FA - EN


logo ISI
آقای آرمین مختاریه عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان به همراه تعدادی از همکاران خود توانست مقاله ای  با عنوان Evaluation of hemolysis effect on hemoglobin measurement by capillary electrophoresis در ژورنال Journal of Analytical Science and Technology که یکی از ژورنال های معتبر پایگاه اطلاعاتی ISI است، به انتشار رساند.

در این مقاله، عملکرد هموگلوبین و انواع بیماری های ناشی از آن  بررسی شده و روش های مختلف شناسایی و جداسازی هموگلوبین مورد بحث قرار گرفته است.  و در ادامه، با استفاده  از روش capillary electrophoresis  به عنوان یک متد استاندارد جهت بررسی هموگلوبین و اختلالات آن، میزان هموگلوبین در افراد مختلف (سالم و بیمار) بررسی گردید. همچنین یکی از خطاهای رایج در بخش قبل از انجام آزمایش (pre-analytic)، یعنی خطای نمونه های همولیز شده، با استفاده از این متد روی این افراد بررسی شده است.

نتیجه پژوهش بعمل آمده این است که، نمونه همولیز هیچ گونه تاثیری بر سنجش هموگلوبین ندارد.
با استناد به نتایج این تحقیق برای آزمایشگاه های ارسال کننده این نمونه، می توان بدون هیچ نگرانی در مورد کیفیت نمونه ،آن را ارسال نمایند و در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابند.