FA - EN

accelerator
به گزارش مفدا
 وارستگان، کارگاه آموزشی " چرا شتابدهنده ها بهترین گزینه برای شروع کار استارت آپ ها هستند؟ " در تاریخ 01/12/97 با تدریس مصطفی مکارم(بنیانگذار و مدیر عامل شتابدهنده فردوسی) با هدف افزایش آگاهی دانشجویان علاقه مند و فعال  در حوزه  استارت آپ با حضور اعضای هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت وکارشناسان گروه در وارستگان برگزار شد.

مصطفی مکارم در ابتدای کارگاه به تعریف شتابدهنده، نقش شتاب دهنده ها در شکل گیری و تقویت استارت آپ ها و پارامترهایی که یک شتابدهنده نیاز دارد اشاره نمود که این پارامترها شامل تیم، نیاز و نوآوری می باشند؛ سپس ایشان به بررسی 5 فاکتور اصلی در موفقیت و عدم موفقیت استارت آپ ها  از جمله ایده، تیم، مدل کسب و کار، سرمایه و زمانبندی پرداختند که از بین این ها زمانبندی مهمترین فاکتور می باشد. در ادامه کارگاه ایشان به معرفی کامل فرآیند شتابدهنده فردوسی که شامل

1- مرکز شکل گیری

2- گزینش

3- دوره کشف

4- دوره شتاپ که در نهایت منجر به روز برآیند مرحله جذب سرمایه گذار می شود، پرداختند.

مکارم همچنین چند کتاب خوب در زمینه  کسب و کار از جمله "تست مامان"، "خلق مدل کسب و کار" و "گفتگو با مردم" را معرفی نمودند و در پایان نمونه هایی از استارت آپ های موفقی که شتابدهنده فردوسی از آنها حمایت کرده است را معرفی نمودند؛ "Visit Mashhad"،  "8118" و" ریس موبیل" نمونه هایی از این استارت آپ ها هستند.

در انتهای جلسه فرصتی محیا شد تا  به سوالات مطرح شده دانشجویان علاقه مند در این حوزه پاسخ داده شود.