FA - EN

استاندارد سازی در آزمایشگاه
به گزارش مفدا
 وارستگان، کارگاه آموزشی " استاندارد سازی در آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی " در تاریخ 01/12/97 با تدریس علی طلوع(عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی) با هدف افزایش دانش و مهارت دانشجویان علوم آزمایشگاهی با نحوه استانداردسازی و کنترل کیفیت محیط‌های کشت آزمایشگاهی در وارستگان برگزار شد.

اهم موضوعاتی که در این کارگاه تدریس شد:
۱-مراحل آماده سازی و ساخت محیط کشت شامل:

  • بررسی آب مورد استفاده از نظر وجود یونهای مس، pH و قدرت هدایت الکتریکی
  • توزین محیط کشت و افزودن آب
  • اندازه گیری و تنظیم pH محیط کشت
  • استریلیزاسیون محیط کشت با استفاده از حرارت خشک، مرطوب یا صافی غشایی
  • کنترل کیفی اتوکلاو به منظور اطمینان از صحت استریلیزاسیون
  • اماده سازی محیط جهت مصرف و استریل سازی پلیت ها

۲-پارامترهای فیزیکی سلامت محیط کشت شامل حباب، حفره، ترک خوردگی، یخ زدگی و ضخامت محیط کشت

۳-طول عمر محیط‌های کشت و شرایط نگهداری انها

۴-بررسی علل اشکالات رایج در محیط های کشت

۵-روش های انجام ازمون کنترل کیفیت محیط کشت های تجاری

۶-بررسی آلودگی های محیط کشت

۷-نگهداری دیسک های انتی بیوتیکی

۸-کالیبراسیون لوپ های میکروب شناسی

در ادامه کارگاه فرصتی محیا شد تا دانشجویان به صورت عملی موارد مطرح شده را انجام دهند. کشت سویه های کنترل روی محیط های کشت استاندارد و غیر استاندارد برای بررسی تاثیر استانداردسازی بر روی نتایج حاصل، از جمله کارهایی بود که دانشجویان به صورت عملی انجام دادند.