FA - EN

دانشجوی گرامی

همانطور که از سنوات قبل اطلاع دارید رعایت مقررات و قوانین آموزشی و اعمال قانون بویژه رعایت آیین نامه غیبت ها مزیت بارز علوم پزشکی وارستگان می باشد. این امر هم مورد استقبال دانشجویان و هم خانواده های گرامیتان قرار گرفته است.

علیرغم میل باطنی این مدیریت در سنوات قبل و همه ساله تعداد زیادی از دروس دانشجویان به علت غیبت بش از حد حذف می­گردد که  هم باعث اتلاف وقت و هم اتلاف هزینه دانشجویان میگردد. لذا اکنون که به پایان نیمسال نزدیک می شویم مناسب دیدیم که به منظور آگاهی دانشجویان از وضعیت غیبت خود در نیمسال 961 آمار غیبت دانشجویان در دو فایل تعداد غیبت بیش از 4 جلسه و و تعداد غیبت کمتر از 4 جلسه به اطلاع دانشجویان برسانیم.

از آنجا که برابر با تبصره ماده 15 ایین نامه آموزشی:
تبصره1: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد است و با تایید دانشکده خواهد بود.

شایسته است با مراجعه به گزارش غیبت ها از وضعیت غیبت خود مطلع شده و در صورت داشتن گواهی و مدارک مستدل، بموقع نسبت به ارائه آن به استاد مربوطه و امور آموزشی اقدام فرمایید. شایان ذکر است احتمال اشتباه در جمع آوری گزارش وجود داشته و در صورت وجود مغایرت با عدد غیبت خود در هر درس با استاد محترم و یا در آموزش با کارشناس ذیربط ( کارشناس علو تغذیه آقای رزمی و کارشناس علوم آزمایشگاهی و فناوری اطلاعات سلامت و گفتار درمانی خانم فاخر ) در میان بگذارید.

مجدداً تاکید میگردد بر خلاف تصور بعضی از دانشجویان هیچ حقی برای انجام 2 و 3 و یا 4 جلسه غیبت به ترتیب برای دروس 1 و 2 و3 واحدی وجود نداشته و همانطور که در  تبصره ماده 15 آیین نامه آموزشی اعلام شده است حتی غیبت تا حد مجاز نیز در صورتی قابل قبول بوده که به دلایل موجه انجام گرفته باشد و موجه بودن آن مورد تایید استاد محترم درس و آموزش باشد .

جهت مشاهده تعداد غیبت های خود لینک های ذیل را کلیک نمایید. این گزارش تا تاریخ 96.08.29تنظیم شده است و از گزارش غیبت های یک جلسه در هر درس اجتناب شده است. همچنین ممکن است در تعدادی از دروس یا کلاً حضور و غیاب انلاین صورت نگرفته باشد و یا تعدادی از جلسات ثبت نگردیده باشد .