FA - EN

خیریه تبسم
کانون خیریه دانشجویی تبسم علوم پزشکی وارستگان با هدف جمع آوری کمک به دانش آموزان مناطق کم بهره جام مسابقات PES را برگزار نمود.
به گزارش مفدا وارستگان، در راستای کمک رسانی به دانش آموزان مناطق محروم کمیته خیریه دانشجویی تبسم مسابقات پی اس را با عناوین "فوتبال و مورتال کام بت" برنامه ریزی وبا دریافت هزینه ناچیز برگزار کرد . این مسابقات طی دو هفته با شرکت 40 نفر برگزار شد و شرکت کنندگان در دو بخش در  مسابقات فوتبال و مورتال کام بت شرکت نمودند و در رقابت های مورتال کام بت سپهر اصغر زاده دانشجوی علوم تغذیه پیشتاز رقابت ها شد و  در بخش مسابقات فوتبال امیرحسین عبادی نفر اول شد و جایزه این رقابت را به خیریه  دانشجوی تبسم اهدا کرد.