عضو هیئت علمی

سمت:

معاونت فرهنگی دانشجویی

بیوگرافی

اینجانب دکتر حسین جاوید متخصص بیوشیمی بالینی (نظام پزشکی: آ-4777) و استادیار گروه علوم آزمایشگاهی و معاونت فرهنگی را در علوم پزشکی وارستگان عهده‎ دار بوده و از سال 1399 در این مرکز مشغول به ارائه خدمت و تربیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی هستم.

تحصیلات دانشگاهی:
• کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
• کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• دكتری تخصصی بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علاوه‎بر آموزش دروس تخصصی آزمایشگاهی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به رشته خودم خصوصا مباحث سرطان، اعصاب، نانوتکنولوژی و سلول های بنیادی دارم. با توجه به سابقه کاری در بخش‎های مختلف آزمایشگاه تشخیص طبی و آزمایشگاه های تخصصی پژوهشی سعی می‎کنم تا علاوه بر بالابردن سطح تئوری دانشجویان آن‎ها را در زمینه مهارت های عملی نیز پرورش داده و تلاش می کنم مهارت‎هایی را به دانشجویان انتقال دهم که در عرصه کاری و تحقیقاتی آن‎ها مفید واقع شوند. دروسی که در این مرکز برای دانشجویان تدریس می‎کنم عبارتست از: شیمی عمومی و آزمایشگاه، بیوشیمی عمومی و آزمایشگاه، بیوشیمی پزشکی ½ و آزمایشگاه، هرمون شناسی و آزمایشگاه، مقدمات آزمایشگاه، اداره امور کارورزی در عرصه ½ و سمینار دانشجویان علوم آزمایشگاهی.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی  دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی   دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی   دانشگاه: علوم پزشکی گلستان

علایق پژوهشی:

 1. سرطان
 2. علوم اعصاب و تاکی کینین ها
 3. نانوتکنولوژی
 4. سلول های بنیادی
 1. عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (1399 تا کنون)
 2. مدرس مدعو بیوشیمی بالینی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (1397-1398)
 3. مدرس مدعو آزمایشگاه بیوشیمی برای رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (1392- تاکنون)
 4. مدرس تکنیک های تخصصی پژوهشی و آزمایشگاهی، آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی، دانشکده پزشکی، دپارتمان بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (1397- تاکنون)
 5. استاد مدعو بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران (1398-1399)
 6. استاد مدعو آزمایشگاه بیوشیمی مقدماتی، دانشگاه علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران (1398-1399)

طرح‌های پژوهشی و در حال انجام:

 1. بررسی نقش سیستم SP/NKR1 و آنتاگونیست اختصاصی آن (Aprepitant) بر بیان و فعالیت MMP2 و MMP9 به عنوان عوامل متاستاتیک در رده ی سلول سرطانی تخمدان (A2780). (دانشکده پزشکی) (981453) (شرکت در طرح با عنوان استاد مشاور)
 2. بررسی نقش سیستم SP/NKR1 در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر مسیرهای PI3K/Akt, NFκB و mTOR و Wntβ-catnin (دانشکده پزشکی) (961738)
 3. بررسی نقش سیستم SP/NKR1 بر چرخه ی سلولی و پیری سلولی در رده ی سرطانی مری KYSE-30)) (دانشکده پزشکی) (971022)
 4. بررسی اثرات ضدسرطانی نانوذرات کیتوسان پوشش دار شده با هیالورونیک اسید حاوی دوکسوروبیسین و کورکومین بر گلیوبلاستوما رده سلولی U87)) (دانشکده پزشکی) (980366)
 5. داپینگ سلنیوم در نانوذرات سریم اکساید و بررسی ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی، و سمیت سلولی، آنتی اکسیدانتی و التهابی آنها بر سلول های سرطانی تخمدان رده سلولی (A2780) (دانشکده پزشکی) (981428)
 6. تأثیر سیستم SP/NKR1 و آنتاگونیست آن (Aprepitant) بر مسیرهای التهاب و تکثیر سلولهای سرطانی تخمدان رده سلولی (A2780) (دانشکده پزشکی) (981470)
 7. بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستان (دانشکده پزشکی) (930825)
 8. سنتز نانوذرات سلنیوم به روش شیمی سبز و بررسی خواص ضد سرطانی آن در رده ی سلول سرطانی تخمدان (A2780) (دانشکده پزشکی) (970802)
 9. تعیین اثر SP/NK1R بر بیان و فعالیت تیوردوکسین ردوکتاز و پروتئین هدف آن(تیوردوکسین) درسلول های سرطانی گلیوبلاستوما مولتی فرم (U87) و مطالعات داکینگ مربوطه (مطالعه ی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده پزشکی) ( 1550297)
 10. تعیین اثر SP/NK1R بر بیان و میزان فعالیت پروتئین گلوتاردوکسین در سلول های سرطانی گلیوبلاستوما مولتی فرم (U87). (مطالعه ی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده پزشکی) ( 1550311)
 11. بررسی نقش سیستم SP/NK1R بر بیان ژن و فعالیت کاتالیتیکی عوامل متاستاتیک MMP-2 و MMP-9 در رده ی سلولی سرطان کولورکتال (SW480) (مطالعه ی مشترک بین دانشگاه آزاد شاهرود و دانشکده پزشکی) (137672)
 12. بررسی نقش سیستم SP/NK1R در القای التهاب و تکثیر سلول های سرطانی کولون (SW480). (دانشکده پزشکی) (971043)
 13. بررسی نقش سیستم SP/NK1R بر بیان و فعالیت MMP-2 و MMP-9 به عنوان عوامل متاستاتیک در رده ی سلولی سرطان مری (KYSE-30). (دانشکده پزشکی) (961703)
 14. اثرات سیستم SP/NK1R بر بیان و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در سلول های سرطانی گلیوبلاستوما مولتی فرم (U87). (مطالعه ی مشترک بین دانشگاه آزاد مشهد و دانشکده پزشکی) (39701819)
 15. اثرات سیستم SP/NK1R بر شاخص های استرس اکسیداتیو در سلولهای سرطانی گلیوبلاستوما مولتی فرم (U87). (مطالعه ی مشترک بین دانشگاه آزاد مشهد و دانشکده پزشکی) (39608200)

مقالات منتشر شده:

Hossein Javid, Jahanbakhsh Asadi, Farnaz Zahedi Avval, Amir R Afshari, Seyed Isaac Hashemy: The role of substance P/neurokinin 1 receptor in the pathogenesis of esophageal squamous cell carcinoma through constitutively active PI3K/Akt/NF-κB signal transduction pathways. DOI: 10.1007/s11033-020-05330-9. Impact Factor: 2.107 indexed in Scopus and PubMed.

Hossein Javid, Isaac Hashemy, Soudabeh Shahidsales, NemaMohammadian Roshan, Tayebeh Kianoosh, Farnaz Zahedi Avval: Tissue Expression of Prohibition-I and It’s Relationship With Prognostic Factors in Breast Cancer. PMCID: PMC6339505. Indexed in Scopus and PubMed.

Hossein Javid, Fariba Mohammadi, Elnaz Zahiri, Seyed Isaac Hashemy: The emerging role of substance P/neurokinin-1 receptor signaling pathways in growth and development of tumor cells. DOI: 10.1007/s13105-019-00697-1. Impact Factor: 2.542 indexed in Scopus and PubMed.

Hossein Javid, Arash Soltani, Fariba Mohammadi, Seyed Isaac Hashemy: Emerging roles of microRNAs in regulating the mTOR signaling pathway during tumorigenesis. DOI: 10.1002/jcb.28401. Impact Factor: 3.448 indexed in Scopus and PubMed.

Hossein Javid, Pedram Hashemian, Ayda Tadayyon Tabrizi, Seyed Isaac Hashemy: The Role of Tachykinins in the Initiation and Progression of Gastrointestinal Cancers: A Review. DOI: 10.5812/ijcm.100717. Indexed in Scopus and PubMed.

Safieh Ebrahimi, Hossein Javid, Amin Alaei, Seyed Isaac Hashemy: New insight into the Role of Substance P/Neurokinin‐1 Receptor System in Breast Cancer Progression and Its Crosstalk with MicroRNAs. DOI: 10.1111/cge.13750. Impact Factor: 4.104 indexed in Scopus and PubMed.

Fariba Mohammadi, Arash Soltani, Atefeh Ghahremanloo, Hossein Javid, Seyed Isaac Hashemy: The thioredoxin system and cancer therapy: A review. DOI: 10.1007/s00280-019-03912-4. Impact Factor: 2.737 indexed in Scopus and PubMed.

Erfan Tavana, Hamid Mollazadeh, Elmira Mohtashami, Hossein Javid, Seyed Mohamad Sadegh Modaresi, Azar Hosseini, Hamed Sabri, Arash Soltani, Amir R Afshari, Amirhossein Sahebkar: Quercetin: A promising phytochemical for the treatment of glioblastoma multiforme. DOI: 10.1002/biof.1605. Impact Factor: 4.504 indexed in Scopus and PubMed.

Arash Soltani, Arash Salmaninejad, Mohammad Jalili‐Nik, Anvar Soleimani, Hossein Javid, Seyed Isaac Hashemy, Amirhossein Sahebkar: 5′‐Adenosine monophosphate‐activated protein kinase: A potential target for disease prevention by curcumin. DOI: 10.1002/jcp.27192. Impact Factor: 4.522 indexed in Scopus and PubMed.

Fariba Mohammadi; Hossein Javid; Amir Reza Afshari; Baratali Mashkani; Seyed Isaac Hashemy.

Substance P accelerates the progression of human esophageal squamous cell carcinoma.

Molecular Biology Reports. Impact Factor: 2.107 indexed in Scopus and PubMed.

Elnaz zahiri, Hossein Javid, Fariba Mohammadi, Seyed Isaac Hashemy.

Human glutaredoxins in cancer pathogenesis; A review

Middle East Journal of Cancer. Impact factor: 0.6 indexed in Scopus and PubMed

Hossein Javid, Amir R. Afshari, Jahanbakhsh Asadi, Farnaz Zahedi Avval, Seyed Isaac Hashemy.

Aprepitant, a tachykinin NK1 receptor antagonist, promotes caspase-dependent apoptotic cell death and G2/M arrest through PI3K/Akt/NF-κB axis in ESCC cell-spheres

Faranak korfi, Hossein Javid, Reza Assaran Darban, Seyed Isaac Hashemy.

The Emerging Role of SP/NK1R transcriptional regulatory pathway

in Tumor angiogenesis and metastasis; A review

Soodabeh Rezaei, Hossein Javid, Reza Assaran Darban, Seyed Isaac Hashemy

The role of substance p in cell proliferation and cell cycle in cancers.

Atefeh Ghahremanloo, Hossein Javid, Amir R Afshari, Seyed Isaac Hashemy:

The Emerging role of SP/NK1R in the pathogenesis of Colorectal cancer through constitutively active PI3K/Akt/NF-κB signal transduction pathways.

Hamed Amiri, Hossein Javid, Majid darroudi, Amir R Afshari, Seyed Isaac Hashemy:

Selenium nanoparticle causes more efficient apoptotic responses in ovarian carcinoma cell line.

Amir R. Afshari, Mohammad Jalili-Nik, Farzaneh Abbasinezhad-moud, Hossein Javid, Mohammad Karimi, Hamid Mollazadeh, Amirhossein Sahebkar.

Therapeutic applications of curcumin analogs in glioblastoma multiforme: From preclinical to pharmacotherapeutics

Negeen Mehrabani, Mohammad Reza Vaezi Kakhki, Hossein Javid, Safieh Ebrahimi, Seyed Isaac Hashemy

The SP/NK1R System-Mediated ROS Generation in GBM Cells through Inhibiting Glutaredoxin Protein.

Mehdi Karimi-Shahri, Hossein Javid, Shaghayegh Yazdani, Seyed Isaac Hashemy

Mesenchymal stem cells in cancer therapy; the art of harnessing

Mehdi Karimi-Shahri, Malihe Khorramdel, Sara Zarei, Fatemeh Attarian, Pedram Hashemian, Hossein Javid

Glioblastoma, an opportunity T cell trafficking could bring for the treatment

Hossein Javid, Amir R Afshari, Farnaz Zahedi Avval, Jahanbakhsh Asadi, Seyed Isaac Hashemy

Aprepitant promotes caspase-dependent apoptotic cell death and G2/M arrest through PI3K/Akt/NF-κB axis in cancer stem-like esophageal squamous cell carcinoma spheres

Bahram Bibak, Farzaneh Shakeri, Zakieh Keshavarzi, Hamid Mollazadeh, Hossein Javid, Mohammad Jalili-Nik, Thozhukat Sathyapalan, Amir R Afshari, Amirhossein Sahebkar

Anticancer Mechanisms of Berberine: A Good Choice for Glioblastoma Multiforme Therapy

Roshanak Ghaffarian Zirak, Hurie Tajik, Jahanbakhsh Asadi, Pedram Hashemian, Hossein Javid

The role of micro RNAs in regulating PI3K/AKT signaling pathways in glioblastoma

Ali Zarei, Hossein Javid, Sara Sanjarian, Sara Senemar, Hanieh Zarei

Metagenomics studies for the diagnosis and treatment of prostate cancer

Soodabeh Rezaei, Reza Assaran Darban, Hossein Javid, Seyed Isaac Hashemy

The therapeutic potential of aprepitant in glioblastoma cancer cells through redox modification

Malihe Golestaneh, Mohsen Firoozrai, Hossein Javid, Seyed Isaac Hashemy

The substance P/neurokinin-1 receptor signaling pathway mediates metastasis in human colorectal SW480 cancer cells

Hossein Javid, Atefeh Ghahremanloo, Amir R Afshari, Roham Salek, Seyed Isaac Hashemy

The Emerging Role of Neurokinin-1 Receptor Blockade Using Aprepitant in the Redox System of Esophageal Squamous Cell Carcinoma

 • Hossein Javid, Mehdi Karimi-Shahri, Malihe Khorramdel, T Sathyapalan, AR Afshari, A Sahebkar

Probiotics as an adjuvant for management of gastrointestinal cancers through their anti-inflammatory effects: a mechanistic review.

داوری ژرنال:

 1. داور ژرنال Metabolic Brain disease با ایمپکت فاکتور 63
 2. داور ژرنال Frontiers in Neurology با ایمپکت فاکتور 7

 

مهارت ها:

 1. تمام تست های مربوط به رده های کشت سلولی
 2. فلوسایتومتری و آنالیز آپپتوز و سیکل سلولی
 3. وسترن بلاتینگ
 4. دستکاری ژنتیکی موجودات زنده با تکنیک کریسپر
 5. طراحی پرایمر
 6. ریل تایم PCR
 7. سنجش گونه های فعال اکسیژن با تکنیک ROS
 8. سنجش میزان پیری سلولی با تکنیک B-galactosidase staining
 9. الایزا
 10. تکنیک های اندازه گیری فعالیت آنزیم (Assay)
 11. تست اسکرچ اسی برای ارزیابی وضعیت متاستاز.
 12. کار با رت و موش برای مطالعات In vivo
 13. کار با نرم افزارهای FlowJo, Image J و Prism

سایر اطلاعات:

 • استاد برتر فعالیت های پژوهشی و فناورانه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 • استاد برتر نظم و انضباط اداری مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 • توانایی تدریس و طرح درس و همچنین توانایی استفاده ی بجا و مناسب از ابزار های الکترونیک در سامانه ی سام دانشگاه علوم پزشکی وارستگان موجود می باشد.
 • مقطع تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کیفیت برخوردار) می باشد.
 • مقطع تحصیلی دوره ی دکتری تخصصی اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کیفیت برخوردار) می باشد.
 • مهارت های فنی و بالینی اینجانب در صورت لزوم می تواند در فرمت گواهی از پاتولوژیست مربوطه، تقدیم حضور گردد.

ارسال پیغام

  گالری تصاویر