FA - EN

معاون پژوهش و فناوری مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از آغاز نام نویسی در بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد. دکتر پرنیان پزشکی افزود جشنواره رازی در دیماه 98 با هدف تجلیل ازمحققین برجسته داخلی و خارجی و معرفی فعالیت های برتر حوزه علوم پزشکی در دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی برگزار خواهد شد. برگزیدگان بخش نخست از بین محققان ایراین مقیم داخل یا خارج کشور، محققان جوان و دانشجو، صاحبان ابداعات؛ اختراعات و پژوهش‌های برتر و برگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و مراکز رشد فناوری و همچنین مؤسسات غیر دولتی حامی پژوهش معرفی خواهند شد.

متقاضیان می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.
آغاز ثبت نام:    1398/4/15
مهلت ارسال آثار:  1398/7/30
جهت اطلاع از شرایط ثبت نام و ارسال آثار به صورت الکترونیکی به آدرس razi.research.ac.ir  و razi.hbi.ir مراجعه نمایند.

بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی