FA - EN

هفته نیکوکاری و خیریه تبسم
به گزارش مفدا وارستگان، دانشجویان کانون خیریه تبسم وارستگان، به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری به دیدار معلولین خیریه آفتاب شتافتند.
مرکز نگهدای دختران آفتاب، موسسه ای جهت نگهداری و آموزش های معلولین و کم توان ذهنی است، اغلب افرادی که در این مرکز نگهداری می شوند از خانواده های ضعیف و قشر محروم در جامعه هستند، که در این مرکز آموزش های هنری نظیر نمد دوزی، قالیبافی، چرم دوزی و ... را به معلولین آموزش داده می شود.
در این مرکز آموزش ها در بعضی از رشته ها به صورت حرفه ای داده می شود و محصولات تهیه شده توسط آن ها به فروش گذاشته می شود.
دانشجویان وارستگان با کمک های مالی جمع آوری شده توسط خیریه تبسم با تهیه هدایایی به دیدار این معلولین رفتند و هدیه نوروزی خود را به آن ها تقدیم کردند.