FA - EN

با توجه به گسترش روز افزون تاثیر محیط مجازی در آموزش، استفاده از سیستم آزمون آنلاین در وارستگان با هدف حذف محدودیت‌های فیزیکی و زمانی و آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با دوره های مجازی و نحوه سنجش در این دوره ها برگزار گردید.

نظر به تجربه موفق در زمینه برگزاری امتحانات میان ترم دانشجویان، بر آن شدیم با همت واحد فناوری اطلاعات و اساتید تعدادی از آزمون ها در پایان ترم نیز به شیوه آنلاین برگزار گردد

بدین ترتیب بعضی امتحانات دروس اختصاصی، عمومی و اصلی به صورت آنلاین در محیط دانشکده برگزار گردید.

تاکنون 4 درس با حضور تقریبا 120 دانشجو امتحانات آنلاین را سپری نمودند و در زمان اتمام آزمون با سیستم خودکار تصحیح پاسخ ها، نمرات نهایی خود را دریافت کردند.