FA - EN

آموزش تکنیک الایزا

کارگاه تئوری و عملی روش ELISA در روز چهارشنبه مورخ ۵ دی ماه با  تدریس آرمین مختاریه، عضو هیات علمی علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه بیوشیمی وارستگان برگزار شد.

یکی از موارد مهم در تکنیک الایزا، دقت عمل کاربر است. به گونه‌ای که رعایت نکات کوچک، اما با اهمیت در انجام این روش لازمه دستیابی به نتایج به طور کامل صحیح و مستند است؛ از این جهت، انجمن علمی علوم آزمایشگاهی به همت مرکز آموزش مهارتی وارستگان با هدف افزایش دانش و آگاهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از اساس الایزا و افزایش مهارت و دقت آنها در انجام این تکنیک با به حداقل  رساندن خطای کاربری، اقدام به برگزاری کارگاه فوق نمود.

مدرس کارگاه، در ابتدا به بررسی اجزای تکنیک الایزا و روش کار آن پرداخت، سپس انواع روش ELISA مورد بررسی قرار گرفت. علی رغم اینکه امروزه در آزمایشگاه های تشخیص طبی از تکنیک های پیشرفته تر استفاده می شود، همچنان از تکنیک ELISA جهت تشخیص استفاده می شود چرا که برخی از آنالیت ها با سایر روش ها قابل شناسایی نیستند. هم چنین این متود به عنوان یکی از متودهای مناسب در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تجاری است.

در انتهای کارگاه، دانشجویان به صورت عملی هورمون β-hCG را با روش الایزا بررسی کردند و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداختند.