میلاد خواجویی

921-Laboratory Science Graduates

مریم رنجبر

Maryam Ranjbar

 • Maryam Ranjbar
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusFariman Hospital Employee
عصمت محمدی

Esmat Mohammadi

 • Esmat Mohmmadi
 • Class of 2017
 • Further StudiesGenetics Mashhad MU
 • Employment status-
امین علایی

Amin Alai

 • Amin Alai
 • Class of 2017
 • Further StudiesBiochemistry Mashhad MU
 • Employment statusVarastegan MU Lecturer
فاطمه دولتخواه

Fatemeh Dolatkhah

 • Fatemeh Dolatkhah
 • class of 2017
 • Further StudiesMedical Bacteriology Kerman MU
 • Employment statusLabratory Assistant
مهسا مصرزاده

Mahsa Mesezadeh

 • Mahsa Meserzadeh
 • Class of 2017
 • Further StudiesMedical Bacteriology Mashhad MU
 • Employment statusLaboratory Assistant
رویا سادات قادری

Roya Sadat Ghaderi

 • Roya Sadat Ghaderi
 • Class of 2017
 • Further StudiesMicrobiology Mashhad MU
 • Employment status-
فاطمه ادیبیان

Fatemeh Adibiyan

 • Fatemeh Adibiyan
 • Class of 2017
 • Further StudiesMedical Bacteriology Mashhad MU
 • Employment status-
مائده مقدم

Maedeh Moghadam

 • Maedeh Moghadam
 • class of 2017
 • Further StudiesMedical Bacteriology Golestan MU
 • Employment status-
فاطمه نعمتی

Fatemeh Nemati

 • Fatemeh Nemati
 • Class of 2017
 • Further StudiesMedical Bacteriology Golestan MU
 • Employment status-
زهرا هادیان

Zahra Hadiyan

 • Zahra Hadiyan
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusAkbar Hospital Employee
زهرا عدالتیان

Zahra Edalatiyan

 • Zahra Edalatiyan
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusRashtkhar Hospital Employee
عطیه حعفری

Atiyeh Jafari

 • Atiyeh Jafari
 • Class of 2016
 • Further Studies-
 • Employment statusImam Reza Hospital Employee
الهه علامه

Elahe Alameh

 • Elahe Alameh
 • Class of 2016
 • Further Studies-
 • Employment statusFariman Health Center Employee
صدف سرابی

Sadaf Sarabi

 • Sadaf Sarabi
 • Class of 2016
 • Further Studies-
 • Employment statusTortabjam Health Center Employee
نوید خود آموز

Navid Khodamoz

 • Navid Khodamoz
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusMegateb Supervisor
image

Haniyeh Shahr Rodi

 • Haniyeh Shahir Rodi
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusKhaf Health Center Employee
مهدا ایرانی

Mahda Irani

 • Mahda Irani
 • Class of 2016
 • Further Studies-
 • Employment statusAkbar Hospital Employee
فرناز فاتحی

Farnaz Fatahi

 • Farnaz Fatahi
 • Class of 2017
 • Employment status-
 • Employment statusImam Reza Hospital Employee
زهره زحمتکش

Zohre Zahmatkesh

 • Zohre Zahmatkesh
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusImam Reza Hospital Employee
فریبا کراتی

Fariba Karati

 • Fariba Farati
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusSarakhs Hospital Employee
مهسا صبوری

Mahsa Sabouri

 • Mahsa Sabouri
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusKhatam Hospital Employee
میلاد خواجویی

Milad Khajoui

 • Milad Khajoui
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusKerman Hospital Employee
جلال رحیمی

Jalal Rahimi

 • Jalal Rahimi
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusHashemi Hospital Employee
مسعود آخرتی

Masoud Akherati

 • Masoud Akherati
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment status-
محمد قوامی

Mohammad Ghavami

 • Mohammad Ghavami
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusHamshemi Hospital Employee
image

Omid Blouki

 • Omid Blouki
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusHameshi Hospital Employee
علیرضا ظهوریان

Alireza Zohoriyan

 • Alireza Zohoriyan
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusAlavi Hospital Employee
فاطمه کفاشی

Fatemeh Kafashi

 • Fatemeh Kafashi
 • Class of 2017
 • Further Studies-
 • Employment statusTabas Hospital Employee

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!