FA - EN


 paper
دکتر فاطمه کیفی معاون پژوهشی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی، علوم پزشکی وارستگان، به همراه  آرمین مختاریه یکی از اعضای هیئت علمی این گروه،  به همراه تعدادی چند از متخصصین این حوزه، موفق به چاپ یک مقاله با عنوان:

در ژورنال علمی Journal of Analytical Science and Technology شدند.
در این مقاله، نقش و اهمیت ویتامین D3 و اثر آن در بسیاری از بیماری های سیستمیک و هم چنین اهمیت روش های اندازه گیری آن بحث شد.همچنین در آن، دو روش الکتروکمی لومینسانس (ECL) و کروماتوگرافی مایع با فشار بالا (HPLC) جهت آنالیز و اندازه گیری ویتامین D3 با یکدیگر مقایسه شدند.
این مطالعه نشان داد که روش HPLC در مقایسه با روش ECL ارزان تر و در دسترس تر بوده و دارای نتایجی با اعتبار بالا و همخوان با بالین بیمار است. لذا نتایج این مطالعه جهت انتخاب روش مناسب اندازه گیری ویتامین D3 در آزمایشگاه های تشخیص طبی در دسترس قرار گرفته است.