FA - EN

کارآموزی فرصت کسب تجربه و درک فضای واقعی کسب و کار

یکی از مهم ترین مشکلاتی که بسیاری از دانش آموختگان مقطع کارشناسی با آن مواجه خواهند شد، کمبود تجربه عملی یا به عبارتی کم بار بودن رزومه کاری آنهاست که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دانشجو خواهد داشت .دوره کارآموزی، فرصتی طلایی را برای حضور دانش آموختگان در محیط های موفق خدماتی، صنعتی، تجاری و... محیا می کند که دانشجو می تواند از این طریق و بدون دغدغه ی مسوولیت ها و تبعات شغلی، به کسب تجاربی ارزشمند بپردازد؛ از طرفی با توجه به مزایای انکارناپذیر دوره کارآموزی، هرچه دانش آموختگان با توانمندی های بیشتری وارد این عرصه شوند، بهره وری آنها در این این محیط افزایش خواهد یافت؛ در همین راستا، مهارتکده علوم پزشکی وارستگان به همت اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، نسبت به برگزاری کارگاه هایی در جهت افزایش دانش و مهارت دانشجویان علوم آزمایشگاهی و آشنایی آن ها با فرصت های نهفته در این دوران اقدام نمود.

این کارگاه ها در دو بخش عمومی و تخصصی برنامه ریزی شده است که بخش عمومی آن درجهت افزایش مهارت های عمومی و کاربردی دانشجویان برنامه ریزی و در تاریخ 13 تیر ماه 98 برگزار شد و بخش تخصصی آن در ماه آتی برگزار خواهد شد.

کارگاه های بخش عمومی:

1-شیوه های برقراری ارتباط اجتماعی و فن بیان با تدریس آقای سید علی شیرازی، مدرس و مشاور فنون بیان ؛ از آنجا که یکی از عوامل موفقیت انسان‌های موفق، مهارت‌های ارتباطی، نحوه صحبت‌کردن و به صورت کلیپ هوش اجتماعی آنهاست، بر آن شدیم این کارگاه را  با هدف توانمندسازی دانشجویان در زمینه مهارت برقراری ارتباط موثر و فن بیان برگزار نماییم.

مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی با تدریس آقای شکر الله نعمتی، مدیر آموزش علوم پزشکی وارستگان با هدف توانمندسازی دانشجویان در زمینه تهيه و تنظيم نامه ها و گزارش های اداری، ساده نويسی و پرهيز از عبارت پردازی ، خلاصه سازی مكاتبات اداری.
توانمندسازی دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی