FA - EN

ثبت نام کانون های فرهنگی در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از امروز شروع گردید. به همین واسطه به همت واحد فرهنگی کانون های مختلف شروع به ثبت نام و عضو گیری کردند.

در این برنامه دبیران و اعضای قبلی، کانون های خودرا برای دانشجویان جدید الورود و سایرین توضیح داده و اقدام  به ثبت نام آنها در کانون های مختلف کردند.

کانون های فرهنگی شامل خیریه تبسم ، اجرا و گویندگی، هنرهای نمایشی، نشریات، قران و عترت ماوا،  موسیقی دل کوک، شعر و ادب انارستان و کانون فیلم و عکس بودند.

امور فرهنگی دانشکده در نظر دارد تا با ایجاد فضای مناسب در این کانون ها باعث تقویت توانمندی ها و کشف استعداد دانشجویان گردد تا دانشجویان در طول سالهای تحصیل نه تنها در جبهه علم بلکه در بخش فرهنگی نیز افراد پر تلاش و کوشایی باشند.

ثبت نام کانون های فرهنگی با استقبال دانشجویان ترم اولی و همچنین دانشجویانی که در ترم های گذشته از این کانون ها بی اطلاع بودند روبرو گردید و در ساعت 14 پس از تقریبا 3 ساعت به اتمام رسید.

ثبت نام کانون های فرهنگی