FA - EN

note
هرآنچه راجع به مکاتبات اداری انگلیسی باید بدانید:
- شروع نامه انگلیسی.
- مواردی که در شروع نامه های اداری و رسمی هرگز نباید استفاده شود!
-عبارت هایی که بیشتر در شروع نامه ها به کار برده می شود.
-عبارات مورد استفاده برای بستن و به پایان رساندن نامه.
-مرحله های نوشتن یک نامه به زبان انگلیسی به ترتیب.
-نحوه ارسال ایمیل رسمی.
-نحوه پیدا کردن استاد مورد نظر برای پذیرش.

جلسه اول: چهارشنبه 15 اسفند ساعت 12
 جلسه دوم: چهارشنبه 22 اسفند ساعت 12

ظرفیت محدود است.
مکان: علوم پزشکی وارستگان
متقاضیان جهت ثبت نام کلیک نمایید.


100 درصد تخفیف برای دانشجویان وارستگان
جهت اطلاع از کد تخفیف به ای دی روبه رو در تلگرام پیام دهید :  varastegan_stc 
دانش آموختگان وارستگان: 10 هزار تومان
متقاضیان آزاد: 15 هزار تومان