FA - EN

nikancharity
دانشجویان و اساتیدگروه تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با مرکز نگهداری از معلولین ذهنی بی سرپرست نیکان در ارزیابی و بهبود وضعیت تغذیه توان خواهان همکاری می کنند.
به گزارش مفدا وارستگان، مرکز نگهداری از معلولین بی سرپرست نیکان یک مرکز خیریه خصوصی تحت نظر بهزیستی مشهد می باشد که با هدف نگهداری ، آموزش ، توانبخشی و باز توانی معلولین ذهنی بی سرپرست و رها شده در سطح مشهد تاسیس شده است و خدماتی مانند کاردرمانی ، گفتار درمانی، خدمات پزشکی ، روانپزشکی و روانشناسی ، مددکاری و مشاوره در این مرکز ارائه می شود . عمده هزینه های این آسایشگاه از محل کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی از جمله صدقات ، نذورات ، فطریه ، وقف ، قربانی و سایر وجوه شرعیه تامین می گردد. در این مرکز حدود 100 کودک و نوجوان معلول ذهنی و حرکتی  نگهداری می شود که حدود 10 نفر از ایشان فلج مغزی هستند . گروه تغذیه مرکز آموزش عالی وارستگان درطرح برنامه سه ماهه ارزیابی وضعیت تغذیه معلولین در این مرکز حضور یافتند و بر اساس گایدلاین های به روز تغذیه در معلولین و افراد مبتلا به فلج مغزی بر اساس شرایط ویژه افراد کم توان به ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیه ایشان پرداختند. در این ارزیابی فرم های مربوط به سوء تغذیه، ارزیابی آنتروپومتریک و ارزیابی بالینی انجام شد. براساس دستور سازمان بهزیستی کشور حضور کارشناس تغذیه در مراکز نگهداری معلولین ضروری می باشد، اگرچه در اغلب این مراکز به علت کاهش هزینه ها همکاری با کارشناس تغذیه به صورت داوطلبانه و خیریه انجام می شود.اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان افتخار دارد که دریک تیم علمی در زمینه اعتلای وضعیت تغذیه جامعه فعالیت کنند.