پریسا زارعی شرق

عضو هیات علمی

استاد گروه علوم تغذیه

سمت:

مدیر آموزش مجازی

بیوگرافی

اینجانب از سال 1396 به عنوان عضو هیات علمی گروه علوم تغذیه در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشغول به کار هستم. پیش از آن در حیطه تغذیه جامعه نگر در آموزش و برنامه ریزی اصول تغذیه در بهبود تغذیه جامعه در دانشکده علوم پزشکی نیشابور و به عنوان مشاور در مراکز صنعتی مانند فولاد خراسان یا نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور حضور داشته‎ ام.
تحصیلات دانشگاهی من مقطع کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی آموزش پزشکی می ‎باشد و علایق آموزشی و پژوهشی من تغذیه درمانی در دیابت، تغذیه درمانی در اطفال و بررسی وضعیت تغذیه جامعه به ویژه کودکان دارای سوء تغذیه است.
در کلاس‎های درسی من تاکید بر مطالعه گایدلاین‎های به روز تغذیه، آشنایی با نرم‎افزارهای اختصاصی این رشته، مطالعه اپیدمیولوژی بیماری، طراحی مطالعات تغذیه در مناطق مختلف و آموزش اصول برقراری ارتباط با مراجعه کنندگان در محل‎های کاری همیشه مورد تاکید است.
توصیه اصلی من برای متقاضیان رشته تغذیه تعیین اهداف به منظور تخصصی شدن فعالیت ایشان است تا با برندسازی ایشان در حیطه‎های تخصصی تغذیه بتوانند اقدامات ماندگار علمی و پژوهشی داشته باشند.
دروس تدریس شده من در رشته علوم تغذیه، تغذیه اساسی، تغذیه در دوران‎های زندگی، پروژه تغذیه، اصول مشاوره و آموزش تغذیه، کاربرد رایانه در علوم تغذیه می‎باشد و به عنوان استاد مشاور سمینار و پروژه‎های دانشجویی، مسئول کارورزی تغذیه در مراکز بهداشتی و مسئول اموردانشجویی در گروه تغذیه نیز فعالیت دارم.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی

مقطع: کارشناسی  رشته تحصیلی: آموزش پزشکی دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: آموزش پزشکی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مجازی

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: علوم تغذیه دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علایق پژوهشی

تغذیه و رژیم درمانی

تدریس دروس دانشگاهی:

سال: از 1397 تاکنون
علوم‌ پزشکی وارستگان (کارشناسی): تغذیه اساسی 1 -زبان تخصصی- کاربرد رایانه در علوم تغذیه -تغذیه در دوره های زندگی -اصول آموزش و مشاوره تغذیه -اصول آموزش و مشاوره تغذیه -اکولوژی غذا و تغذیه – PHCو سایر مراکز جامعه

تدریس کارگاهها و دوره ها:

عنوان: کارگاه تغذیه در دوران های زندگی
معاونت بهداشت شهرستان نیشابور – 1396

عنوان: کارگاه تغذیه درمانی در بیماری های هایپرمتابولیک
معاونت بهداشت شهرستان نیشابور – 1395

عنوان: کارگاه اموزشی اصول تغذیه صحیح در کودکان 6-3ساله
معاونت بهداشت شهرستان نیشابور – 1394

عنوان: کارگاه رهنمودهای غذایی و تغذیه در پیشگیری از سرطان
شبکه بهداشت و درمان فیروزه – 1395

عنوان: کارگاه تغذیه سالم
آموزش و پرورش نیشابور – 1396

عنوان: کارگاه مکمل یاری در کودکان و مادران باردار
معاونت بهداشت شهرستان نیشابور- 1394

عنوان: اصول مراقبت های تغذیه در دووران بارداری و شیردهی و کودکان- سامانه آموزش مداوم

علوم پزشکی وارستگان 1400

عنوان: رژیم درمانگر آنلاین

علوم پزشکی وارستگان 1400

مقالات مجلات

Zarei-Shargh, E. Youzbashian, A. Mehdizadeh, B. Imani, G. Khademi. Impact of nutrition support team on nutritional status and outcome of postoperative congenital gastrointestinal anomalies patients. (2020)

Shorvarzi L, Khorasanchi Z, Zareishargh P, Sarafan sadeghi A. Knowledge, attitude and practice of urban and rural households towards principles of nutrition in Neyshabour. (2019)

Norouzi S, Kamel Ghalibaf A, Sistani S, Banazadeh V, Keykhaei F, Zareishargh P, Amiri F, Nematy M, Etminani K. A Mobile Application for Managing Diabetic Patients’ Nutrition: a Food Recommender System

Parisa Zarei-Shargh, Atieh Mehdizadeh-Hakkak, Mohammad Bagherniya, Lida Jarahi, Zohreh Mousavi, and Mohammad Safarian. Adherence to hypoglycemic medication among insulin-treated patients with type 2 diabetes. (2017)

Mona Jonoush, Parisa Zarei-shargh, Hossein Akhavan, Zahra Khorasanchi, Gholamreza Khademi, Atefeh Sarafan Sadeghi, Bahare Imani. Nutritional status follow up in Post operative congenital diaphragmatic hernia patients

Zarei-shargh P., Akhavan, H., Khorasanchi, Z., Khademi, G., Jonoush, M., Sarafan Sadeghi, A., Imani, B. Follow Up of Nutritional Status in Postoperative Congenital Diaphragmatic Hernia Patients. (2018)

عوامل پیش گویی کننده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دریافت کننده انسولین

 

مقالات کنفرانس

 

Healthy eating index(HEI) and its association with A1c in insulin treated type 2diabetes. The 2nd International and 14th Iranian Nutrition Congress,2016,Tehran

Adherence to hypoglycemic medication among insulin-treated patients with type 2 diabetes. International congress of quality, safety and rational use of drug,2015,Mashhad

Prevalence of malnutrition among children under 6 years old in Neyshabour, northeast of Iran. The 2nd International and 14th Iranian Nutrition Congress,2016,Tehran

How to reduce nosocomial infection? . 1stinternational congress on prevention sterategiesfor health care associated infection,2015.Mashhad

تاثیرکارگاه آموزشی بر ارتقاء دانش پرسنل پزشکی درزمینه ی احیاء قلبی -ریوی اطفال. همایش آموزش مبتنی بر شواهد و توسعه مشارکت دانشجو در نظام اموزشی، 1394 مشهد

ارتباط مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3و بیماری تخریب بخش ماکولای چشم. دوازدهمین کنگره تغذیه ایران، 1391 اصفهان

نقش دو گانه آهن در سرطان سینه. همایش کشوری تغذیه و سرطان، 1393 یزد

طرح های پژوهشی

عنوان: بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی و کارکنان بهداشتی رده های مختلف شهرستان نیشابور در خصوص تغذیه در سال 1395
محل اجرای طرح: طرح در معاونت بهداشتی نیشابور
نوع همکاری: مجری اصلی

عنوان: بررسی میزان تبعیت از توصیه های رژیمی و دارویی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو دریافت کننده انسولین مراجعه کننده به کلینیک دیابت مشهد در سال 1393
محل اجرای طرح:
نوع همکاری: همکار اصلی

عنوان: طراحی و ارزیابی یک سیستم پیشنهاد دهنده میان وعده ایرانی برای بیماران دیابتی
محل اجرای طرح: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع همکاری: همکار اصلی

 

عنوان: بررسی فراوانی و علل مصرف مکمل های ورزشی در ورزشکاران آقا باشگاههای بدنسازی شهر مشهد در سال 1397
محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان
نوع همکاری: مجری اصلی

عنوان:بررسی اختلالات خوردن  و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مرکزآموزش عالی وارستگان مشهد در سال 1397
محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان
نوع همکاری: مجری اصلی

پیشینه شغلی: 

شهریور 1396 تا کنون

هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی وارستگان

اردیبهشت 1395 تاکنون

مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در زمینه تغذیه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مرداد 1395 الی شهریور 1396

مشاور تغذیه مرکز جامع سلامت شماره یک نیشابور

شهریور 1393 الی آذر 1393

مشاور تغذیه کلینیک دیابت مشهد

تیر 1392 الی مهر 1392

مشاور تغذیه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دی 1395 تاکنون

داور طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

بهمن 1395 الی شهریور 1396

مشاور تغذیه نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

مهر 1394 الی مرداد 1395

کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت شهرستان نیشابور

اسفند 1393 الی خرداد 1394

مشاور تغذیه بیمارستان مهرگان مشهد

از سال 1399 تا کنون

مدیر مرکز آموزش مجازی

شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی:

عنوان: همایش آموزش مبتنی بر شواهد و توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 1394

عنوان: 1stinternational congress on prevention sterategies for health care associated infection
علوم پزشکی مشهد – 2015

عنوان: 1stinternational congress on prevention strategies for health care associated infection,2015.Mashhad
علوم پزشکی مشهد – 2015

عنوان: The first International Conference on Clinical Nutrition in conjunction with the 2nd International Symposium on Asian Clinical Nutrition
Razavi hospital,Mashhad – 2014

عنوان: کارگاه آموزشی powerpoint
علوم پزشکی مشهد – 1392

عنوان: کارگاه آموزشی systematic review
علوم پزشکی مشهد – 1392

عنوان: The 2nd International and 14th Iranian Nutrition Congress
Iranian Nutrition Society(ATA), Tehran-2016

عنوان: International congress of quality, safety and rational use of drug
علوم پزشکی مشهد – 2015

عنوان: همایش کشوری تغذیه و سرطان
علوم پزشکی یزد- 1393

عنوان: همایش مکمل های تغذیه ای در ورزشکاران
علوم پزشکی مشهد- 1392

عنوان: کارگاه اموزشی روش تحقیق
علوم پزشکی اصفهان- 1389

عنوان: چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران- 1392

عنوان: دوازدهمین کنگره تغذیه ایران
علوم پزشکی اصفهان- 1391

عنوان: یازدهمین کنگره تغذیه ایران
علوم پزشکی شیراز- 1389

 

عضویت در  کمیته ها و انجمن های تخصصی: 

عضو هیئت رئیسه پارلمان زنان (نیشابور)

عضو انجمن خبرنگاران ایران (نیشابور)

عضو هیئت تحریریه علمی نشریه خاتون شرق (نیشابور)

عضو انجمن تغذیه ایران (تهران)

دبیر انجمن علمی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی وارستگان (مشهد)

عضو انجمن دانشجویان استعدهای درخشان ایران (مشهد)

کمیته تخصصی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور (نیشابور)