FA - EN

شرح وظایف مدیریت گروه تغذیه

امور آموزشی

 • برنامه ریزی دروس گروه در هر نیمسال تحصیلی
 • همکاری در فرایند انتخاب اساتید مدعو گروه
 • نظارت بر طرح درس ها، کیفیت تدریس، کیفیت جزوات و اسلایدها، فعالیت در سام، حضور و غیاب، ارزشیابی صحیح دانشجویان، اعلام به موقع نمرات امتحانی، ارزیابی دانشجویان از اساتید
 • اظهارنظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی، مهمانی و معادل سازی واحدهای درسی
 • بررسي انتخاب واحد دانشجويان در خصوص رعايت پيشنياز، سقف واحد و تاييد برگه انتخاب واحد
 • همکاری با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکیEDC
 • همکاری با مهارتکده در جهت اجرای وبینارها، سمینارها و کارگاه های علمی و مهارتی
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به دروس کارآموزی و کارورزی
 • برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات مربوط به کنکور کارشناسی ارشد دانشجویان
 • ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس مرکز
 • انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس مرکز

امور پژوهشی

 • اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانس ها و کنگره های علمی
 • نظارت بر فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی گروه شامل طرح های پژوهشی، کتابها، مقالات، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان
 • همکاری با معاونت پژوهشی در جهت برگزاری همایش های علمی و دانشجویی و نمایشگاه پژوهش و فناوری
 • اظهار نظر درباره فرصت هاي مطالعاتي و ماموريت هاي اعضاي گروه

امور اجرایی

 • پاسخگویی مناسب به درخواستها، انتظارات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان
 • نظارت بر نحوه تعامل اعضای هیات علمی و اساتید مدعو گروه با دانشجویان
 • بررسی و اعلام نظر در مورد تجهیزات، كتابها و نشريات مورد نياز
 • همکاری در ارزيابي عملکرد سالانه اعضاي گروه
 • انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و فرآيندي به مدیران بالاتر
 • ارائه پيشنهاد همكاري هاي آموزشی و پژوهشی با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه گروه
 • همکاری با مدیریت مالی در تدوین بودجه سالیانه گروه
 • پيشنهاد جذب اعضاي هيات علمي جدید


 • انجام كليه مكاتبات رسمي گروه
 • مستندسازی اسناد و سوابق گروه
 • شرکت در جلسات وزارتی و شوراهای دانشکده، آموزشی، تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و سایر جلسات به تشخیص مدیران بالاتر
 • تشكيل منظم جلسات شوراي گروه
 • تدوین گزارشات دوره ای و منظم عملکرد گروه
 • تدوین، بازنگری و اصلاح دوره ای فرایندها و روش های انجام کار در گروه
 • تدوین و بروزرسانی پروتکل های گروه
 • استخراج برنامه های عملیاتی قابل اجرا از اسناد وزارتی تحول در نظام سلامت
 • انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

شرح وظایف اعضای هیات علمی

آموزش

 • تدریس دروس نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کارآموزی با استفاده از روش های نوین تدریس
 • مدیریت دروس ارائه شده در سامانه آموزش مجازی (سام) و جلب مشارکت دانشجویان در استفاده از آن
 • ارزشيابي دانشجويان متناسب با اهداف آموزشي
 • برگزاری آزمون های کلاسی، میان ترم و یا پایان ترم به صورت مجازی
 • انتقال پیام های فرهنگی و تربیتی در قالب برنامه درسی پنهان
 • تشویق و راهنمایی دانشجویان به استفاده از منابع اصلی و تخصصی هر رشته به زبان اصلی
 • توانمند ساختن بیشتر دانشجویان در واحد های کارآموزی و عملی هر رشته

مشاوره

 • آشنا نمودن دانشجویان تحت مشاوره با مقررات و ضوابط آموزشي، دانشجويي و انضباطي
 • ارائه مشاوره هاي لازم به دانشجویان تحت مشاوره در زمينه های تحصیلی، شغلي، فرهنگی، اجتماعی و...
 • بررسي و تاييد فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي و حذف ترم دانشجویان تحت مشاوره
 • بررسي و شناسايي مسائل فردی، خانوادگی، تحصیلی و افت تحصیلی دانشجویان تحت مشاوره و اعلام و ارجاع آن ها به مرکز مشاوره در صورت لزوم
 • ثبت اطلاعات مشاوره ای دانشجویان تحت مشاوره در سامانه های مربوطه
 • راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات آموزشی، پژوهشی، تربیتی و شغلی به دانشجويان مراجعه کننده
 • شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجویان و كمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان با استعداد در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده

پژوهش

 • اجرای پروژه های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشکده با مشارکت دانشجویان
 • چاپ و انتشار مقالات و کتب علمـی و ارائه مقاله در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی با مشارکت دانشجویان
 • داوری مقالات، طرح ها و پایان نامه های پژوهشی و ویراستاری مجلات و کتب علمی
 • راهنمایی و مشاوره پروژه ها و پايان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصيلات تکميلی
 • برگزاری ژورنال کلاب و شرکت در ژورنال کلاب ها
 • برگزاری و یا همکاری در همایش های تخصصی در دانشگاه یا دانشگاه های مرتبط
 • تشویق دانشجویان به شرکت در همایش های علمی و تخصصی
 • برگزاری کارگاه ها یا کلاس های روش تحقیق یا مقاله نویسی برای دانشجویان
 • تشویق دانشجویان در جهت ایده پردازی و خلاقیت در رشته تخصصی (ایده های start up)

همکاری و ارتباط با سایر واحدها

 • همکاری با معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت پژوهشی در جهت برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی و مهارتی
 • همکاری با روابط عمومی در تولید محتوای دیجیتال برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی دانشکده
 • همکاری با دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO) در جهت برگزاری کارگاه های روش تدریس
 • همکاری با مرکز مهارتی در جهت برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای آموزش مداوم و مهارتی

توانمندسازی

 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی مشاوره ای مرکز مشاوره
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی روش تدریس دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی سازمانی واحد آموزش نیروی انسانی
 • شرکت در جلسات و کارگاه های تخصصی هر رشته و توانمند سازی اساتید در زمینه پژوهشی با دعوت از اساتید مدعو
 • شرکت در جلسات و کارگاه های حضوری و مجازی روش تحقیق و آماری تخصصی
 • شرکت در جلسات حضوری با مدیران دانشگاه و سایر اعضای هیئت علمی از سایر گروه ها در جهت توانمند سازی بیشتر اساتید
 • شرکت در کارگاه های تخصصی در حوزه فعالیت در خارج از محیط دانشگاه زیر نظر مدیر گروه

امور اجرایی

 • انجام مسئولیت های اجرایی مختلف در دانشکده در صورت انتصاب
 • شرکت فعال در شوراها و کمیته های دانشکده در صورت عضویت
 • ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و دوره ای به مدیریت های ذیربط
 • شرکت منظم در جلسات گروه آموزشی و سایر جلسات دعوت شده

شرح وظایف مسئول واحد کارآموزی در عرصه گروه تغذیه

بهبود وضعیت آموزش واحد کارآموزی در عرصه

 • پیگیری لیست دانشجویان واجد شرایط ورود به کارورزی عرصه
 • ارتباط و پیگیری مراکز بهداشتی، کارخانه ها و بیمارستان ها جهت حضور دانشجویان
 • برنامه ریزی و گروه بندی دانشجویان جهت حضور در کارورزی
 • ارسال اسامی دانشجویان و تاریخ کارورزی به امورمالی و پشتیبانی جهت عقد قرارداد
 • پیگیری اخذ قرارداد توسط امور مالی
 • پیگیری ارسال معرفی نامه و قراردادها به مراکز بهداشتی ، بیمارستان ها یا کارخانه ها
 • پیگیری و برنامه ریزی برگزاری کارگاههای پیش کارورزی

 • برگزاری جلسه پیش کارورزی و اعلام قوانین و روند کارورزی به دانشجویان
 • برگزاری امتحان پیش کارورزی
 • پیگیری حضور به موقع دانشجویان در کارورزی (به صورت تلفنی و سر زدن)
 • پیگیری مشکلات مختلف دانشجویان در کارورزی (مشکلات رفتاری، اخلاقی و آموزشی)
 • پیگیری ارسال نمرات کارآورزی توسط مربیان و مسول فنی کارخانه ها
 • تعیین نمره نهایی کارورزی

شرح وظایف مسئول ژورنال کلاب گروه تغذیه

آگاهی دانشجویان از دستاوردهای علمی جدید و ارتقاء مهارت ارزیابی نقادانه مقالات

 • آشنانمودن دانشجویان با روند مطالعه و ارزیابی علمی مقالات
 • گروه بندی دانشجویان و تعیین اساتید مشاور برای هر گروه
 • زمان بندی اجرای ژورنال کلاب

 • حضور و غیاب دانشجویان در جلسات ژورنال کلاب و مدیریت برگزاری مناسب جلسات
 • پیگیری تکمیل فرم ارزیابی ژورنال کلاب توسط اساتید حاضر در جلسه
 • تعیین نمره نهایی ژورنال کلاب بر اساس ضوابط تعیین شده

شرح وظایف کارشناس گروه تغذیه

 • برقراری تماس با مؤسسات و گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کاراموزی ها، کنفرانس ها و سمینارها
 • انجام امور مربوط به بازدیدها
 • پیگیری برگزاری جلسات درون و برون سازمانی اعم از جلسات گروه، ژورنال کلاب ها ، سمینار ها و پروژه های دانشجویان و .....
 • هماهنگی با اساتید مدعو در ابتدای هر نیمسال
 • تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مدیر گروه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها (در صورت لزوم)
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر گروه

 • ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آن ها
 • آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه
 • مستندسازی و تهیه سوابق کلیه فعالیتها و مکاتبات گروه بصورت منظم و سیستماتیک و به روز نگهداشتن کلیه فایل ها
 • پیگیری برنامه عملیاتی در طول سال
 • انجام امور مربوط به هیات علمی
 • انجام کارهای محوله از سوی اعضای هیات علمی
 • انجام سایر امور مربوط با هماهنگی مدیر گروه