FA - EN

مراسم جشن روز غذا  توسط گروه تغذیه علوم پزشکی وارستگان با همکاری علوم پزشکی مشهد  در تاریخ 23 مهر ماه 1398 برگزار شد .
این مراسم در تالار رازی دانشکده بهداشت و با مشارکت دانشجویان علوم تغذیه، کارشناسان تغذیه معاونت بهداشت و درمان و اساتید هیئت علمی تغذیه در سه بخش آگاهی بخشی تغذیه، مسابقه غذای سالم  و انتخابات تشکیلات انجمن های  تغذیه شهرستان پایان یافت . در بخش آگاهی تغذیه ای اعضای هیئت علمی دو دانشگاه در زمینه امنیت غذایی در ایران و جهان، تاریخچه روز جهانی غذا و  اهمیت رژیم غذایی سالم در کاهش گرسنگی در جهان مطالبی را ارائه نمودند سپس داوری 30 غذای ارسال شده به بخش مسابقه غذا انجام شد . غذاهای ارسال شده همراه با شناسنامه غذایی حاوی ارزش تغذیه ای و دستور پخت آن در 4 موضوع غذای آزاد، غذای رژیمی، غذای کودک و غذای ملل  مورد ارزیابی قرار گرفت و به برندگان جوایز نفیسی اهدا شد .
در پایان مراسم انتخابات تاش(تشکیلات انجمن تغذیه در شهرستان ها) با حضور دکتر بزرگمهر برگزار شد و اعضای هیات مدیره انجمن تغذیه خرسان رضوی انتخاب شدند


جشن روز غذا

جشن روز غذا
جشن روز غذا