FA - EN


به گزارش مفدا
 وارستگان و بنابر اطلاعیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از این پس اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان می توانند خدمت سربازی خود را با عنوان "مامور امریه" بگذرانند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است: 
" عطف به نامه شماره 15511/11 مورخ 7/7/1397 مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با هدف تسهیل "زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان"، برنامه هایی در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور را در قالب دو طرح زیر اجرا می نماید:
1- انجام پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری:
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.
  2- امریه در شرکت دانش بنیان:
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های لازم می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، به عنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت، در یکی از شرکت های دانش بنیان فعالیت نمایند."
براین اساس افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری با توجه به جدول مقایسه ای  که در پیوست درج شده است و توضیحات مختصر ارائه شده، می توانند از طریق سامانه سینا Sina.bmn.ir در خواست خود را ارسال نموده و از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره مند شوند.
اطلاعات تفضیلی درباره دو طرح فوق در سامانه Daneshbonyan.ir  نیز قرار دارد.