FA - EN

نهم مارس (19 اسفند )، به عنوان روز متخصصین تغذیه و رژیم درمانی در نظر گرفته شده است و در بسیاری از کشورها در این روز، مردم را به حفظ سلامتی از طریق خوردن غذای سالم ترغیب می کنند.
به علت پاره ای از مسائل فنی جشن دانشجویان تغذیه این مرکز با اندکی تغییر در بعد از تعطیلات نوروزی برگزار شد که در آن دانشجویان علوم تغذیه و گفتار با همکاری کانون ها و تشکل های دانشجویی برنامه های مفرحی همچون تئاتر، مسابقه پانتومیم، موسیقی سنتی و ... اجرا نمودند.
در ادامه رژیم درمانگران وارستگان کلیپ های کوتاهی را در زمینه افزایش آگهی افراد جامعه جهت تغذیه صحیح نیز تهیه کرده که در کانال خبری وارستگان (مفدا ) نیز قرار داده شد.
در این جشن از دانشجویان گفتار درمانی نیز حضور داشتند و آن ها نیاز در گرامیداشت روز خود که مصادف است با اول اردیبهشت ماه برنامه هایی را با همکاری گروه تغذیه برگزار نمودند.