FA - EN

کارگاه آشنایی بادرمان بیماری های قلبی عروقی به کمک سلول های بنیادی
در هشتمین ژورنال کلاب علوم آزمایشگاهی که توسط محمد سویزی، دانشجوی علوم آزمایشگاهی، ارائه شد، پیشرفت های علم پزشکی در درمان بیماری های قلبی-عروقی به کمک سلول های بنیادی مورد بحث قرار گرفت.
بیماری های قلبی-عروقی امروزه به یکی از علل اصلی بروز مرگ و میر در سراسر جهان تبدیل شده است. علی رغم پیشرفت های قابل توجهی که در درک مکانیسم های بیماری شناختی اختلالات قلبی وجود دارد، اکثر درمان های حال حاضر در بهترین حالت خود باقی مانده و پیشرفتی نمی کنند؛ چرا که مشکل اصلی در این بیماری ها از بین رفتن بافت قلبی است که هنوز حل نشده است. در واقع، در روش های اخیر، ترمیم و بازسازی مستقیم بافت را در نظر می گیرند در حالی که عمده گزینه های درمانی به منظور محدود کردن تشکیل اسکار و جلوگیری از بازسازی های نامناسب قلبی شکل گرفته اند.
از بین تمام رویکرد های درمانی موجود، مشکلی که در از دست رفتن بافت قلبی بوجود می آید، تنها با پیوند قلب رفع می شود، در کنار این روش درمانی، گزینه های جایگزین و به خصوص درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی، به عنوان یک رویکرد جدید و امیدوارکننده ظهور کرده اند. این رویکرد جدید درمانی شامل پیوند سلول های بنیادی سالم و عملکردی به منظور تجدید و ترمیم سلول های آسیب دیده و یا جایگزینی آن ها با سلول های سالم می باشد. سلول های پیش ساز کوجود در مغز استخوان، اولین سلول هایی بودند که در مطالعات بالینی مورد استفاده قرار گرفتند و پس از آن، در مطالعات بالینی و پیش بالینی به استفاده از جمعیت های مختلف سلول های بنیادی گسترش پیدا کرد.
این جلسه از ژورنال کلاب علوم آزمایشگاهی به بررسی وضعیت کنونی مطالعات مربوط به درمان سلول های بنیادی برای بیماری های قلبی-عروقی  پرداخته شد.