FA - EN

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد نسبت به برگزاری اولین جشنواره کارآفرینی و ایده پروری با موضوع "سلامت الکترونیک همراه" از تاریخ 17 لغایت 20 بهمن ماه سال جاری در قالب استارت آپ ویکند اقدام نماید.

کلیه علاقمندان، جوانان، گروه های دانشجویی، اعضای هیئت علمی و ایده پردازان می توانند در این استارت آپ با توجه به موضوعات زیر شرکت کنند.

لازم به ذکر است مهلت ثبت ایده ها در وب سایت زیر تا تاریخ 30 دی ماه می باشد.

www.iranbonyan.com

موضوعات :

اپلیکیشن های آموزشی

سیستم های تصمیم یار بالینی

روش های تشخیص آنلاین

محاسبه گر های پزشکی

خودمدیریتی بیمار

مرجع های دارویی

ارتباطات بالینی مبتنی بر فناوری

بازی های سلامت

اپلیکیشن های مدیریت مطب و درمانگاه

تشخیص ارزیابی و در مان از راه دور

ارزیابی حوزه بهداشت و درمان