FA - EN

چه زمانی به ياری دستگاه های لاغری نياز است؟
متن خبر:کارگاه آموزشی " بررسی دستگاه های لاغری موضعی و سلولیت" در تاریخ 98/03/01 با تدریس زهره حسینی کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیات علمی گروه تغذیه با هدف افزایش آگاهی دانشجویان و کارشناسان علوم تغذیه با انواع روش های غيرتهاجمی كاهش سايز بدن در وارستگان برگزار شد.
با توجه به شيوع بالای چاقی و اضافه وزن در سطح جهان، پيشرفت درمان های اختصاصي از جمله روش های زيبايی جراحی و دستگاه هاي لاغری موضعي رو به رشد می باشد، از این رو بر آن شدیم تا با برگزاری کارگاه فوق سطح آگاهی دانشجویان علوم تغذیه را بالا ببریم.
حسینی در این کارگاه چهار روش درمانی غير تهاجمی را از جمله سرما درمانی يا كرايوليپوليز، روش راديوفركانسی يا RF, روش اولتراسوند يا كويتيشن و روش ليپوماساژ يا lPG مورد بررسی قرار داد، همچنین انواع دستگاه های جديد مورد استفاده در ايران كه از چهار روش فوق به صورت جداگانه و تركيبی استفاده می شود را نیز مورد بررسی قرار داد. عضو هیات علمی گروه تغذیه در ادامه کارگاه تعداد جلسات درمانی، عوارض و مزايا و ميزان اثربخشی هر روش بطور جداگانه تشریح نمود.

دستگاه های لاغری موضعی