FA - EN

نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی
نمایندگان محترم اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در بازدیدی مورخه 24/11/97 از مرکز آموزش عالی وارستگان، از نزدیک در جریان فعالیت های این مرکز به عنوان اولین و تنها مرکز غیرانتفاعی وزارت بهداشت قرار گرفتند.
این نشست با حضور آقای دکتر ازغدی رئیس کارگروه آموزش و پژوهش دامپزشکی استان، آقای دکتر اعلمی و آقای دکتر قربانزاده برگزار و طرفین به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت ها و راهکارهای بکارگیری بهتر ظرفیت ها موجود یکدیگر پرداختند.
آقای دکتر ازغدی در این دیدار اشاره به ظرفیت های بالای دامپزشکی در زمینه های متنوعی از جمله بهداشتی، اقتصادی ...کرد و اظهار داشت که ارتقاء سلامت و کیفیت فرآورده های خام غذایی مرهون زحمات و تلاش های دامپزشکی است. در خاتمه نیز هیات دامپزشکی از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مرکز بازدید به عمل آوردند.