FA - EN

بازدیدآزمایشگاه تخصصی کنترل کیفی موادغذایی کشور
به گزارش مفدا وارستگان، بر اساس هماهنگی انجام شده با اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی  در مورخه 20 اسفند ماه 97  بازدیدی نیمروزی از آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفی موادغذایی کشور مستقر در این اداره با حضور دکترمصطفی جهانگیر قائم مقام  ریاست علوم پزشکی وارستگان، دکتر پرنیان پزشکی مدیر گروه علوم تغذیه این مرکز،  دکتر فاطمه کیفی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و دکترعاطفه صرافان عضو هیات علمی گروه علوم تغذیه انجام شد. در این بازدید آقای دکتر ازغدی رییس کارگروه آموزش و پژوهش اداره کل  دامپزشکی استان خراسان رضوی و کارشناسان آزمایشگاه توضیحاتی را در خصوص تجهیزات و بخش های مختلف آزمایشگاه از جمله بخش کنترل کیفیت محصولات لبنی، کنترل میکروبی محصولات غذایی، شناسایی تقلبات با روش های مولکولی، تشخیص باقیمانده های سموم و آنتی بیوتیک ها برای بازدیدکنندگان ارائه دادند.