FA - EN

مصاحبه با سیده فاطمه مولوی، شقایق شاه رضایی، فرناز فرخزاده، نگار مصطفوی، محدثه قانعی طوسی (اعضای تیم وارستگان مشهد) + گلسا خواجه‌نظام (سرپرست وارستگان)

تیم ورزشی وارستگان

توضیح: قرار بود تنها با خانم خواجه‌نظام، سرپرست تیم، صحبت کنیم، اما همه‌ی اعضای تیم کوچک وارستگان مشهد در این گفتگو مداخله کردند و بر لطف و شیرینی آن افزودند.

شما برای اولین بار است که می‌آیید؟

نه، دومین باری است که می‌آییم. دوره‌ی قبل در المپیاد ورزشی ششم شدیم.

(همه با هم حرف می‌زنند و بسیار با روحیه هستند) ما تنها دانشگاه علوم پزشکی غیرانتفاعی در سراسر کشور هستیم.

امسال آمده‌ایم همه‌ی جام‌ها را درو کنیم (خنده).

در چند رشته رقابت می‌کنید؟

سه رشته: تنیس روی میز با دست مخالف، آمادگی جسمانی و فوتبال روی میز (فوتبال دستی).

همین پنج نفر هستید؟

بله، 5 بازیکن و یک سرپرست.

امکانات مشهد خوب است؟

عالی است. امکانات‌مان احتمالاً از سایر شهرها بیشتر است.

هدفتان از حضور در این رقابت‌ها چیست؟

به دلیل دفاع از حیثیت و اعتبار دانشگاه‌مان آمده‌ایم (همه با هم حرف می‌زنند). خیلی‌ها ما را به این دلیل که غیرانتفاعی هستیم نمی‌شناسند.

وضعیت مالی‌تان نباید بد باشد.

(خنده) نه، اینطور نیست. ما صمیمیت داریم (یکدیگر را در آغوش می‌گیرند).

لینک مصاحبه