FA - EN

سه شنبه و چهارشنبه مورخ نوزده و بیست اردیبهشت ماه امتحان آنلاین ویروس شناسی و میکروب عمومی همزمان در دو سایت برگزار شد، از جمله قابلیت های برگزاری این امتحان،تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، تصحیح اتومات و اعلام نمره دانشجو به محض تمام شدن امتحان و حذف محدودیت های مکانی و زمانی است.

البته دراین آزمون جهت رفاه حال دانشجویان خوابگاهی در استفاده از سیستم های کامپیوتری و اینترنت، دانشجویان با حضور فیزیکی در مرکز و استفاده از سیستم های سایت در امتحان آنلاین شرکت نمودند.