FA - EN

در راستای گسترش تعاملات بین دانشگاهی و با نگاه ویژه به مشارکت در حوزه پژوهش و فناوری، جلسه ای با حضور مدیران و حاج آقا فیض آبادی از اعضای هیئت موسس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد جناب آقای دکتر تفقدی در تاریخ 98.12.07 در محل معاونت پژوهشی آن دانشگاه برگزار گردید.981211

در این جلسه ضمن معرفی علوم پزشکی وارستگان و اشاره به عملکرد و دستاوردهای مرکز توسط جناب آقای دکتر جهانگیر ریاست مرکز، پیشنهاداتی در خصوص همکاری های مشترک قابل انجام در حوزه پژوهش و فناوری بین طرفین ارائه شد.

 خانم دکتر پزشکی  معاون پژوهش و فناوری علوم پزشکی وارستگان با تاکید بر نیروی جوان و پویای مرکز، پتانسیل انجام امور مربوط به این معاونت را در این مجموعه خوب ارزیابی نموده و خواستار همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی در خصوص طرح های پژوهشی و فناورانه، امور مربوط به مرکز رشد سلامت، کتابخانه، کمیته تحقیقات دانشجویی و .... شد.

در این جلسه آقای دکتر تفقدی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور وارستگان به عنوان اولین و تنها غیرانتفاعی وزارت بهداشت در مشهد، عملکرد این مرکز را با توجه به نوپا بودن آن بسیار ارزشمند خواند و آمادگی هر گونه توافق در خصوص امور پژوهشی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی وارستگان اعلام داشت.

در پایان جلسه نیز متن تفاهم نامه پیشنهادی از سوی علوم پزشکی وارستگان تقدیم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد تا در نشستی دیگر عقد آن مصوب گردد.