FA - EN

searchfood
? مهارت و دانشی که پس از حضور در این کارگاه خواهید آموخت:

?آشنایی با مواد پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی
?نحوه مهاجرت مواد بسته بندی به مواد غذایی
?نحوه شناسایی مواد مهاجر در مواد غذایی
?تشخیص و شناسایی مضر بودن مواد بسته بندی

?شرکت برای عموم آزاد است.

?بخشی از هزینه این کارگاه به نفع خیریه تبسم خواهد بود?

✴️دانشجویان وارستگان جهت ثبت نام در روزهای 19 و 20 فروردین به لابی ساختمان شماره 1 مراجعه کنند.

زمان کارگاه: چهارشنبه 21 فروردین

✳️متقاضیان آزاد از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.