عضو هیات علمی استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

سمت:

مدیر پژوهش و فناوری

مسئول فعالیت های دانشجویی گروه

بیوگرافی

دکتر فاطمه مقبلی عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه رشته فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان هستم.

در حال حاضر به ‎عنوان مدیر پژوهش و فناوری نیز مشغول به فعالیت می‎ باشم.

تحصیلات دانشگاهی من به ترتیب عبارتند از:
• کارشناسی: ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد
• کارشناسی ارشد: ریاضی محض دانشگاه خیام مشهد
• دکتری تخصصی: انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

علاوه ‎بر آموزش دروس تخصصی فناوری اطلاعات سلامت، به پژوهش در موضوعات مربوط به رشته ‎های ریاضی-آمار، انفورماتیک پزشکی و HIT و همچنین طراحی سیستم‎ های تصمیم یار بالینی با مخاطب کادر درمانی و بیمار، فرآیندکاوی فرآیندهای بالینی و استارتاپ های حوزه سلامت و درمان علاقه مند هستم.

سایر علایق پژوهشی من عبارتند از:
• مدلسازی فرآیندهای بالینی با نرم افزار ProM
• داده کاوی
• استفاده از روش بیزین در علوم پزشکی
• تحلیل داده های آماری با SPSS
• خلاقیت و ایده پردازی در استارتاپ
• پزشکی از راه دور (Telemedicine)

در کلاس درس تاکید اصلی من علاوه بر یادگیری دروس تئوری، کسب مهارت های IT با انجام دروس عملی و انجام کار گروهی از طریق اجرای پروژه‎ های مشترک می باشد. دروسی که برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت تدریس می ‎کنم شامل مبانی کامپیوتر و آزمایشگاه، پایگاه داده و آزمایشگاه، آمار حیاتی، زبان پیش و زبان تخصصی HIT می‎ باشد.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: انفورماتیک پزشکی   دانشگاه: علوم پزشکی ایران

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: ریاضی محض   دانشگاه: خیام مشهد

مقطع: کارشناسی   رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی  دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

علایق پژوهشی:

 1. مدلسازی
 2. پزشکی از راه دور
 3. داده کاوی
 4. فرآیندکاوی
 5. منطق فازی
 6. طراحی CDSS

تدریس دروس دانشگاهی:

 1. علوم‌ پزشکی وارستگان (کارشناسی): آزمایشگاه مبانی کامپیوتر- آزمایشگاه پایگاه داده ها- مبانی کامپیوتر- زبان اختصاصی HI، از سال  1399 تاکنون
 2. دانشگاه جامع علمی کاربردی (کاردانی، کارشناسی): ریاضی، سال 1390
 3. دانشگاه خیام (کارشناسی): ریاضی، سال 1389
 4. هیات علمی- استادیار علوم پزشکی وارستگان؛ مدرس دروس زبان انگلیسی، آمار حیاتی، حسابداری، پایگاه داده، از 1399 تا کنون
 5. علوم پزشکی ایران؛ مدرس دروس آمار حیاتی، روش تحقیق/ مقطع کارشناسی ارشد از 1394-1398
 6. مدرس زبان انگلیسی؛ آموزشگاه زبان سپهر تهران؛ مدرس سطح پیشرفته کتب American English File، 1394-1398
 7. مدرس معادلات دیفرانسیل دانشگاه خیام؛ ریاضی عمومی، 1389-1391؛
 8. مدرس زبان انگلیسی، کیش ایر- کیش نوین؛ مدرس سطح پیشرفته کتب American English File/FCE، ؛ 1385-1394
 9. مدرس دانشگاه جامع علمی فراصنعت؛ دروس زبان، ریاضیات پایه، عمومی، معادلات،؛ 1391-1394؛

تدریس کارگاهها

 1. کارگاه کاربرد فناوری اطلاعات در دوران کووید-19؛ 1400؛ دانشگاه سجاد- بازآموزی؛ کارگاه دارای امتیاز بازآموزی
 2. کارگاه رزومه نویسی؛ 1400؛ علوم پزشکی وارستگان؛ گروه هدف: اعضای هیات علمی و کارکنان
 3. کارگاه مهارتهای آفیس؛ 1400؛ دانش پژوهان ادیب؛ مستقر در دانشگاه شهید منتظری
 4. کارگاه پرزی؛ 1400؛ دانش پژوهان ادیب؛ مستقر در دانشگاه شهید منتظری
 5. کارگاه آیلتس؛ 1400؛ آکادمی لرناز؛
 6. کارگاه خلاقیت با تکنیک 6 کلاه فکری؛ 1399؛ علوم پزشکی وارستگان، نیتک، دانشگاه سجاد؛
 7. کارگاه اینترنت اشیاء؛ 1399؛ علوم پزشکی وارستگان؛
 8. کارگاه رفرنس نویسی با اندنوت؛ 1397؛ علوم پزشکی ایران؛ جامعه هدف: اعضای هیات علمی
 9. کارگاه رفرنس نویسی با اندنوت؛ 1395؛ علوم پزشکی ایران؛ جامعه هدف: اعضای هیات علمی
 10. کارگاه پرزی؛ 1395؛ علوم پزشکی ایران؛
 11. کارگاه پاورپوینت؛ 1395؛ علوم پزشکی ایران؛
 12. کارگاه اکسل؛ 1395؛ علوم پزشکی ایران؛

مقالات 

Farajollahi B, Mehmannavaz M, Mehrjoo H, Moghbeli F, Sayadi MJ. Predicting Hospital Readmission of Diabetic Patients Using Machine Learning. Frontiers in Health Informatics. 2021 May 1;10(1):74.

B Farajollahi, M Mehmannavaz, H Mehrjoo, F Moghbeli, MJ Sayadi, Diabetes Diagnosis Using Machine Learning, Frontiers in Health Informatics. 2021;10 (1), 65

G Mohammadi, F Pezeshki, YM Vatanchi, F Moghbeli, Application of Technology in Educating Nursing Students During COVID-19: A Systematic Review, Frontiers in Health Informatics, 2021; 10, (1), 64

Sayadi M, Moghbeli F, Mehrjoo H, Mahaki M. A Linear Study of the Spread of COVID19 in China and Iran. Frontiers in Health Informatics. 2020 May 17;9(1):32.

M Jangi, F Moghbeli, M Ghaffari, A Vahedinemani. Hospital management based on semantic process mining: A systematic review. Iranian Journal of Medical Informatics 8. 2019; (1), 4-10.

Moghbeli F, Langarizadeh M, Kiavar M, Khatibi T, Nikpajouh A. Expert Triage System in Cardiology Emergency Department. IJCSNS. 2018 Nov 20; 18(10):100-104.

Moghbeli F, Langarizadeh M, Younesi A, Radmard AR, Rahmanian MS, Orooji A. A Method for Body Fat Composition Analysis in Abdominal Magnetic Resonance Images via Self-Organizing Map Neural Network. Iranian Journal of Medical Physics. 2018 Apr 1; 15(2):108-16.

Jangi M, Ferandez-de-las-Penas C, Tara M, Moghbeli F, Ghaderi F, JaVanshir K. A systematic review on reminder systems in physical therapy. Caspian journal of internal medicine. 2018; 9(1):7-17.

Montaseri N, Langarizadeh M, Bayani A Z, Moghbeli F. The Effectiveness of Self-Management Mobile Health Technology in Chronic Disease: A Systematic Review, Shiraz E-Med J.2018; 19(Suppl).

Orooji A, Langarizadeh M, Aghazadeh M, Kamkarhaghighi M, Ghazisaiedi M, Moghbeli F. Dosing of Warfarin in Iranian Adult Patients with An Artificial Heart Valve Using Artificial Neural Networks. Payavard. 2018; 12 (4):249-259.

Moghbeli F, Langarizadeh M, Kouhestani A, Orooji A. Modeling the Acceptance of Hospital Information Systems among Nurses: An Extended Technology Acceptance Model. Iranian Journal of Medical Informatics. 2018; 7:1-7.

Langarizadeh M, Moghbeli F, Aliabadi A. Application of ethics for providing telemedicine services and information technology. Medical Archives. 2017 Oct; 71(5):351-55.

Fateme Moghbeli, Mostafa Langarizadeh, Navid Nilforoushan, Hossein Eghbalian Arani, Azam Orooji, Designing a Diagnostic System of Patients Suspected with Glaucoma Using Retinal Fundus Images, Iranian Journal of Medical Informatics. 2017; 6:1-8

Langarizadeh M, Tabatabaei MS, Tavakol K, Naghipour M, Rostami A, Moghbeli F. Telemental health care, an effective alternative to conventional mental care: A systematic review. Acta Informatica Medica. 2017 Dec; 25(4):240-50.

Langarizadeh M, Moghbeli F, Alibeyk M R. Using Naïve Bayesian Network in Predicting Diseases: A Systematic Review. Journal of Health and Biomedical Informatics. 2017; 3 (4):319-327.

Langarizadeh M, Moghbeli F. Applying naive bayesian networks to disease prediction: a systematic review. Acta Informatica Medica. 2016 Oct; 24(5):364-69.

پوسترها

Fateme Moghbeli, Sina Sarviha, Mehrnoosh Agheli, Melika Hadizadeh, Nargess Pishghadam, The role of mhealth in elderly care in COVID-19: A systematic review, 4th Shiraz International Congress on Mobile Health. 2021.

Khoshkangin A, Moghbeli F, Asghari P, Effects of gamification apps in children’s nutrition, 5th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion. 2021.

پزشکی، ف. محمدحسین زاده وطنچی، ی. محمدی، غزاله. مقبلی، ف. تسهیل فرایندهای پرستاری به کمک فناوری اطلاعات. سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری. 1399.

محمدی زاده، م. مقبلی، ف. نقش سیستم اطلاعات پرستاری در دوران کرونا. سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری. 1399.

حیدری ا، مقبلی ف، حسین ملازمیان، رزمی ن، طلایی م و دیگران. بررسی سودمندی درس فناوری اطلاعات برای دانشجویان پرستاری در دوران کارآموزی . سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری. 1399.

مقبلی ف، صیادی، لنگری زاده م .مدل تشخیص بیماری کوید 19 با استفاده از تصاویر سی تی اسکن ریه مبتنی بر یادگیری عمیق. پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت.1399.

مقبلی ف. کاربرد اخلاق در سیستم های تصمیم یار در تشخیص بیماران مبتلا به کرونا. چهارمین کنگره اخلاق در پزشکی ایران. 1399

چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران: ارائه پوستر بعنوان نویسنده مسئول (موضوع: مطالعه کاربرد اخلاق در ارائه خدمات سلامت از راه دور )

هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی: بعنوان شرکت­کننده فعال

شرکت در هشتمین مدرسه تابستانه شیراز و دریافت مدرک معتبر مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کمیسیون ملی یونسکو

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردها: ارائه پوستر بعنوان نویسنده مسئول (موضوع: کاربرد اخلاق در پزشکی از راه دور: مروری نظام مند)

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردها: ارائه پوستر بعنوان نویسنده مسئول (موضوع: کاربرد تله مدیسین در بازتوانبخشی و درمان سرپایی بیماری پارکینسون)

چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ایران: ارائه مقاله بعنوان نویسنده مسئول (موضوع: کاربرد اخلاق در بکارگیری فناوری اطلاعات در حوزه تله مدیسین)

7 امین سمینار جبر خطی: به عنوان نویسنده اول (موضوع : مشخصه سازی فضای ضرب داخلی با مثلثات)

44  امین کنفرانس ریاضی ایران: :به عنوان نویسنده دوم (موضوع : نگاشت های جمعی پیوسته و پوشای حافظ عملگرهای با صعود و نزول متناهی )

سخنرانی ها

Moghbeli Mohamad hosseinzade vatanchi Y. Pezeshki F. Mohammadi GH. Facilitating nursing processes by information technology during COVID-19: A systematic review. 5th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion. 2021.

Fateme Moghbeli, Mojtaba Hajipour, Susan Nikravesh, Parastoo asghari, Arvin Babaei, Motahare hamzei, Application of mobile health technologies in nutrition during COVID-19, 4th Shiraz International Congress on Mobile Health. 2021.

Fateme Moghbeli Mojtaba Sabeti, Design and Evaluation of Mobile Based Self-Management System For covid-19, 4th Shiraz International Congress on Mobile Health. 2021.

صرافان صادقی، کرابی، سیدی، مقبلی تاثیر مشاوره آنلاین روی اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به کووید ۱۹، چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت، آبان 1400

حسن زاده، نشات، فرزادمهر، نجمی، ربیعی، مقبلی، تاثیر روانپزشکی آنلاین در زمان کووید -19، چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت، آبان 1400

محمدی، غزاله. پزشکی، ف. محمدحسین زاده وطنچی، ی. مقبلی، ف. فناوری های آموزش دانشجویان پرستاری در بحران کرونا. سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری. 1399.

پیشینه اجرایی

مدیر پژوهش و فناوری؛ 1399-؛ علوم پزشکی وارستگان؛ تا کنون

مسئول فعالیتهای دانشجویی؛ 1399-؛ علوم پزشکی وارستگان؛ تا کنون

دبیر اجرایی؛ 1400؛ علوم پزشکی وارستگان؛ 4امین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

عضو کمیته علمی؛ 1399؛ تهران؛ 3امین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

داور مقالات؛ 1399؛ تهران؛ 3امین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت

ویرایشگر انگلیسی ژورنال Frontiers in Health Informatics؛ 1397-؛ علوم پزشکی ایران؛ عنوان سمت در ژورنالEnglish Language Translator

داور ژورنال پیاورد سلامت؛ 1397-؛ علوم پزشکی ایران؛

ارسال پیغام

  گالری تصاویر