FA - EN

razi
به گزارش مفدا
 وارستگان، به منظور ایجاد گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری مشترک بین موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان منعقد گردد. در این تفاهم نامه بر مشارکت و همکاری دو طرف در موضوعات زیر تاکید شده است :
  • بهره‌مند شدن از امکانات طرفین در زمینه‏های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ی و ارتباطات بین الملل
  • همکاری پژوهشی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترک مصوب بین طرفین
  •  همکاری به منظور جذب اعتبار مالی طرح‌های تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی و یا خارجی
  •  ایجاد ارتباط علمی از طریق برگزاری دوره‏های آموزشی کوتاه مدت، دوره‏های کارآموزی، کارورزی و کارگاه‌های علمی
همچنین مقرر شده است  که طی برگزاری جلسات کارشناسی به زودی اهداف موجود در تفاهم نامه محقق گردد.