دکتر پرنیان پزشکی

عضو هیات علمی
گروه علوم و صنایع غذایی

سمت:

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)

مسئول فعالیت های دانشجویی گروه

بیوگرافی

اینجانب از سال 1392 در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به عنوان عضو هیات علمی مشغول به فعالیت هستم. از سال 92 – 1400 در گروه علوم تغذیه مشغول به خدمت بوده که در دو دوره 93-94 و 96 تا 98 نیز به عنوان مدیر گروه تغذیه فعالیت داشتم. سپس در سال 1400 همزمان با تاسیس رشته علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی) به عنوان عضو هیئت علمی و مدیر گروه این رشته همکاری خود را ادامه دادم. همچنین این افتخار را داشتم که به مدت 18 ماه (98-99) با ‎عنوان معاون پژوهش و فناوری به مرکز و دانشجویان عزیز خدمت کنم.

از علایق آموزشی و پژوهشی اینجانب می توان به میکروبیولوژی مواد غذایی، مسمومیت های مواد غذایی، شیمی و بیوشیمی مواد غذایی،کنترل کیفیت مواد غذایی مواد غذایی فراسودمند و پروبیوتیک‎ها و نقش آن در سلامت اشاره کرد.

دروسی که تا کنون بر عهده من بوده است عبارتند از: میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی و تجزیه مواد غذایی، اصول و روش‎های نگهداری مواد غذایی، اکولوژی غذا و تغذیه، بهداشت و مسمومیت ‎های مواد غذایی، اثر فرایند بر ارزش غذا، میکروب شناسی پزشکی و کاراموزی در عرصه صنایع غذایی.

استفاده از دانش کسب شده در کلاس ‎ها در حوزه علوم غذایی و کاربرد آن در علم تغذیه و یادگیری مفهومی و استنباطی دروس جز اصول کار من در کلاس‎ ها بوده و همواره تاکید من در کاربرد عملی تئوری ‎های آموزش داده شده در مهارت‎ های شغلی آینده دانشجویانم است.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايی دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: علوم و صنايع غذايی دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

علایق پژوهشی

 1. میکروبیولوژی مواد غذایی (باکتری شناسی – ویروس شناسی- قارچ شناسی)
 2. مسمومیت‎های مواد غذایی
 3. شیمی و بیوشیمی مواد غذایی
 4. کنترل کیفیت مواد غذایی
 5. مواد غذایی فراسودمند
 6. پروبیوتیک‎ها و نقش آن در سلامت
 1. تدريس دروس تخصصي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه از سال 1388 تا 1393
 2. تدريس در مرکز آموزش عالي غيرانتفاعي تابران در سال تحصيلي 91-92 و93
 3. تدريس در مرکز آموزش عالي علمي – کاربردي جهاد کشاورزي مشهد (شهيد هاشمي نژاد) در سال تحصيلي 94-93
 4. تدریس در دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نیمسال مهر 1396
 5. عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصيلي 1392 تا 1400
 6. عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصيلي 1400 تا کنون

  دروس تدریس شده

 7. میکروبیولوژی عمومی
 8. میکروبیولوژی مواد غذایی
 9. شیمی و تجزیه مواد غذایی
 10. اصول نگهداری مواد غذایی
 11. اکولوژی غذا و تغذیه
 12. بهداشت و مسمومیت های غذایی
 13. اثر فرایند بر ارزش غذا
 14. اصول بهداشت مواد غذایی
 15. میکروبیولوژی صنعتی
 16. بهداشت و محیط زیست
 17. بهداشت و ایمنی کارخانجات مواد غذایی
 18. صنایع محصولات غذایی سنتی
 19. تکنولوژی پس از برداشت
 20. صنایع تخمیری
 21. صنایع لبنیات
 22. تصفیه آب و فاضلاب
 23. صنایع قنادی و تنقلات
 24. تغذیه
 25. زیست شناسی عمومی

کارگاه های تدریس شده

 1. تدریس کارگاه آموزشی ” فرآورده های پروبیوتیک و اثرات سلامتی بخش آنها “، آذرماه 1397- مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 2. تدریس کارگاه آموزشی “دانستنی های مواد غذایی”، تیرماه 1398- مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 3. تدریس کارگاه آموزشی” ارائه پویا و جذاب با نرم افزار prezi”، مهرماه 1398- مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 4. تدریس کارگاه آموزشی” غنی سازی مواد غذایی”، شهریور ماه 1399- مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 5. تدریس کارگاه موزشی آموزشی” تاثیر استفاده از مایکروویو بر ارزش غذا”، آبان ماه 1400- مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.

کتاب ها

 1. حبيبي نجفي, محمدباقر و همکاران. مسموميت هاي مواد غذايي( ايمني مواد غذايي حاصل از کاربرد تکنولوژي DNA نوترکيب). در دست تدوين.(گواهي همکاري)

مقالات چاپ شده در ژورنال‌های علمی 

 1. Habibi Najafi, M. B., Pezeshki, P. Bacterial mutation: Types, Mechanisms and Mutant detection methods: A REVIEW. European Scientific Journal. 2013. Vol.4, p 628-638.
 2. Pezeshki, P., Pournia, KH. Evaluation of pressure treatments on microorganisms. Journal of Middle East Applied Science and Technology. 2014. Issue 12(4), p 372-377.
 3. Pezeshki, P., Elahi, M., Maskooki, A. M. 2014. Evaluation of raisin as substrate in comparison with molasses in baker’s yeast production. International Journal of Basic and Applied Sciences.(Accepted)
 4. Pezeshki, P., Yavarmanesh, M., Habibi Najafi, M. B., Abbaszadegan, M., Mohebbi, M. Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat. Journal of Food Safety. Vol: 17(3). doi:10.1111/jfs.12336.
 5. Pezeshki, P., Yavarmanesh, M., Habibi Najafi, M. B., Mohebbi, M., Abbaszadegan, M. Modeling of survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb and chicken using adaptive neuro-fuzzy inference system and fuzzy logic. Microbial Pathogenesis– Submitted.
 6. Pezeshki, P., Habibi Najafi, M. B., Yavarmanesh, M., Abbaszadegan, M., Mohebbi, M. Effect of freezing, cold storage and aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on chicken meat. Journal of Food and Environmental Virology– Submitted.
 7. Elahi, M., Razavi, M.A., Baratian, Z., Pezeshki, P.Evaluation of physical and quality properties of invert syrup from sucrose solution. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 6(2):105-112 (IN PERSIAN)
 8. Yousefli, M., Azarnivand, H., Hosseini, Z., Haddad Khodaparast, M. Pezeshki, P. Antimicrobial Effect of Salvia leriifolia Leaf Extract Powder against the Growth of Staphylococcus aureus in Hamburger. Journal of Iranian Food Science and Technology, 8(29):126-136. (IN PERSIAN)
 9. Pezeshki, P., Maskooki, A.M. Elahi, M., Mortazavi, A. 2014. Evaluation and comparison in subtituation of molasses with date, raisin and whey in baker’s yeast production. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 10(1):1-8 (IN PERSIAN)
 10. Pezeshki, P. Investigation on the Antimicrobial Effects of Portulaca Oleracea Leaves Essence and Extract on Staphylococcus aureus to Reduce Nitrate Used in Meat Products. Journal of Food Research. 25(3):479-490. (IN PERSIAN)
 11. Pezeshki, P. Habibi Najafi, M.B., Yavarmanesh, M., Mohebbi. M., Abbaszadegan. M. 2015. Survival of pathogenic enteric viruses on baked lamb and chicken meat using entrobacteriophage MS2 as a surrogate for enteric viruses. Journal of Iranian Food Science and Technology. 67(14):213-220 (IN PERSIAN)
 12. Yavarmanesh, M., Ghiamati Yazdi, F., Pezeshki, P. Evaluation of Enteric viruses recovery from farmed fish using Malespecific coliphage (MS2). Journal of Iranian Food Science and Technology. 70(14):225-236. (IN PERSIAN)

مقالات همایش‌ها

 1. Pezeshki, P., Alavi Rafiee, S. and Saadatmandi, A. Effect of nitrate salt in different pH levels on Staphylococcus aureus growth control in meat products. First international congress of Food Hygiene. April 2009. Tehran, Iran. (Poster)
 2. Alavi Rafiee, S. Pezeshki, P. Pournia, KH. Investigating antimicrobial effects of Portulaca oleacea leaves essence and extract on Staphylococus aureus to reduce nitrate in meat products. 2nd international congress of Food Hygiene. April 2011. Tehran, Iran. (Poster)
 3. Abbaszadegan, M., Pezeshki, P., Edalatian, M.R., Yavarmanesh, M., Alum, A. 2016. Occurrence of noroviruses and their correlation with microbial indicators in raw milk and food processing for the inactivation of viruses. 5th Food and Environmental Virology Conference. September 2016. Kusatsu Onsen, Japan. (Oral presentation)
 4. Pezeshki, P., Habibi Najafi, M. B., Yavarmanesh, M., Abbaszadegan, M., Mohebbi, M. 2018. Predictive modeling of MS2 bacteriophage survival as a surrogate of enteric viruses on lamb and chicken during aging and storage using adaptive neuro-fuzzy inference system and fuzzy logic. 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress. December 2018. Tehran, Iran. (Poster)
 5. Pezeshki, P. Investigation of replacing wheat flour with oat flour on acrylamide content of bread. 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress. December 2018. Tehran, Iran. (Poster)
 6. Pournia, KH., Pezeshki, P. Effect of feeding Salvia leriifolia (NOWROOZAK) leaf Powder on Growth Performance of broiler chicks. 2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming Natural and Medicinal Materials. March 2019. Mashhad, Iran. (Poster)
 7. Pournia, KH., Pezeshki, P. Effect of feeding Salvia leriifolia (NOWROOZAK) leaf Powder on Immunity Response of broiler chicks. 2nd International Conference on Medicinal Plants, Organic Farming Natural and Medicinal Materials. March 2019. Mashhad, Iran. (Poster)
 8. Pezeshki, P., Elahi, M., Maskooki, A.M. Evaluation of Raisin as baker’s yeast substrate. 20th National Food Science & Industries Congress. November 2011. Iran,Tehran.(Poster)
 9. Zmani, A., Alavi Rafiee, S. Pezeshki, P. Investigating antimicrobial effects of bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull extraction on Staphylococus aureus. 20th National Food Science & Industries Congress. November 2011. Iran, Tehran. (Oral presentation)
 10. Pezeshki, P., Pournia, KH. Effect of combined ultrasound and temperature on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses. 21th National Congress of Food Science and Technology. October 2013. Iran, Shiraz. (Oral presentation)
 11. Pezeshki, P. Habibi Najafi, M.B., Yavarmanesh, M., Abbaszadegan. M., Mohebbi. M. Effect of freezing and cold storage on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on chicken and lamb meat. 1th International and 24th Iranian of Food Science and Technology Congress. October 2016. Iran, Tehran. (Oral presentation)
 12. Shadmand Foumani Moghadam, M R., Etemadi, SH., Bakhshipour, R., Amushahi, M., Khanizadeh, , Pezeshki, P. 2020. Prevalence of Sarcopenia and Related Factors in Elderly Adults in Mashhad- Iran in 2019. 3th International Clinical Nutrition Conference. February 2020. Mashhad, Iran.

طرح‌های پژوهشی

 1. همکار اصلی طرح پژوهشي “بررسي مواد اوليه جايگزين ملاس به عنوان سوبستراي خميرمايه” ، 1388 – پژوهشکده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي، پارک علم و فناوري خراسان رضوي.
 2. همکار اصلی طرح پژوهشي ” رديابي ويروس هاي روده اي در ماهي هاي پرورشي مشهد بر اساس Male specific coliphage source tracking “، 1391- دانشگاه فردوسي مشهد.
 3. مجری طرح پژوهشي ” امکان سنجي استفاده از عصاره و اسانس برگ گياه خلفه (Portulaca oleacea) در فرآورده هاي گوشتي به منظور کاهش مصرف نيترات با تکيه بر خواص ضدميکروبي آن بر روي استافيلوکوکوس اورئوس “، 1393 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه.
 4. مشاور علمی طرح پژوهشي ” بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر ميزان خستگي مزمن، اضطراب و افسردگی پرستاران شاغل در بیمارستان بنت الهدی مشهد در سال  1397″،  1397 – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 5. مجری طرح پژوهشي ” بررسی اختلالات خوردن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مرکزآموزش عالی وارستگان در سال 1397 ” ، 1397 – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 6. مجری طرح پژوهشي ” بررسی میزان شیوع سوء تغذیه در بیماران دیالیزی با استفاده از شاخص MIS در سال 1398 ” ، 1398 – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 7. مجری طرح پژوهشي ” بررسی سارکوپنی و رابطه آن با میزان دریافت مواد غذایی بزرگسالان بالای 55 سال در سال 98″ از تاریخ اردیبهشت 1398 تا کنون (در دست اجرا) – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 8. ناظر طرح پژوهشی ” بررسی سطح رضایت بیماران بستری شده در بیمارستان بنت الهدی از خدمات دریافت شده” خرداد 1397- مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 9. مجری طرح پژوهشی “بررسی اثرات مکمل یاری ویتامین ث بر فشار خون و شاخص توده بدن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک بررسی نظامند و فراتحلیل مطالعات بالینی”  1399 – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 10. مشاور علمی طرح ” تعیین الگوی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و میزان شیوع ژن های aph(3’)-IIIa ،  ant(6)-Ia ، ant(4’)-Ia  ، acc(6’)-Ie/aph(2”)  ، در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیماران بیمارستان های منتخب مشهد در سال1399″، 1399 – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.

راهنمایی پروژه های دانشجویی

سمینار نیمسال 971 (دانشجویان 951)

 1. تاثیر مکمل یاری ویتامین D در بیماران مبتلا به لوپوس (انسیه سلیمانی)
 2. بررسی تاثیر دیوکسین بر سلامت نوزادان و کودکان (مهلا خرمشاهی)
 3. آیا گلیکوتوکسین ها در بروز سندروم متابولیک نقش دارد؟ (کیمیا عراقی مقدم)
 4. تاثیر بیوپپتیدهای غذایی بر دیابت (مهسا عمارلو)
 5. تاثیر میکروبیوتای روده بر چاقی (نگین مسلمان زاده)
 6. تاثیر مصرف انار بر بیماری کبد چرب غیر الکلی (نفیسه علیزاده)
 7. بررسی اثر انواع رژیم غذایی در افراد مبتلا به pylori (هانیه هنرور مولوی)
 8. تاثیر مکمل L- citrulline بر عملکرد ورزشی (ثنا ستوده نیا کرانی)
 9. نقش سلامتی بخش خرفه در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی (محمد عموشاهی)

سمینار نیمسال 972 (دانشجویان 952)

 1. تاثیر فرایند جویدن بر بروز چاقی (علی اصغری)
 2. آیا شیرین کننده های مصنوعی م یتوانند در پیشگیری از ابتلا به دیابت موثر باشد؟ (حسین صافی شاه)
 3. تاثیر رژیم غذایی مادر بر تعیین جنسیت جنین (کیمیا رحیمی پور)
 4. نقش مکمل یاری ویتامین A با کم خونی (فائزه عین بیگی)
 5. مصرف بالای پروتئین ها بر سلامت استخوان: خوب یا بد؟ (آسیه آراسته)

سمینار نیمسال 981 (دانشجویان 961)

 1. بررسی اثر ویتامین D بر بیماری انسداد مزمن ریوی (اعظم حیدری)
 2. تاثیر مکمل یاری با کروم در بهبود بیماری سندروم تخمدان پلی کیستیک (زینب قدوسی)
 3. بررسی مقایسه امولسیون روغن ماهی و سویا در درمان کلستاز ناشی از تغذیه وریدی نوزادان (پگاه سامانی)
 4. آیا رژیم پالئولیتیک می تواند ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی – عروقی را کاهش دهد؟ (محدثه تشکری)
 5. بررسی گاما توکوفرول به عنوان شاخص ریسک مرگ و میر ناشی از بیماری های وابسته به سن (حانیه توتونی)
 6. تاثیر کمبود ویتامین B12 در دوران بارداری مادر بر عملکرد شناختی کودک (نیلوفر صفری)

سمینار نیمسال 991 (دانشجویان 962)

 1. ارتباط بین بار اسیدی مواد غذایی و ریسک ابتلا به سندروم متابولیک (هاله اختری)
 2. بررسی ارتباط بین میکروفلور طبیعی روده و بیماری های تیروئیدی (محمدامین محمدی)
 3. مدیریت بیماری سندروم روده تحریک پذیر با رژیم غذایی low FODMAP (آناهیتا جعفرنژاد)
 4. تاثیر رژیم غذایی با شاخص گلایسمی پایین در درمان بیماری صرع (پرتو سلطانی)

سمینار نیمسال 992 (دانشجویان 971)

 1. اثر کاهندگی نمک های جایگزین کم سدیم بر فشار خون، شایعه یا واقعیت؟ (نیوشا صمدی)
 2. اثر پروبیوتیک ها بر پیشگیری از آلرژی غذایی در کودکان (مهلا چمبری)
 3. ارتباطبین سطح ویتامینD  هنگام تولد با سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس (سرور درخشنده)
 4. ارتباط بین مصرف آکریل آمید در رژیم غذایی و خطر ابتلا به سرطان های زنان (کیانا کاظمی)
 5. تری متیل آمین ان اکساید، بیومارکر نوین پیشگو در بیماری قلبی- عروقی (نگارین نظیف کار)
 6. بررسی اثر استفاده از طب مکمل (شیرخشت) به منظور بهبود و درمان زردی نوزادان (امیر حسین فیروز)پایان نامه هامقطع دکترا (PhD) : بررسي بقاي ويروس هاي روده اي بيماري زا در گوشت قرمز و سفيد در شرايط مختلف بر مبناي شاخص انتروباکتريوفاژ MS2 (درجه عالی و با نمره 68/19)

  مقطع کارشناسی ارشد (MSc):

  بررسی جایگزینی کشمش به عنوان سوبسترای تولید خمیرمایه (درجه عالی و با نمره72/19)

  مقطع کارشناسی (BS) :

  معرفی میوه پپینو (Solanum muricatum) و فرآوری آن در صنعت غذا (درجه عالی و با نمره20)

فعالیت های آکادمیک

 • عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصيلي 1400 تا کنون
 • عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصيلي 1392 تا 1400
 • استاد مدعو دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نیمسال مهر 1396
 • استاد مدعو مرکز آموزش عالي علمي – کاربردي جهاد کشاورزي مشهد (شهيد هاشمي نژاد) در سال تحصيلي 94-93
 • استاد مدعو مرکز آموزش عالي غيرانتفاعي تابران در سال تحصيلي 91-92 و93
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه از سال 1388 تا 1393

فعالیت های مدیریتی و اجرایی

 • مسئول فني مجتمع صنايع غذايي دانشگاه فردوسي در سال 1388
 • عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصيلي 1392 تا 1400
 • مدیر گروه علوم تغذیه مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان در دو دوره از سال تحصيلي 1392 تا 1394 و 1396 تا 1398
 • معاون پژوهش و فناوری، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال 1398 تا 1399
 • مدیر گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال 1400 تا کنون
 • مسئول فعالیت های فرهنگی- دانشجویی گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)، مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال 1401 تا کنون

داوری مقالات در مجلات و همایش ها

 • عضو کمیته علمی و اجرایی همايش ملي “علوم و فناوري هاي نوين در صنايع غذايي”، دي ماه1393.دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه
 • عضو کمیته علمی کنفرانس علمی “مکمل یاری و تغذیه ورزشی”، مهرماه 1397. مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان. مشهد مقدس
 • عضو کمیته علمی کنفرانس علمی “تازه های تغذیه و رژیم درمانی در سندروم تخمدان پلی کیستیک”، آبان 1398. مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان. مشهد مقدس
 • عضو کمیته داوری مجله علمی – پژوهشی “پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی” – پژوهشکده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي، پارک علم و فناوري خراسان رضوي.
 • عضو کمیته داوری انتشارات علوم پزشکی وارستگان.

 عضویت در شوراها و کمیته ها

 • عضو هیئت رئیسه مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصیلی1392 تا 1394 و 1396 تا 1399
 • عضو شورای آموزشی مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصیلی1392 تا 1394 و 1396 تا 1399
 • عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصیلی1396 تا 1399
 • عضو شورای فرهنگی – دانشجویی مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان از سال تحصیلی1401 تاکنون
 • عضو کمیته فنی متناظر کدکس مواد غذایی از سال 1397 تاکنون
 • عضو کمیته توانمندسازی اعضاء هیات علمی مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان در سال تحصیلی1399
 • عضو کمیته پژوهش در آموزش، طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی پزشکی مرکز آموزش عالي پزشکي وارستگان در سال تحصیلی1399
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره نظام 1009818447

شرکت در کارگاه ها

 1. کسب گواهي نامه آموزشي” Food Hygiene ” ارديبهشت 1388 . معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران.
 2. كسب گواهي نامه دوره ي آموزشي PCR  Multiplex PCR- و الکتروفورز. زمستان 89. پژوهشکده فناوري هاي زيستي-  دانشگاه فردوسي
 3. کسب گواهي نامه دوره آموزشي Quantitative Microbial Risk Assessment (ارزيابي کمي خطرات ميکروبي، مباني و کاربردها). بهار 1391. دانشگاه فردوسي مشهد.
 4. کسب گواهي نامه آموزشي “ELISA 1” . پاييز 91. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 5. کسب گواهي نامه مهارتي ” مديريت در صنايع غذايي” . بهار 1391. سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور.
 6. کسب گواهي نامه دوره آموزشي ” آموزش ايمني، حفاظتي و مديريت آزمايشگاه”. آذر 1391. دانشگاه فردوسي مشهد.
 7. کسب گواهي نامه دوره آموزشي “روش هاي نوين تدريس” . بهمن 1393. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 8. کسب گواهي نامه مهارتي “اصول، مباني،روش ها و فنون مشاوره” . شهريور 94. شرکت فرانديشان رشد خراسان(مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد)
 9. کسب گواهي نامه مهارتي ” روش هاي تغيير و اصلاح رفتار” . شهريور 94. شرکت فرانديشان رشد خراسان(مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد)
 10. کسب گواهي نامه مهارتي ” روانشناسي رشد جوانان” . شهريور 94. شرکت فرانديشان رشد خراسان(مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد)
 11. کسب گواهي نامه مهارتي “روش هاي مصاحبه و گزارش نويسي” . شهريور 94. شرکت فرانديشان رشد خراسان(مرکز رشد دانشگاه فردوسي مشهد)
 12. کسب گواهي نامه مهارتي ” آموزش سخنرانی و فن بیان “. شهریور 97. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 13. کسب گواهي نامه مهارتي ” کمک های اولیه “. شهریور 99. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان.
 14. کسب گواهي نامه دوره آموزشي “Systematic review” . آذر 1396. شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی ضامن سلامتی. مشهد مقدس.
 15. کسب گواهي نامه دوره آموزشي “مکمل یاری و تغذیه ورزشی” . مهر 1397. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 16. کسب گواهي نامه دوره آموزشي “تقلبات مواد غذایی با منشأ دامی” . بهمن 1397. دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد مقدس.
 17. کسب گواهي نامه دوره آموزشي ” تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با وضعیت تغذیه ای ” . اسفند 1397. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 18. کسب گواهي نامه دوره آموزشي ” روش های ارزشیابی دانشجویان ” . خرداد 1398. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 19. کسب گواهي نامه دوره آموزشي ” فلوشیپ پژوهشی ” . اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 20. کارگاه آموزشي ” ارزشیابی آموزشی”. تیرماه 1400. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 21. کارگاه آموزشي ” رزومه نویسی”. خرداد ماه 1400. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 22. کارگاه آموزشي ” سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی – Moodle”. فروردین 1400. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 23. کارگاه آموزشي ” آینده پژوهی علوم تغذیه “. تیرماه 1399. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 24. کارگاه آموزشي ” آینده پژوهی علوم ازمایشگاهی “. اردیبهشت 1399. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 25. کارگاه آموزشي ” آنچه یک استاد یا کارمند علوم پزشکی باید از فلسفه بداند “. بهمن ماه 1398. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 26. کارگاه آموزشي ” انواع تیپ شخصیتی بر اساس مدل “ MBTI .ابان ماه مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.
 27. کارگاه آموزشي ” انواع تیپ شخصیتی بر اساس مدل “ DISC .شهریور 1398. مرکز آموزش عالي علوم پزشکي وارستگان. مشهد مقدس.

شرکت در همایش ها

 1. شرکت در هجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران ، مهرماه 1387 – مشهد مقدس
 2. شرکت در اولين کنفرانس بين المللي بهداشت و ايمني مواد غذايي، ارديبهشت 1388 – تهران
 3. شرکت در بيستمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، آذرماه 1390- تهران
 4. شرکت در سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، شهريور ماه 1391 – مشهد مقدس
 5. شرکت در همايش جهاني غذا،پژوهشکده علوم و صنايع غذايي،پارک علم و فناوري خراسان رضوي- مهرماه1391
 6. شرکت در همايش جهاني غذا،پژوهشکده علوم و صنايع غذايي،پارک علم و فناوري خراسان رضوي- مهرماه1392
 7. شرکت در بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، آبان ماه 1392- شيراز
 8. شرکت در نخستین کنگره بین المللی تغذیه بالینی و دومین سمپوزیوم تغذیه بالینی آسیا، مرداد 1393 – مشهد مقدس
 9. شرکت در همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين در صنايع غذايي، دي ماه1393- دانشگاه آزاد اسلامي تربت حيدريه
 10. شرکت در اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. مهرماه 1395. تهران.
 11. شرکت در نخستین کنگره بین المللی تغذیه، از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی، شهریور 1396. مشهد مقدس
 12. شرکت در همایش علمی یک روزه “مکمل یاری و تغذیه ورزشی”، مهرماه 1397. مشهد مقدس
 13. شرکت در سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران، آذرماه 1397 – تهران.
 14. شرکت در همایش علمی یک روزه “تفسیر نتایج داده های آزمایشگاهی”، اسفندماه 1397. مشهد مقدس
 15. شرکت در نخستین جشنواره غذای سالم، مهرماه 1398. مشهد مقدس.
 16. شرکت در کنفرانس علمی “تازه های تغذیه و رژیم درمانی در سندروم تخمدان پلی کیستیک”، آبان 1398. مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان. مشهد مقدس
 17. شرکت در سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی، بهمن ماه 1398. مشهد مقدس

مهارت های آزمایشگاهی

 1. آزمون های کشت میکروبی
 2. الایزا
 3. PCR
 4. ژل الکتروفورز
 5. کار با دستگاه سوکسله
 6. کار با دستگاه کلونجر
 7. کار با دستگاه کجلدال
 8. انواع آزمون های شیمیایی (اندازه گیری قند، پروتئین، نمک، اسیدیته، آزمون های شیمیایی آب و……)

زبان

 1. داراي مدرک زبان MSRT از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 2. داراي مدرک تکميل دوره Advance (Pre FCE) زبان انگليسي از کانون زبان دانشگاه فردوسي

مهارت های کامپیوتری

  1. آشنايي کامل با نرم افزارOffice
  2. آشنايي کامل با نرم افزارهاي آماري MSTAST,MINITAB, SlideWrite, Neurosolution, Matlab
  3. آشنايي کامل با نرم افزار های روش های تدریس نوین نظیر prezi, Camtasia , Adobe connect
  4. آشنايي کامل با سیستم های آموزش مجازی (e- learning)
  5. آشنایی کامل با نرم افزار فتوشاپ

جوایز و افتخارات

 1. کسب رتبه اول دانشجويان صنايع غذايي ورودي 1383 در سال هاي 85 و 86 و رتبه دوم در سال 87
 2. کسب امتياز سهميه استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسي مشهد جهت پذيرفته شدن در مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمون ورودي
 3. کسب رتبه اول آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1387
 4. کسب رتبه دوم در آزمون دکتري رشته علوم و صنايع غذايي گرايش ميکروبيولوژي مواد غذايي در سال 1389
 5. کسب امتياز سهميه استعدادهاي درخشان دانشگاه فردوسي مشهد جهت پذيرفته شدن در مقطع دکتري بدون آزمون ورودي
 6. کسب عنوان دانشجوی ممتاز دوره دکتری از سوی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال پیغام


  گالری تصاویر