دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی

سمت:

مسئول فعالیت‎ های دانشجویی گروه

بیوگرافی

اینجانب سپیده حسن زاده متخصص باکتری شناسی پزشکی و استادیار گروه علوم آزمایشگاهی و مسئول فعالیت های دانشجویی را در علوم پزشکی وارستگان عهده‎دار بوده و از سال 1399 در این مرکز مشغول به ارائه خدمت و تربیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی هستم.

تحصیلات دانشگاهی:
•کارشناسی پیوسته زیست شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
• کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دكتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علاوه ‎بر آموزش دروس تخصصی آزمایشگاهی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به رشته خودم خصوصا مباحث ژنتیک میکروارگانیسم ها، مقاومت های میکروبی و کنترل عفونت ها، عفونت های بیمارستانی و توبرکلوزیس، رابطه فلور میکروبی با انواع بیماری ها دارم. با توجه به سابقه کاری در بخش‎های مختلف آزمایشگاه تشخیص طبی و آزمایشگاه های تخصصی پژوهشی سعی می‎کنم تا علاوه بر بالابردن سطح تئوری دانشجویان آن‎ها را در زمینه مهارت های عملی نیز پرورش داده و تلاش می کنم مهارت‎هایی را به دانشجویان انتقال دهم که در عرصه کاری و تحقیقاتی آن‎ها مفید واقع شوند. دروسی که در این مرکز برای دانشجویان تدریس می‎کنم عبارتست از: میکروب شناسی، باکتری شناسی و آزمایشگاه باکتری شناسی.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی  دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی  دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی  دانشگاه: علوم پزشکی تهران

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: زیست شناسی عمومی   دانشگاه: آزاد اسلامی مشهد

علایق پژوهشی:

 1. فعالیت انتی بیوتیک ها و مقاومت های انتی بیوتیکی
 2. عفونت های بیمارستانی
 3. توبرکلوزیس (اپیدمیولوژی، درمان های جدید، روش های نوین تشخیص)
 4. Next generation sequencing and RNA-seq

تدریس

از سال  1399 تاکنون، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی): بیوانفورماتیک next- generation sequencing

از از سال 2016-2018، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کارشناسی ارشد): ایمنی در آزمایشگاه

از سال 1394- 1398، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی): آزمایشگاه میکروب شناسی

کارگاهها

میکروب شناسی پزشکی،  1400،  علوم پزشکی وارستگان، دانشجویان علوم آزمایشگاهی

استانداردهای کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی،  1400 علوم پزشکی وارستگان ، کارکنان و اعضای هیئت علمی

کارگاهReal-time PCR PCR،1399، علوم پزشکی وارستگان ،  دانشجویان علوم آزمایشگاهی و علوم پایه

الزامات ایمنی بیمار و کنترل عفونت در هنگام نمونه گیری در بخش های درمانی، 1399   علوم پزشکی مشهد

مقالات مجلات

Hassanzadeh S, Mashhadi R, Yousefi M, Askari E, Saniei M, Pourmand MR. Frequency of efflux pump genes mediating ciprofloxacin and antiseptic resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates. Microb Pathog. 2017

Abbas JE, Salimizand H, Hassanzadeh S, Ramazanzadeh R. AdeG efflux pump as the main Tigecycline resistance in Acinetobacter baumannii. Gene Reports. (2020)

Sepideh Hasanzadeh, Mohammad Reza POURMAND, Davoud AFSHAR, Sanaz DEHBASHI, and Rahil MASHHADI. A Rapid DNA Extraction Method of Staphylococcus aureus. Iran J Public Health. (2016)

Mohammad Reza Pourmand, Sepideh Hasanzadeh, Rahil Mashhadi, and Emran Askari. Comparison of four diagnostic methods for detection of methicillin resistant Staphylococcus aureus. Iran J Microbiol. 2014

Sepideh Hasanzadeh, MohammadReza Pourmand, Azar Hadadi, Keramat Nourijeylani, Masoud Yousefi, Rahil Mashhadi, Emran Askari. Frequency and Antimicrobial Resistance Patterns of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Tehran. Journal of Medical Bacteriology. (2013)

Sepideh Hasanzadeh, Ali Mehri, Mahya Manouchehri, Sara Ganjloo, Mahin Sadat Shahabifar, Kiarash Ghazvini. A report of antibiotic restriction policy in Ghaem university hospital, Mashhad, Northea. Clinical Epidemiology and Global Health. (2020)

Sepideh Hasanzadeh, Sara ganjloo, Mohammad Reza Pourmand, Rahil Mashhadi, Kiarash Ghazvinia. Epidemiology of efflux pumps genes mediating resistance among Staphylococcus aureus; A systematic review. Microbial pathogenesis. (2020)

Armin S, Fallah F, Azimi L, Kafil HS, Ghazvini K, Hassanzadeh S, Karimi A. Warning: spread of NDM-1 in two border towns of Iran. Cellular and Molecular Biology. (2018)

مقالات کنفرانس ها

Comparison of Four Diagnostic Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, Sepide Hassanzadeh, Mohammad Reza Pourmand, Emran Askari, 15th international Iranian congress of microbiology, august 26-28, 2014, Tehran, Iran (poster)

Frequency and Antimicrobial Resistance Patterns of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Tehran, Mohammad Reza Pourmand, Sepide Hassanzadeh, Rahil Mashhadi, the 3th International Conference on Antimicrobial Research. Oct 1-3, 2014, Madrid, Spain (poster).

طرح های پژوهشی

عنوان: مقایسه بیان ژنهای بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بدون نقص سیستم ایمنی آلوده به مبتلا COVID19
محل اجرای طرح: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: مقایسه پروفایل بیان ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران با سل ارزنی و سل فعال با استفاده از تکنیک RNA-Seq و بررسی تغییرات بیان ژن های میزبان را در دو گروه از بیمار
محل اجرای طرح: دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96
محل اجرای طرح: دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: ارزیابی فراوانی MRSA و عوامل موثر بر آن و تعیین پروفایل میکروبیولوژیکال در بیماران مراجعه کننده با عفونت پای دیابتی به بیمارستان امام خمینی در سال 1393

محل اجرای طرح: دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی تهران

عنوان: مقایسه پروفایل بیان ژن های ویروس کووید-19 جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی شدید و پنومونی خفیف و بررسی تغییرات بیان ژنهای میزبانی با استفاده از تکنیک RNA-Seq
محل اجرای طرح: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: شناسایی الگوی باکتری های ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت آن در مرکز قائم(عج) و ارزیابی تاثیر بخشی از اقدامات مرتبط با Antibiotic Stewardship در میزان مصرف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
محل اجرای طرح: دانشکده پزشکي- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان: بررسی میزان بیان ژن پمپ افلاکس NorA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین و متي سیلین در مواجهه با سیپروفلوکساسین و مشتقات هگزاهیدروکوئینولین
محل اجرای طرح: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

عنوان: بررسی میزان بیان ژن پمپ افلاکس NorA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین و متي سیلین در مواجهه با سیپروفلوکساسین و مشتقات هگزاهیدروکوئینولین
محل اجرای طرح: دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • مسئولیت های اجرائی
 • سرپرست آزمایشگاه کرونا بیمارستان امام رضا (ع) سال 1399-1400
 • مسئول امور دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد 1399-1400
 • مسئول کادر اجرایی چهارمین همایش همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت 1400
 • داور مقالات چهارمین همایش همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت 1400
 • عضویت در سازمان ها
 • عضو تیم اجرایی مهارتکده دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد 1400
 • عضو انجمن میکروب شناسی ایران
 • عضو انجمن باکتری شناسی ایران

عضویت در انجمن میکروب شناسی مشهد

از سال 1392 تا 1394، همکاری در راه اندازی آزمایشگاه بیولوژی مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا تهران

از اسفند 98 تاکنون، همکاری در راه اندازی و برپایی آزمایشگاه کرونا بیمارستان امام رضا مشهد