زهره حسینی

عضو هیات علمی

استاد گروه علوم تغذیه

سمت:

هیات علمی

بیوگرافی

من در علوم پزشکی وارستگان از سال 1396 به ‎عنوان عضو هیات علمی گروه تغذیه و از سال 1397 با حفظ سمت به عنوان مسئول اساتید مشاور مشغول به فعالیت می‎باشم. در این فاصله مسئولیت مشاوره دانشجویان سه نیمسال تغذیه 952، 961 و 982 را نیز عهده‎دار می‎باشم. از سال 1399 به عنوان عضو واحد edc علوم پزشکی وارستگان مشغول به فعالیت می باشم. تحصیلات دانشگاهی اینجانب از دوره کارشناسی تا کارشناسی ارشد در رشته تغذیه بوده است. علایق آموزشی و پژوهشی من در این دو حوزه، “تغذیه بالینی” با تاکید بر روش‎ های مدرن رژیم درمانی در چاقی، بیماری دیابت، بیماری ام اس و تغذیه در استرس متابولیک و در حوزه “تغذیه جامعه” با تاکید بر اصلاح سبک زندگی، تغییر عادات غذایی و بهبود رفتارهای غذایی و ناامنی غذایی در جامعه می‎ باشد.

تاکید من در کلاس درس برای دانشجویان بیشتر در زمینه رعایت نظم و انضباط کلاسی، بهره ‎وری از آخرین مطالب منتشر شده در حوزه سلامت و تشویق در زمینه کسب مهارت‎ های فردی و کاری در کنار دروس تئوری برای به کار گیری در آینده شغلی خود و همچنین کاربردی نمودن و بهره بردن عملی از آنچه به عنوان دروس تئوری در کلاس آموزش می‎ بینند، می ‎باشد. دروسی که در گروه تغذیه تدریس آن‎ ها به عهده بنده می‎ باشد، شامل: تغذیه اساسی 2،تغذیه در گروه ها، شرایط ویژه، ارزیابی وضعیت تغذیه، بیماری‎ های ناشی از سوء تغذیه، سمینار، پروژه و ژورنال کلاب، رژیم درمانی 1 و مسئول کارآموزی در عرصه بیمارستان است.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: کارشناسی ارشد   رشته تحصیلی: علوم تغذیه و رژیم درمانی   دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: علوم تغذیه و رژیم درمانی   دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

علایق پژوهشی:

  1. نوتروژنومیکس
  2. الگوهای غذایی و خطر بیماری های مزمن
  3. ارزیابی وضعیت تغذیه
  4. شاخص های کیفیت رژیم غذایی
  5. ارزیابی تغذیه ای در بیماران بدحال بیمارستانی

Hoseini Z, Azimi-Nezhad M, Ghayour-Mobarhan M, Avan A, Eslami S, Nematy M, Mirhafez SR, Ghazavi H, Ferns G, Safarian M. VEGF gene polymorphism interactions with dietary trace elements intake in determining the risk of metabolic syndrome. Journal of Cellular Physiology. 2018 May 22.

Hosseini Z, Behrouz M, Philippou E, Keykhaei F, Nematy M. Food dietary patterns and risk of multiple sclerosis: a Case-Control Study. Journal of Nutritional Sciences and Dietetics. 2017 Aug 8;3(3).

Hoseini Z, Behrooz M, Houshyar-rad A , Askari otaghvari S, Asadi H, Nematy M , The relationship between fruit and vegetable consumption and Multiple Sclerosis: A case –control study, Journal of North Khorasan University 2015;7(3): 573-584

Maryam Behrooz, Golaleh Asghari, Zohreh Hosseini, Parvin Mirmiran, Bahram Rashidkhani, Association of Macro-and Micro-nutrients Intake with the Risk of  3Multiple Sclerosis: A Case Control Study, Nutrition and Food Sciences Research Vol 1, No 2, Oct-Dec 2014, pages: 27-33

Rashidkhani B, Shahneshin M, Rafat R, Omidvar N, Hoshiar rad A,Rezazadeh A ,Ramezani A, Hosseini Z, Behrooz M, Validity and Reproducibility of a Food Frequency Questionnaire for Assessing Dietary Patterns in 18-45 Years Old Women Supported by Health Care in the North and East of Tehran, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2011;13(1)

مریم بهروز، زهره حسینی، فاطمه صداقت، مهسا صوفی، بهرام رشیدخانی. رابطه بین گروه های غذایی و بیماری ام اس: مطالعه مورد –شاهدی مالتیپل اسکلروز بزرگسالان. مجله دانشکده بهداشت و انیستستو تحقیقات بهداشتی، دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-39

دکتر بهرام رشیدخانی ، محبویه شاهنشین، رعنا رفعت، نسرین امیدوار، آناهیتا هوشیار راد، آرزو رضازاده، آتنا رمضانی، زهره حسینی، مریم بهروز. اعتبار و قابلیت تکرار پذیری یک پرسشنامه ی بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانم های 45-18ساله، مورد پوشش شبکه های بهداشت درمان شمال و شرق تهران. مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی . دوره سیزدهم، شماره ی 1، صفحه های 66-58(اردیبهشت 1390

Behrooz M, Ghanavati M, Hosseini Z, Asghari G, Rashidkhani B. Healthy eating index and risk of multiple sclerosis: a case control study. Journal of Nutritional Sciences and Dietetics. 2017 Feb 28;3(1).

A.R. Heidari-Bakavoli, H. Esmaeili, Hosseini.Z, M. Moohebati, M.R. Azarpazhooha M. Mazidi , M. Safarian, M. Nematyb, G.A. Fernsd, M. Behrouze and M. Ghayour-Mobarhan. Prevalence of obesity in Iran and its relatedsocio-economic factors,Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 8 (2015) 109–118.

AkhoondanM, BehroozM, NajaF, JessriM, Hoseini Z, Rashid Khani B, Nutrient Patterns and Risk of Multiple Sclerosis: A Case-Control Study, J Neurol Res. 2014;4(2-3):72-80. Index: ISI (IF=2.86)

Behrouz M, Ghanavati M, Mirmiran P , Hosseini Z, Rashidkhani B* , Scientific review of Nutritional beliefs of Traditional Medicine and modern nutrition about multiple sclerosis: a case control study in Tehranian adult , Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology;2013 7(5)

Behrouz, M, Hosseini, Z, Sedaghat, F, Soufi, M, Rashidkhani, B, The relationship between Food Groups and Multiple Sclerosis disease: a case -control study in Tehranian adult, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2013;11(3)

مریم بهروز، متین قنواتی، پروین میرمیران، زهره حسینی، بهرام رشیدخانی. بررسی علمی باورهای تغذیه ای طب سنتی و تغذیه نویندر مورد بیماری ام اس مطالعه ی مورد –شاهدی ام اس بزرگسالان، تهران 1390. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانف سال هفتم، شماره 5، ویژه نامه ی زمستان 1391، صفحات 471-479

زهره حسینی، مریم بهروز، آناهیتا هوشیارراد ، سهیلا عسکری اطاقوری، حمیده اسعدی،محسن نعمتی*. رابطه ی بین مصرف میوه و سبزی و بیماری مالتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مورد-شاهدی. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی.(در حال چاپ)

 گواهی پوستر در سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی با عنوان” بررسی اختلالات خوردن و عوامل مرتبط با آن در جمعیت شهر مشهد ” سال 1398-مشهد

گواهی پوستر در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران با عنوان ” شیوع سوء تغذیه در بیماران سرطانی بیمارستان امید شهر مشهد” در سال 1397 در تهران

 گواهی پوستر در” سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ” با عنوان ” بررسی دریافت ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در دانشجویان 18 تا 30 ساله شهر مشهد ” در سال 1397 در تهران

 گواهی پوستر در اولین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران با عنوان ” ارتباط بین شاخص HEI غذایی و خطر بیماری ام اس در شهر تهران” در سال 1393 در تهران

 گواهی پوستر در پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیلات تکمیلی با عنوان ” ارتباط بین گروه های غذایی و خطر بیماری ام اس” در سال 1392 –مشهد

گواهی سخنرانی در سیزدهمین کنگره تغذیه ایران با عنوان ” بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی و خطر بیماری ام اس ” در اصفهال در سال 1391ن

گواهی پوستر در سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی در مشهد با عنوان ” بررسی شیوع سارکوپنی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بالای 55 سال شهر مشهد ” سال 1398-مشهد

گواهی پوستر در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران با عنوان ” ارتباط بین فاکتورهای ژنتیکی سیس و ترانس فاکتور VEGF با دریافت عناصر کمیاب در خطر چاقی شکمی در مردان” در سال 1397 در تهران

گواهی پوستر در “سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ” با عنوان ” شیوع اختلال خوردن در دختران نوجوان شهر مشهد” در سال 1397 در تهران

 گواهی سخنرانی در اولین کنگره بین المللی ” تغذیه از پایه تا تحقیقات بالینی NLRCS ” با عنوان ” ارتباط بین فاکتورهای ژنتیکی سیس و ترانس فاکتور VEGF با دریافت عناصر کمیاب در خطر سندروم متابولیک” در سال 1396-مشهد –ایران

گواهی پوستر در پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیلات تکمیلی با عنوان “ تعین شاخص PAB در بیماران دیابتی شهر مشهد” در سال 1392 –مشهد

گواهی پوستر در چهارمین جشنواره دانشجویان تحصیلات تکمیلی با عنوان “ ارتباط بین الگوهای غذایی و خطر بیماری ام اس” در سال 1391 –مشهد

عنوان: بررسی ارتباط بین تعداد وعده های غذایی دریافتی با شاخص های ترکیب بدن در جمعیت شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان-1397

عنوان: بررسی شیوع سوء تغذیه در بیماران دیالیزی با استفاده از شاخص MIS در بیماران سطح شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان1397

عنوان: بررسی شیوع سوء تغذیه در بیماران سرطانی بیمارستان امید شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان 1396

عنوان: ارزیابی ارتباط بین واریانت های ژنتیکی فاکتور رشد اندوتلیال (VEGF) و دریافت عناصر کمیاب در خطر ابتلا به سندروم متابولیک: کد طرح 921941

محل اجرای طرح: دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393

عنوان: طرح اودیت بیمارستانی ” بررسی گایدلاین های تغذیه ای گاواژ” زیر نظر دکتر نوروزی

محل اجرای طرح: علوم پزشکی مشهد 1392

عنوان: بررسی شیوع سارکوپنی در سالمندان بالای 50 سال شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان – 1398

عنوان: ” بررسی شیوع سوء تغذیه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت پارسیان شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان 1397

عنوان: بررسی اختلالات خوردن در دختران نوجوان شهر مشهد

محل اجرای طرح: علوم پزشکی وارستگان 1396

عنوان: بررسی ناامنی غذایی در 7 استان کشور براساس GPS

محل اجرای طرح: علوم پزشکی گرگان 1395

عنوان: تحقیق و ارائه نمونه سازی نان با ماندگاری بالا جهت استفاده فضانوردان در ماموریت های فضایی

نوع همکاری: مشاوره علمی پروژه

محل اجرای طرح: پژوهشکده علوم و فناوری نوین- 1392-1393

عنوان: ارزیابی ارتباط بین الگو های غذایی دریافتی با خطر بیماری مالتیپل اسکلروزیس

محل اجرای طرح: انیستستو تحقیقات تغذیه ای ایران-علوم پزشکی شهید بهشتی – 1391

تقدیر به عنوان عضو برتر برنامه” طرح حمایتی – تغذیه ای مادران باردار” در مرکز بهداشت رامیان- استان گلستان در سال 1390 توسط دکتر زهرا عبداللهی سرپرست دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

تقدیر به عنوان عضو فعال در بسیج جامعه پزشکی استان گلستان در سال 1390 توسط دکتر عباسی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تقدیر به عنوان سخنران برتر در معرفی رشته های کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت علوم پزشکی مشهد توسط دکتر محمد صفریان در سال 1393

تقدیر به عنوان عضو برتر در ” برگزاری جشنواره غذای سالم در هفته سلامت در مرکز بهداشت رامیان ” در سال 1391 توسط فرماندار شهرستان رامیان-استان گلستان

تقدیر به عنوان عضو برتر در ” طراحی نرم افزار پرونده سلامت ناب در علوم پزشکی گرگان ” توسط دکتر هنرور ، معاون بهداشتی علوم پزشکی گرگان در سال 1395

سال: 1398 تاکنون
درس: بیماری های ناشی از سوء تغذیه
دانشگاه: علوم‌ پزشکی وارستگان (کارشناسی)

سال:  1396-1394
درس:  رژیم درمانی در رشته پرستاری – تغذیه در رشته بهداشت عمومی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول -گلستان

سال:  1399 تا کنون
درس:  تغذیه در گروه ها و شرایط ویژه
دانشگاه: علوم پزشکی وارستگان (کارشناسی)

سال: 1396 تاکنون
درس: تغذیه اساسی2 – ارزیابی وضعیت تغذیه – رژیم درمانی 1 – سمینار دوره کارشناسی رشته تغذیه -پروژه های دانشجویی رشته تغذیه
دانشگاه: علوم‌ پزشکی وارستگان (کارشناسی)

عنوان:  تقابل بین رژیم درمانی مدرن و سنتی
علوم‌ پزشکی وارستگان -1397

عنوان:  آشنایی با دستگاه های کمک لاغری
علوم‌ پزشکی وارستگان -1397

مشاور تغذیه درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیا

شهرستان علی آباد کتول –استان گلستان

1394-1396

مشاور علمی ارشد شرکت نیرومالت خراسان

مشهد

1392-1393

عضو هیات علمی گروه تغذیه

علوم پزشکی وارستگان- مشهد

1396 تا کنون

مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت

مرکز بهداشت گرگان –استان گلستان

1394-1396

مسئول واحد تغذیه بیمارستان سوختگی امام رضا شهرستان خان ببین

شهرستان خان ببین-استان گلستان

1391-1390

عضو هیات رئیسه انجمن تغذیه خراسان رضوی

مهر 1398 تا کنون

مدرس رشته تغذیه در گروه رشته پرستاری و بهداشت

دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول-استان گلستان

1394-1396

مسئول واحد تغذیه

ستاد مرکز بهداشت شهرستان رامیان –استان گلستان

1390-1391

عضو انجمن تغذیه خراسان رضوی

مهر 1398 تا کنون

عضو کمیته تغذیه طرح کشوری ” بررسی ناامنی غذایی در 7 استان ایران” زیر نظر علوم پزشکی گلستان – گرگان

1395-1396

عضو سازمان کدکس و استانداردهای بین المللی

1396 تا کنون

عضو هیات رئیسه انجمن تغذیه خراسان رضوی

مهر 1398 تا کنون

عنوان: روند رو به رشد دانشگاه های ایران و جهان

 مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد -1398

عنوان: آنچه یک عضو هیات علمی از فلسفه زندگی باید بداند

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان –مشهد 1398

عنوان: سخنرانی و آموزش فن بیان

 مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد -1397

عنوان: همایش یک روزه بررسی مکمل ها و تغذیه ورزشکاران

مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد – 1397

عنوان: راه اندازی برند شخصی یا تجاری 1 و 2

 مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد -1397

عنوان: بررسی تازه های رژیمی در بیماران با سندروم تخمدان پلی کیستیک

 مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد -1398

عنوان: جیره‌های غذایی در شرایط اضطرار و بحران

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی- مشهد 1398

عنوان: روش های نوین تدریس

 مرکز آموزش عالی وارستگان – مشهد -1397

عنوان: شبیه سازی مدل بررسی ژنوم انسانی (GWAS) با استفاده از داده های خام HAP MAP

 انیستیتو بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی-مشهد -1393

ارسال پیغام

    گالری تصاویر