ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

  • دکتر مصطفی جهانگیر
  • عضو هیات علمی فناوری اطلاعات سلامت
  • ایمیل: mjahangir@varastegan.ac.ir
آزاده قائینی

مسئول دفتر رئیس

آزاده قائینی

051-35091160 داخلی 103

دکتر الهام بهپور

مدیر منابع انسانی و برنامه‌ریزی

دکتر الهام بهپور

051-35091160 داخلی 215

مهندس نرگس محمدزاده

کارشناس نرم افزار و وب سایت

مهندس نرگس محمدزاده

051-35091160 داخلی 210

الناز ربیعی

کارشناس روابط عمومی

راضیه ربیعی

051-35091160 داخلی 106

مرتضی بهزادی مقدم

کارشناس زیرساخت و شبکه

مهندس مرتضی بهزادی مقدم

051-35091160 داخلی 220

شیما حقانی

کارشناس دبیرخانه هیات امنا

شیما حقانی

051-35091160 داخلی 101

مهدی کمساری

مدیر حراست

مهدی کمساری

051-35091160 داخلی 315