FA - EN

با توجه به تمرکز هفته جهانی سلامت در خصوص افسردگی و شعار «بیا باهم صحبت کنیم » همتایاران دانشگاه علوم پزشکی وارستگان اقدام به برگزاری نمایشگاهی از دستاورهای خود داشتند.

در این نمایشگاه بخش های مختلفی وجود داشت که نیم نگاهی به مشکل افسردگی و راه حل های آن داشت. بخش های مختلفی مانند دمنوش آرام بخش که بین دانشجویان دم نوش گل گاوزبان توزیع شد، همچنین ایستگاه بخوان و بسوزان به منظور تخلیه هیجانی دانشجویان و افراد بازدید کننده قرار داشت. مسابقه های شادی مانند منچ و دارت به منظور فعال سازی حرکتی و افزایش خلق مثبت در بین دانشجویان برگزارشد. بخش دیگری از نمایشگاه درخت دلنوشته بود که به منظور تخلیه هیجانی، دانشجویان حرف هایشان را روی کاغذ می نوشتند و به درخت آویزان می کردند. معرفی کتاب های روانشناسی، بروشورها و پخش جملات انرژی بخش و مثبت بین دانشجویان و معرفی پایش سلامت روان نیز از دیگر بخش های نمایشگاه دستاوردهای همتایاران بود