FA - EN

congress
اعضای هیئت علمی و دانشجویان علوم پزشکی وارستگان در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران با ارائه دستاورد هایی حاضر شدند.

به گزارش مفدا وارستگان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه  علوم تغذیه وارستگان ضمن حضور در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران به اقدامات فعال در تیم اجرایی این کنگره و ارائه مقالات علمی نیز پرداختند.
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و انجمن تغذیه ایران از چهارشنبه مورخ 28 آذرماه  به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان، واقع در این دانشگاه، برگزار شد. بیش از 50 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان مرکز آموزش عالی وارستگان در این رویداد بین المللی حضور یافتند.
دوسالانه کنگره تغذیه ایران یکی از مهم‌ترین رخدادهای علمی در حوزة علوم تغذیه در کشور و نیز در منطقه است که در آن پژوهشگران، دانشمندان و سیاست‌گذاران، تجربیات و آخرین دستاوردهای علمی خود را در زمینۀ مشکلات غذا و تغذیه به بحث و تبادل نظر می‌گذارند. محورهای اصلی کنگره شامل امنیت تغذیه‌ای، ایمنی و سلامت غذا،   تغذیه و بیماری‌ها، مراقبت های تغذیه ای در بیمارستان، سیاست‌های غذا و تغذیه، تغذیه در شرایط ویژه، تغذیه ورزشی و ورزشکاران، تغذیه سلولی مولکولی، تغذیه و شادی پایدار، فن‌آوری‌های نوین در حوزه‌ تغذیه بود که در قالب 30سمپوزیوم، میزگرد و سخنرانی مختلف برگزار شد  .
7 پوستر علمی و یک سخنرانی توسط اعضای هیئت علمی گروه تغذیه وارستگان و 3 پوستر علمی توسط دانشجویان وارستگان در این کنگره ارائه شد و در پایان از دو تن از دانشجویان وارستگان به عنوان اعضای تیم اجرایی تقدیر و لوح و تندیس کنگره به ایشان اهدا شد.