اساتید

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر ساناز ده باشی

دکتر حسن زاده

دکتر حسین جاوید

دکتر فاطمه کیفی

دکتر حسین حبیبی

اساتید

گروه علوم تغذیه

دکتر مریم نوری

دکتر امیر طباطبایی زاده

پریسا زارعی شرق

زهره حسینی

دکتر منیره دهری

اساتید

گروه فناوری اطلاعات سلامت

عصمت مشعوف

دکتر فاطمه مقبلی

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر مصطفی جهانگیر

دکتر محمدرضا مظاهری

اساتید

گروه صنایع غذایی

دکتر میلاد توسلی

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر عاطفه صرافان صادقی