دکتر عاطفه صرافان صادقی

عضو هیات علمی

گروه علوم و صنایع غذایی

سمت:

مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

بیوگرافی

عاطفه صرافان صادقی مدیر گروه علوم صنایع غذایی  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان و مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) مرکز نیز هستم.

علاوه ‎بر آموزش دروس تخصصی در حیطه موادغذایی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به ایمنی موادغذایی خصوصا طراحی سنسورها جهت شناسایی آلاینده‌ها و استفاده از مواد ضد میکروبی طبیعی به منظور کنترل میکروب‎های غذازاد دارم. دروسی که برای دانشجویان گروه تغذیه و سایر گروه‎ها تدریس می‎کنم اصول و روش‎های نگهداری موادغذایی، شیمی تجزیه موادغذایی، بهداشت و مسمومیت‎های غذایی  و فیزیولوژی می‎باشند. در کلاس‎های درسم بر بهبود و ارتقا مستمر سطح آموزش خود و دستیابی دانشجویانم به سطح دانش و مهارتی که متناسب با بازار کار باشد، تاکید دارم.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: بهداشت موادغذایی دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

مقطع:دکترای حرفه ای (DVM)  رشته تحصیلی: دامپزشکی  دانشگاه: دانشگاه فردوسي مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: آموزش پزشکی  دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مجازی

علایق پژوهشی:

 1. تهیه آپتامر و آپتاسنسورها
 2. بررسی تاثیر عصاره های گیاهی بر عوامل بیماری زا
 3. طراحی سیستم‎های کنترل کیفیت

دوره دکترا

 1. بهداشت و بازرسی گوشت– دانشگاه فردوسی مشهد- 4 نیمسال – (1396- 1398)

دوره کارشناسی

 1. نقش تغذیه در سلامت انسان– دانشگاه فردوسی مشهد -4 نیمسال- (1398- تاکنون)
 2. اصول بهداشت و بازرسی فرآورده های دامی– دانشگاه فردوسی مشهد- ا نیمسال – (1397-1398)
 3. بهداشت و مسمومیت غذایی- علوم پزشکی وارستگان 5 نیمسال – (1397- 1399)
 4. شیمی و تجزیه موادغذایی- علوم پزشکی وارستگان 7 نیمسال- (1397 – تاکنون)
 5. فیزیولوژی رشته علوم آزمایشگاهی- علوم پزشکی وارستگان 5 نیمسال (1397- 1399)
 6. فیزیولوژی رشته فناوری اطلاعات سلامت- علوم پزشکی وارستگان 3 نیمسال (1398- تاکنون)
 7. فیزیولوژی 1 رشته تغذیه- علوم پزشکی وارستگان 3 نیمسال – (1398- تاکنون)
 8. فیزیولوژی 2 رشته تغذیه- علوم پزشکی وارستگان 3 نیمسال – (1398- تاکنون)
 9. بهداشت عمومی- علوم پزشکی وارستگان 4 نیمسال (1399- تاکنون)
 10. انگل شناسی رشته صنایع غذایی- علوم پزشکی وارستگان 1 نیمسال- (1400 – تاکنون)
 11. فیزیولوژی رشته صنایع غذایی- علوم پزشکی وارستگان1 نیمسال- (1400 – تاکنون)
 12. کارآموزی در عرصه صنایع غذایی رشته تغذیه- علوم پزشکی وارستگان -1 نیمسال- (1400 – تاکنون)
 13. اصول نگهداری موادغذایی- علوم پزشکی وارستگان 3 نیمسال – (1397-1399)
 14. سمینار رشته تغذیه – علوم پزشکی وارستگان -1 نیمسال- (1399-1400)
 15. بهداشت و صنایع شیر– مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی- 4 نیمسال- (1391-1397)
 16. کنترل کیفی موادغذایی – مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی- 3 نیمسال- (1391-1397)
 17. کنترل میکروبی موادغذایی– مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی-3 نیمسال- (1391-1397)
 18. میکروبیولوژی موادغذایی– مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی-6 نیمسال- (1391-1397)
 19. سم شناسی موادغذایی– مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی-4 نیمسال- (1391-1397)
 20. روش تحقیق– مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی- 3 نیمسال- (1391-1397)

تدریس در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 1. آموزش مهارتهای عمومی میکروبیولوژی  علوم پزشکی وارستگان(20 ساعت-1401)
 2. برنامه ریزی درسی  و تدوین طرح دوره- علوم پزشکی وارستگان-(2 ساعت-1400)
 3. تفکر نقادانه- علوم پزشکی وارستگان(2 ساعت-1400)
 4. آشنایی با آیین نامه استعداد درخشان-  علوم پزشکی وارستگان(2 ساعت(در هر ترم)-1400)
 5. بهداشت موادغذایی و نقش تغذیه در Covid 19 دانشگاه فردوسی مشهد(4 ساعت-1399)
 6. ارزشیابی آموزشی مهارتکده علوم پزشکی وارستگان – (6 ساعت-1399)
 7. ارزشیابی آموزشی – مهارتکده علوم پزشکی وارستگان – (4 ساعت-1398)
 8. برچسب گذاری موادغذایی– علوم پزشکی وارستگان-(2 ساعت-1398)
 9. برند غذایی حلال علوم پزشکی وارستگان(4 ساعت-1398)
 10. استانداردها و اصول برچسب گذاری در موادغذایی– هفته پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد-(2 ساعت-1394)
 11. جستجوی باقیمانده مواد بسته بندی پلاستیکی در مواد غذایی–  هفته پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد- (2 ساعت-1393)
 12. از مصرف گوشت قرمز تا سرطان کولورکتال به مناسبت هفته پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد-(2 ساعت-1397)
 13. تقلبات در موادغذایی- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد
 14. روش های نگهداری موادغذایی- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد
 15. عوامل آلوده کننده مواد غذایی- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد
 16. نقش تغذیه در سلامت انسان- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد
 17. بیماری های روده ای انگلی- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد
 18. کمک های اولیه- آموزشگاه های بهداشت اصناف بزرگمهر ، صدرا، سینا و پاسارگاد

مقالات مجلات

 1. 1.Dahri,M. Hashemilar,M. Sarafan Sadeghi,A. Asghari-Jafarabadi,M. & Tarighat-Esfanjani,A.2021. The role of dietary coenzyme Q10 supplementation on oxidative status and lipid profile in women with migraine. European Journal of Integrative Medicine. (under review)
 2. Maryam Akbari lake1, Javad Sarabadani2, Mohsen Shirazi3, Atefeh Sarafan Sadeghi 4, Naser Mobarra. Assessing students’ satisfaction and learning from medical biochemistry training based on showing video videos; Scientific action-Horizon of medical Education Development.2020
 3. Bahreyni, A., Alibolandi, M., Ramezani, M., Sadeghi, A. S., Abnous, K. & Taghdisi, S. M. 2019. A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivo. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 175, 231-238.
 4. Sarafan Sadeghi A1, Ansari N2, Khademi F3, Mir Nejad R4, Zamanzad B*-Drug Resistance and Genotyping of Acinetobacter baumannii Isolated from Clinical Samples of Shahrekord Teaching Hospitals Using REP-PCR– Journal of Ardabil University of Medical Sciences-2019
 5. Pouresmaeil, O. Baledi,F. Sherafati,S. Sarafan Sadeghi,A. & Mansury,D. The Combined Effects of Shallot Extract by the Vacuum Rotary Evaporator Technique with Common Antibiotics against Multidrug-Resistant Bacteria.2020. J Nutrition Fasting Health.
 6. Afshari, A., Piroozehpoor, M.,Jamshidi, A., Azizzadeh, M. & Sarafan Sadeghi, A.
 7.  Effect of Novel Zein Coating Combined with Different Antioxidants (Thymol and Carvacrol) on the Aflatoxin Production of Peanut.2018. J Nutrition Fasting Health
 8. Sadeghi, A. S., Ansari, N., Ramezani, M., Abnous, K., Mohsenzadeh, M., Taghdisi, S. M. & Alibolandi, M. 2018a. Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicols. Biosensors and Bioelectronics. 118, 137-152
 9. 8.Sadeghi, A. S., Mohsenzadeh, M., Abnous, K., Taghdisi, S. M. & Ramezani, M. 2018b.Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milk. Talanta, 182, 193-201.
 10. 9.Zarei-shargh,P.,Akhavan,H.,Khorasanchi,Z.,Khademi,G.,Jonoush,M.,Sarafan Sadeghi, A.& Imani,B. 2018. Follow Up of Nutritional Status in Postoperative Congenital Diaphragmatic Hernia Patients. Journal of Nutrition,Fasting and Health, 6, 158-16
 11. 10- شورورزی ،ل.خراسانچي،ز. صرافان صادقي،ع. زارعي شرق،پ.آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري و روستايی نيشابور در خصوص اصول کاربردي تغذيه درسال1395. 1397. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور.6(4)
 12. صرافان صادقی،ع ، پزشکی،پ. احمدزاده،م. بلوچی،ب. جهانی،ح. رضوانی،ک. نامخواه،ز. نصرت آبادی،س. زارعي شرق،پ.1397. بررسی اختلالات خوردن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مرکزآموزش عالی وارستگان در سال1397. ژورنال علمی پژوهشی علوم پزشکی نیشابور.
 13. صرافان صادقی،ع .بررسی انگل‏های داخلی و خارجی در شترمرغ، فصلنامه پیام دامپزشکی خراسان.1385. 8. 20-22
 14. صرافان صادقی،ع.تخم مرغ اسرار سفیدو زرد. اطلاعات علمی.14(10). 18-19

ثبت اختراع

 1. فرایند جداسازی و انتخاب برون تن   DNA آپتامراختصاصی آنتی بیوتیک فلورفنیکل-95881-08/03/1397- مالک/ مخترع
 2. آپتاسنسور شناسایی و تعیین مقدار آنتی بیوتیک فلورفنیکل بر مبنای گرافن اکساید-96019-02/04/1397- مالک/ مخترع

مقالات کنفرانس ها

 1. تاثیر مشاوره آنلاین روی اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به کووید ۱۹چهارمین همایش اطلاعات و ارتقاء سلامت-1401
 2. ترکیب شیمیایی و اثرات ضد باکتریایی اسانس خارمشک(Echinophora platyloba) علیه تعدادی از پاتوژن های غذاییدومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی-1400
 3. سلامت غذا و فرآیند پخت سخنرانی سمینار جانبی سومین رویداد سالانه ستاره ها1398
 4. تهیه DNA آپتامر برای تشخیص آنتی بیوتیک فلورفنیکل و ساخت آپتاسنسور فلورسنت حساس برای شناسایی فلورفنیکل در شیر– اولین کنگره ملی بهداشت موادغذایی ارومیه-1397
 5. آپتاسنسور بر پایه رنگ سنجی برای شناسایی کانامایسین با استفاده از نانوذرات طلا، آپتامر و رشته مکمل– اولین کنگره ملی بهداشت موادغذایی ارومیه-1397
 6. بررسی ژنوتايپينگ سویه‌های اسينتو باكتر بوماني جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد با روش REP PCR – پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران مراغه-1397
 7. بررسی میزان شیوع، مقاومت دارویي سویه‌های اسينتو باكتر بوماني جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد  با روش آنتي بيوگرام پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران مراغه1397
 8. خطرات بهداشتی سموم تولید شده پس از فرآوری موادغذایی -دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا- تهران-1392
 9. اهمیت شناسایی و اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی در محصولات لبنی -دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا- تهران-1392
 10. نگهداری موادغذایی به وسیله پرتودهی– دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا- تهران – 1392
 11. اصول فرآوری ، بسته بندی و نشانه گذاری غذاهای ارگانیک– دومین کنگره ملی پزوهشگران ایمنی غذا- تهران -1392
 12. بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد– همایش ملی صنعت و بهداشت موادغذایی با منشاء دامی- قم-1391
 13. بررسی ضایعات پاتولوژیک مسمومیت تجربی با سرب در خرگوش و تاثیر تیامین برآن– شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران- تهران-1389
 14. آفلاتوکسیکوزیس– پنجمین کنگره علمی دانشجویان دامپزشکی ایران – 1380
 15. بررسی جایگاه اجتماعی دامپزشکی سمینار علمی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی – تبریز-1380
 16. بیوتکنولوژِی و کاربردهای آن در دامپزشکی– سخنرانی – همایش بیوتکنولوژی و آینده – 1379
 17. تاثیر اسیداسکوربیک در طیور– گردهمایی علمی دانشجویان دامپزشکی ایران- شیراز-1378
 18. Investigation of Susceptibilities to benzalkonium chloride and distribution of antiseptic resistance genes qacA/B and smr in clinical isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad, Iran. Iran s 22nd international virtual congress of microbiology.28 Aguste – 2 September 2021
 19. Prevalence of MLSB resistance gene among clinical isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad, Iran. Iran s 22nd international virtual congress of microbiology.28 Aguste – 2 September 2021
 20. Prevalence of   acc(6’)-Ie/aph(2”) and aph(3’)-IIIa  genes among clinical isolates of  Staphylococcus aureus  isolated patients of selected hospitals in Mashhad Iran s 22nd international virtual congress of microbiology.28 Aguste – 2 September 2021
 21. Celiac disease and its effect on the incidence of arthritis rheumatoid-3rd international clinical nutrition conference-2020
 22. The effect of early egg consumption on reducing allergy in Infants. 5th International Congress on Nutrition, Growth and Development of Neonates. April 2020
 23. Vitamin B6 effect on decreasing the risk of pancreatic cancer– Biomedicine-2020
 24. How can nutrition help to prevent and cpe with coronavirus disease– Biomedicine-2020
 25. The combined effect of shallot extract with common antibiotics against multi-drug-resistant bacteria using checkerboard technique-12nd international congress of medical lab and clinic-2019
 26. Evaluation of genotyping strains of Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Shahrekord hospitals by REP-PCR” 5th Iranian Congress of Medical Bacteriology.2018
 27. Evaluation of drug-resistant strains of Acinetobacter baumannii isolated from patients admitted to Shahrekord hospitals by antibiogram– 5th Iranian Congress of Medical Bacteriology.2018
 28. A fluorescent aptasensor for detection of kanamycine in milk using gold nanoparticles, DNA aptamer and complementary strand-1st National Congress of food hygiene.2018
 29. Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milk.1st National Congress of food hygiene.2018
 30. Highly sensitive fluorescent aptasensor via hairpin structure of G-quadruplex oligonucleotide-aptamer chimera and silica nanoparticles for aflatoxin B1 detection in the grape juice and human serum samples. 3rd international and 15th Iranian Nutrition Congress.2018
 31. Electrospinning nanofiber for food-grade applications-1st international NLRCS congress- september 2017
 32. Aptasensing in food safety monitoring-1st international NLRCS congress- september 2017
 33. Pathologic study of the protective effects of thiamine on experimental lead poisoning in rabbit. Oral presentation 24th meeting of European Society of Veterinary Pathology-Edinburg, Scotland-2005

پایان نامه ها

 1. عنوان پایان نامه: طراحی و تهیه DNA  آپتامر برای تشخیص آنتی‏بیوتیک فلورفنیکل  (درجه عالی و با نمره 96/19)
 2. عنوان پایان نامه: بررسی ضایعات پاتولوژیک مسمومیت تجربی با سرب در خرگوش و تاثیر تیامین برآن(درجه عالی و با نمره75/19)

طرح های پژوهشی

 1. همکار طرح پژوهشي ” طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از and epirubicin Aptamer-polymer-coated carbon nanodots ” دانشکده داروسازی دانشکده علوم پزشکی مشهد.
 2. ناظر علمی طرح پژوهشي ” فراوانی و علل مصرف مکمل های ورزشی در ورزشکاران باشگاههای بدنسازی آقایان شهر مشهد در سال 1397″ – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 3. ناظر طرح پژوهشي ” بررسی اختلالات خوردن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مرکزآموزش عالی وارستگان در سال 1397 ” – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 4. مشاور طرح پژوهشی ” بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره ی موسیر بر باکتری های مقاوم به دارو ” تیر 1397- مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان.
 5. مجری طرح ” بررسی آسیب شناسی بافتی مسمومیت تجربی با سرب و نقش درمانی تیامین (B1) ” ، 1398،  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 6. مشاور طرح ” ارزیابی تاثیر نانو پوشش کیتوزان حاوی اسانس خار مشک بر کنترل رشد استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال” ، 1398، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
 7. مجری طرح ” تعیین الگوی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و میزان شیوع ژن های aph(3’)-IIIa    ،  ant(6)-Ia ،   ant(4’)-Ia ، acc(6’)-Ie/aph(2”)  ، در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیماران بیمارستان های منتخب مشهد در سال 1399″  ،  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 8. مجری طرح ” تعیین الگوی مقاومت به ماکرولید ها و لینکوزآمید ها و میزان شیوع  ژن های   Inu A ،Inu B ،msr A ،msr B  ،erm A ،erm B ،erm C ، Isa A  در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس  از بیماران بیمارستان های منتخب مشهد در سال 1399″ ،  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 9. مجری طرح ” بررسی شیوع ژن های مقاومت بیوسایدی smr ،  qac A/B   و  norA درجدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جمع آوری شده از بیمارستان های منتخب مشهد و حساسیت این جدایه ها به بنزالکونیوم کلراید و کلر هگزیدین در سال 1399 ” ،  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 10. داور مجله journal of nutrition, fasting & health (با گواهی)
 11. داور مجله journal of Human, Enviroment and Health promotion (با گواهی)
 12. راهنمایی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان
 13. تاثیر پوشش نانوکیتوزان حاوی اسانس خارمشک برکنترل رشد استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت ماهی قزل آلا رنگین کمان نگهداری شده در یخچال– زهرا بختیاری – 1400
 14. شناسایی نقاط و عوامل مولد آلودگی واحدهای تولید صنعتی بستنی براساس HACCP – محمدی – ایزدی کارشناسی بهداشت موادغذایی-1392
 15. میکروارگانیسم های بیماریزای قابل انتقال به انسان در اثر مصرف گوشت قرمز– حسن خانی- آقاجانی کارشناسی بهداشت موادغذایی- 1392
 16. شرایط تولید گوشت قرمز ،مرغ ، ماهی و غذاهای دریایی در صنعت حلال– شهسوار- امامی مقدم -کارشناسی بهداشت موادغذایی- 1392
 17. کاربرد روش نوین بسته بندی نانو در صنایع غذایی– حسن نیا – حاج محمدی یزدی- کارشناسی بهداشت موادغذایی- 1392
 18. بیماریهای ویروسی غذازاد- صاحبی – مروی – کارشناسی بهداشت موادغذایی- 1392
 19. خطرات بهداشتی باقیمانده های سموم آفت کش در محصولات لبنی– بهروزی نیک- مسعودی- کارشناسی بهداشت موادغذایی-1391
 20. بررسی شستشو و ضدعفونی در صنایع شیر و فرآورده های آن -عبدالهی – وصال- کارشناسی بهداشت موادغذایی-1391
 21. خطرات بهداشتی سموم تولید شده پس از فرآوری موادغذاییمیری – رمرودی – باغبانباشی- کارشناسی بهداشت موادغذایی-1391
 22. فرآورده های تخمیری شیراهرابی نژاد- لکزیان- کارشناسی بهداشت موادغذایی-1391

نگهداری موادغذایی با استفاده از پرتودهی جلالی – عباسی – محمود زاده- کارشناسی بهداشت موادغذایی-1391

فعالیت های آکادمیک

 1. هیات علمی گروه صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی– مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (مهر 1400 – تاکنون)
 2. هیات علمی گروه تغذیه– مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (اردیبهشت 97 – شهریور 1400)
 3. استاد مدعو گروه بهداشت موادغذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی– دانشگاه فردوسی مشهد (مهر 96- تاکنون)
 4. استاد مدعو گروه بهداشت موادغذایی مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی (مهر 91- بهمن 97)

فعالیت های حرفه ای و اجرایی

 1. مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (اسفند 98- تاکنون)
 2. هیات علمی فعال در مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (اردیبهشت 97 – اسفند 98)
 3. مسوول راه اندازی رشته صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی- مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
 4. مدیر گروه رشته صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی– مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (شهریور 1400 – اردیبهشت 1401)
 5. مسوول فنی داروخانه دامپزشکی توس (تیر 83- بهمن 84)
 6. مسوول فنی شرکت پخش دارو و واکسن حافظ دام توس ( اسفند 84- تیر 88)
 7. مسوول فنی شرکت پخش دارو و واکسن گوهر دام توس (مرداد 88- اسفند 93)
 8. مسوول فنی کارخانه دام داروی پاک (خرداد 97- تاکنون)
 9. عضو انجمن متخصصان آموزش پزشکی ایران (1400 – تاکنون)
 10. عضویت در codex کمیته تغذیه و غذاهای رژِیمی خاص(1397- تاکنون)
 11. عضو ارشد کمیته اجرایی همایش علمی “مکمل یاری و تغذیه ورزشی”. مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان. مشهد (مهرماه 1397)
 12. عضو نظام دامپزشکی سازمان دامپزشکی کل کشور (1383- تاکنون)
 13. عضویت در کمیته اعتبار بخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش کلان منطقه 5 آمایشی
 14. مشارکت در تدوین استاندارد ملی 16112 : معیارهای عملکرد هودهای ایمنی میکروبیولوژی-(1392)

شرکت در کارگاه های آموزشی بلند مدت

تحلیل خطر و ارزیابی ریسک بهداشتی در صنایع دامپزشکی– پایش سلامت آسیا (21 ساعت-1401)

بهداشت موادغذایی – پایش سلامت آسیا (6 ساعت-1401)

سومین دوره مدرسه تابستانی اعضاء هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز (56 ساعت- 1400)

مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در پژوهش های علوم پزشکی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (18 ساعت- 1400)

دوره تدبر در قرآن (تفسیر سوره حجرات)- دانشگاه علوم پزشکی مشهد (18 ساعت- 1400)

تفسیر موضوعی قرآن کریم – دانشگاه علوم پزشکی ایلام (20 ساعت- 1400)

دوره فلوشیپ پژوهشی– دانشگاه علوم پزشکی مشهد(۴۴ ساعت- 1400)

کارگاه محلول سازی– پژوهشکده صنایع غذایی(8 ساعت- 1398)

نگارش مقالات مروری نظام مند– علوم پزشکی وارستگان(8 ساعت- 1398)

روش کار با حیوانات آزمایشگاهی– دانشگاه علوم پزشکی مشهد (6 ساعت- 1398)

نرم افزار  PREZI آکادمی  بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد(یک روزه- 1398)

اصول GMP,HACCPنظام دامپزشکی(6 ساعت- 1397)

اصول HACCP– نظام دامپزشکی(6 ساعت- 1396)

The two-day seminar on scientific writing, editing and communication skills دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2 روز- 1394)

DNA extraction, conventional PCRآموزشگاه بیوتکنولوژی فرادید (16 ساعت- 1392)

Gene Bank, PCR & real-time PCR, primer designing, Gene mapping, RFLP, Gene optimization and Gene recordآموزشگاه بیوتکنولوژی فرادید (36 ساعت- 1392)

– پویندگان دنیای کیفیت (6 ساعت- 1392)     DOE طراحی آزمایشات

Concept map, EndNote, Advances Search, Medical Knowledge Management, Proposal writing– دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4 روز-1391)

آموزش ایمنی ، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه– دانشگاه فردوسی مشهد( یک روز -1391 )

اصول کشت سلول– دانشگاه فردوسی مشهد(15 ساعت- 1389)

تشخیص کمی میکروارگانیسم ها و اندازه گیری بیان ژن با روش  Real time PCR– دانشگاه فردوسی مشهد(3 روز- 1389)

ویرایش، پردازش و آنالیز اطلاعات خام توالی های اسید نوکلئیک و رفع اشکالات تکنیکی در فرآیند تعیین توالی– دانشگاه فردوسی مشهد(9 ساعت- 1389)

استحصال و کشت سلول های بنیادی بالغ انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد(15 ساعت- 1389)

راهکارهای افزایش امنیت زیستی در پرورش نسل نوین ماکیان– نظام دامپزشکی(6 ساعت- 1388)

کلون کردن ژن و ترانسفورماسیون در باکتری ها– دانشگاه فردوسی مشهد(2 روز- 1387)

آموزشی تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور- نظام دامپزشکی (6 ساعت- 1387)

دوره آموزشی بیماری های دام های کوچک– نظام دامپزشکی(6 ساعت- 1387)

شرکت در کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

اصول و مبانی یاددهی و یادگیریعلوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1401)

معرفی مجلات برتر حوزه آموزش پزشکی – کنگره هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران (2 ساعت- 1401)

فرایند نویسی طرح های نوآورانه آموزشی- دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (4 ساعت – 1400)

منش حرفه ای در محیط های آموزشی مجازی– دانشگاه علوم پزشکی مجازی (2 ساعت- 1400)

مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط بین استاد و دانشجو- علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت- 1400)

کار عمیق-علوم پزشکی وارستگان  (2 ساعت- 1400)

Ispring علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1400)

تدریس همدلانه علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1400)

آشنایی با سبیه سازهای آموزشی-علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1400)

ارتباط موثر با دانشجو-علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1400)

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مودل –علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت- 1400)

آینده پژوهی علوم تغذیه– علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1399)

تکنیک متقاعدسازی- علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1399)

تفکر سیستمی- علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1399)

ایجاد تغییرات پایدار با عادت های اتمی– علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1399)

چگونه رزومه تاثیرگذاری بنویسیم– علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت- 1398)

آشنایی با روش های تدریس– دانشگاه فردوسی مشهد(4 ساعت- 1398)

طراحی و تکنولوژی آموزشی– دانشگاه فردوسی مشهد(4 ساعت- 1398)

روانشناسی تربیتی– دانشگاه فردوسی مشهد(4 ساعت- 1398)

آشنایی با پایگاه‌های استنادی و کاربردهای آن در پژوهش‌های کیفی– مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی (4 ساعت- 1398)

کارگاه سخنرانی و فن بیان– مرکز آموزش عالی وارستگان(5 ساعت- 1397)

طرح درس و پاورپوینت استاندارد– مرکز آموزش عالی وارستگان(5 ساعت- 1397)

مدیریت به روش کوچینگ-علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت- 1397)

روش های نوین تدریس– مرکز آموزش عالی وارستگان(5 ساعت- 1396)

کار با نرم افزار مدیریت مراجع مندلی– انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خراسان(4 ساعت- 1395)

الفبای پژوهش در عصر فناوری اطلاعات– دانشگاه فردوسی مشهد (2 ساعت- 1394)

مقاله نویسی عمومی- دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (4 ساعت- 1391)

حضور در کنگره ها

بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی، پانزدهمین جشنواره شهید مطهری و چهارمین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی 1401

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی، سیزدهمین جشنواره شهید مطهری و دومین جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی 1399

نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت موادغذایی با منشاء دامی- قم-1391

اولین کنگره بین المللی مرغداری ایران و کشورهای همسایه 1388

دومین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن 1387

مهارت ها

دارنده گواهی ICDL بین المللی و مدرک فنی –حرفه ای

آشنايي کامل با سیستم های آموزش مجازی (e- learning)

آشنایی کامل با نرم افزار فتوشاپ

آشنايي کامل با نرم افزارOffice

آشنايي کامل با نرم افزارهاي آماري SPSS

آشنايي کامل با نرم افزار های روش های تدریس نوین نظیر prezi،

آشنايي کامل     PCR

آشنايي کامل  Camtasia     

آزمایشات میکروبی مواد غذایی

آزمایشات شیمی مواد غذایی

 

 

 

جوایز و افتخارات

تقدیرنامه از دکتر شهرام یزدانی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1400)

کسب رتبه دوم در یازدهمین آزمون بورد در رشته دکتري تخصصی بهداشت موادغذايي در سال 1392

کسب رتبه دوم در معدل در دوره دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی

استاد نمونه گروه دامپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی (دارای تقدیرنامه )

تقدیرنامه از کتابخانه آستان قدس رضوی

ارسال پیغام


  گالری تصاویر