FA - EN

modirDaneshjoui
به گزارش مفدا
 وارستگان، امیر للگانی صبح روز گذشته مورخ 28 بهمن ماه 1397 از علوم پزشکی وارستگان بازدید کرد، در این بازدید، جلسه ای به میزبانی معاون دانشجویی فرهنگی این مرکز دکتر جهانگیر برگزار شد.
در ابتدای جلسه جهانگیر به معرفی و شرح فعالیت های علوم پزشکی وارستگان از بدو تاسیس تاکنون پرداخت و در این میان اهداف و چشم اندازهای علوم پزشکی وارستگان را در جنبه های مختلف تربیت دانشجو تبیین کرد.
وی افزود: "هدف وارستگان تربیت دانشجویان اخلاق محور، دانش مدار و با مهارت است و در این بخش معاونت دانشجویی فرهنگی تمام تلاش خود را می کند که دانشجویان علاوه بر دغدغه های آموزشی که همواره با آن روبرو هستند، دغدغه های دیگری را نیز پیرامون مهارت آموزی در قالب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند." 
ایشان همچنین اضافه کرد: در مسیری که معاونت دانشجویی فرهنگی وارستگان برنامه ریزی نموده است آموزش مهارت های نرم (Soft Skills) و عمومی نظیر فن بیان، ارتباط موثر، ارائه در جمع، کار تیمی، تفکر سیستمی، خلاقیت، تفکر نقدی، برنامه ریزی عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان و ... در قالب فعالیت های فوق برنامه فرهنگی از اهداف ما بوده است.

در ادامه جلسه مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، امیر للگانی با تاکید بر اینکه دنیا در امر آموزش عالی به سمت خصوصی سازی حرکت می کند و تجربه مثبت کشورهای توسعه یافته است ،گفت :به دلیل تجربه ناموفق وزارت علوم در این حوزه دیدگاه مثبتی در کشور پیرامون خصوصی سازی آموزش وجود ندارد.
ایشان پس از کسب اطلاعاتی در حوزه مالی وارستگان اذعان داشت ، آنچه که مشخص است حوزه آموزش در وزارت بهداشت سود دهی ندارد. در این راستا، جهانگیر تاکید کرد با توجه به اینکه نگاه موسسین وارستگان صرفا ایجاد یک الگو متفاوت، اثر گذار و ماندگار در حوزه آموزش عالی علوم پزشکی بوده است، موسسین، هزینه های فضاهای فیزیکی و ساختمان های اداری و آموزشی این مرکز را با هزینه شخصی تامین می کنند و هزینه های دریافتی از دانشجویان صرفا برای آموزش دانشجویان استفاده می شود.

للگانی عنوان کرد : وارستگان اولین تجربه وزارت بهداشت در امر خصوصی سازی آموزش عالی است و در همین راستا اشاره کرد با توجه به اینکه علوم پزشکی وارستگان در حوزه درمان وارد نشده است فرصت بیش تری دارد تا با تمرکز در حوزه آموزش و فعالیت های فرهنگی دانشجویان، در تربیت دانشجویان با مهارت حرکت شایسته ای داشته باشد. ایشان از حضور پر رنگ وارستگان در بخش فرهنگی تشکر نمود و گفت این حضور و فعالیت را در واحدهای علوم پزشکی دانشگاه های دیگر کمتر مشاهده کرده ایم، ایشان همچنین افزود: وظیفه ما این است که در بخش فرهنگی تلاش کنیم تا بر دانشجویان تاثیر بگذاریم و دانشجویانی تربیت کنیم که تک بعدی نباشند، این چنین است که می توان دانشجویانی را به جامعه تحویل داد که توانمندی بالاتری را در جنبه های مختلف زندگی شخصی، حرفه ای و اجتماعی دارند.

در ادامه ایشان به همراه معاون دانشجویی فرهنگی وارستگان به بازدید از واحد های مختلف علوم پزشکی وارستگان پرداخت و با تعدادی از دانشجویان فعال این حوزه نیز دیدار کرد.