وارستگان در یک نگاه

در یک نگاه با علوم پزشکی وارستگاه آشنا شوید.

چه رشته هایی در وارستگان وجود دارد؟


رشته علوم آزمایشگاهی
فناوری اطلاعات سلامت
رشته علوم تغذیه


چه تجهیزات و امکاناتی در وارستگان برای تحصیل وجود دارد؟

امکانات و تجهیزات وارستگان
امکانات و تجهیزات علوم آزمایشگاهی
امکانات و تجهیزات گروه تغذیه

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد


علوم تغذیه
علوم آزمایشگاهی

اساتید و هیات علمی وارستگان چه کسانی هستند؟

هیات علمی علوم تغذیه
هیات علمی علوم آزمایشگاهی
هیات علمی فناوری اطلاعات سلامت


فار غ التحصیلان رشته های وارستگان چه شرایطی دارند؟

دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی
دانش آموختگان رشته علوم تغذیه
دانش آموختگان رشته گفتار درمانی


پاسخ به سوالات متداول شما

آنچه که پذیرفته شدگان کنکور 98 باید بدانند
امور آموزشی (رتبه، شرایط ورود و …)
امور دانشجویی (خوابگاه، وام شهریه)
امور مالی (شهریه)