FA - EN

footbaldasti

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، بیرجند، سبزوار، وارستگان، اسفراین، تربت حیدریه و نیشابور شرکت کنندگان این دوره از مسابقات بودند که در رشته های فوتبال روی میز، طناب زنی، دارت و فریزبی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

به گزارش مفدا وارستگان،اولین دوره مسابقات همگانی شمال شرق کشور، با حضور 7 دانشگاه منطقه 9(شمال شرق کشور)  به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد .

شرکت کنندگان در رشته های فوتبال دستی، طناب زنی، دارت و فریزبی به رقابت با یکدیگر پرداختند، علوم پزشکی وارستگان در بخش فوتبال دستی و طناب زنی شرکت نمود که حاصل این رقابت ها  به شرح ذیل است:

 در رشته فوتبال روی میز، تیم علوم پزشکی وارستگان موفق به کسب مقام دوم شد که این تیم متشکل از خانم ها فرناز فرخزاد و نگار مصطفوی بود.