FA - EN

تعلیم و تعلم از شئون خداوند است و این موهبت را به پیامبران پاک خویش ارزانی کرده، تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند.
امروز بر کسی پوشیده نیست که توسعه یافتگی جوامع در چشم انداز دراز مدت، به کیفیت نظام آموزشی حاکم بر آن کشورها وابسته است. معلّمان نیز به عنوان اصلی‌ترین رُکن نظام آموزشیِ پایه در همه‌ی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران شناخته می شوند
هفته بزرگداشت مقام معلم بهانه زیبایی برای قدردانی از زحمات این رسولان علم و دانش است.
از این رو برآن شدیم تا با برگزاری جشن کوچکی به همت دانشجویان پرتلاش وارستگان برگزار گردید، قدر دان زحمات این بزرگواران باشیم.
در این جشن دانشجویان با آماده سازی و اجرای برنامه های شاد و متنوعی به میزبانی اساتید خود پرداختند.