FA - EN

دانشجویان گرامی
با سلام
ضمن آرزوی موفقیت بیش از پیش برای شما شایسته است به دقت اطلاعیه زیر را مطالعه فرمایید، بسیاری از سؤالات شما در ادامه پاسخ داده شده است. ضمناً در انتهای این اطلاعیه به راهنمای انتخاب واحد اینترنتی توجه فرمایید. بدیهی است مسئولیت عدم انتخاب واحد در مهلت تعیین شده با دانشجو خواهد بود.

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال 972 بر اساس نیمسال ورود به تحصیل :

ورودی تاریخ انتخاب واحد
ورودی های 951، 942 و ماقبل آن ها 1397/11/13
وروردی های 952 1397/11/14
وروردی های 961 1397/11/15
وروردی های 962 1397/11/16
وروردی های 971 1397/11/17
کلیه ورودی ها 1396/11/18
انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود توسط آموزش انجام می شود


به اطلاع می رساند کلیه دروس پایه و اصلی و تخصصی هر یک از گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان ارائه می شود، بنابراین مسئولیت رعایت چارت درسی و انتخاب واحد با هم ورودی ها و همچنین رعایت انتخاب حداقل واحد به دانشجویان واگذار شده است.

دانشجوی گرامی در انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
  • انتخاب واحد دانشجویان در صورتی مورد قبول خواهد بود که توسط اساتید مشاور تایید شده باشد. برای این منظور کلیه اساتید مشاور در روزهای انتخاب واحد در مرکز حضور داشته و پاسخگوی تلفنی و حضوری دانشجویان خواهند بود.
  • مسئولیت عدم رعایت سقف و کف واحد و پیش نیاز و هم نیاز بودن دروس با دانشجو بوده و چنانچه در هر زمان تخلفات آیین نامه ای در انتخاب واحد مشاهده شود اصلاحات لازم در انتخاب واحد راساً توسط آموزش صورت خواهد پذیرفت و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.
  • مشاهده شده است که دانشجویان پس از تکمیل ظرفیت دروس به آموزش مراجعه و به اشتباه اعلام می نمایند که درسی برای آنها ارائه نشده است به اطلاع می رساند دروس ارائه شده در وب به دو شکل دروس دارای ظرفیت و دروس تکمیل قابل مشاهده می باشد.
  • در مرحله اول انتخاب واحد دروس عمومی و معارف فقط برای ورودی هایی ارائه شده است که در برنامه هفتگی آن گروه نام آن دروس درج شده است. پس از انجام مرحله اول با توجه به نیاز دانشجویان به دروس عمومی و معارف ظرفیت آنها بررسی و با افزایش ظرفیت آنها امکان انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه بوجود خواهد آمد.
دانشجویان گرامی شایسته است حداکثر تا تاریخ 1397/11/10 نسبت به واریز شهریه ثابت مطابق با اطلاعیه امور مالی اقدام نموده تا امکان انتخاب واحد اینترنتی فراهم گردد.
هرگونه سؤال در مورد مسائل مالی یا مشکلات پرداخت آنلاین شهریه را از طریق شماره 35091160 داخلی 314 و 315 یا شماره مستقیم 35013018 پیگیری فرمایید.
 با توجه به ارائه دروس برای همه­ی دانشجویان از ارسال ایمیل برای ارائه درس و یا افزایش ظرفیت درس جداً خودداری فرمایید.
  • برابر با آیین نامه آموزشی با توجه به ممنوعیت انتخاب واحد دروس پیشنیاز با درس وابسته خود به صورت همزمان رعایت پیشنیازی در انتخاب واحد ضروری است لذا از درخواست هایی درخصوص انتخاب واحد درس پیشنیاز با درس وابسته خود پرهیز نمایید. توضیح اینکه با توجه به توسعه رشته ها و پذیرش دانشجو در دو نیمسال اول و دوم خللی در ادامه تحصیل دانشجویان بوجود نخواهد آمد. هر زمان مشخص شود که رعایت انتخاب دروس از لحاظ پیشنیازی انجام نشده و یا مجوزی برای آن اخذ نشده است آموزش رأساً نسبت به حذف درس وابسته اقدام خواهد نمود.
  • با توجه به مصوبه شورای آموزشی ارائه دروس پیش نیاز با درس وابسته فقط در نیمسال تسویه (آخرین نیمسال قبل از کار آموزی در عرصه ) به شرط ارائه مجوز استاد مشاور و مدیر گروه امکان پذیر خواهد بود. در صدور اینگونه مجوزها وضعیت تحصیلی دانشجو بررسی و در صورتی که دانشجو توانایی لازم برای گذراندن دروس را داشته باشد و درس پیشنیاز را قبلاً دانشجو برداشته و پاس نکرده باشد، مجوز لازم داده خواهد شد.