دانش آموختگان علوم پزشکی وارستگان

تحصیل

پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

شاغل

شاغل به کار

مهاجرت تحصیلی

پذیرفته شدگان خارج از کشور

دانش آموختگان

دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی

دانش آموختگان

دانش آموختگان علوم تغذیه

دانش آموختگان

دانش آموختگان فناوری اطلاعات سلامت

دانش آموختگان

دانش آموختگان گفتار درمانی

نمونه دانشنامه پایان تحصیلات

دانشنامه

نمونه فرم دانش آموختگان

نمونه فرم دانش آموختگی

نمونه فرم گواهی موقت

گواهی موقت

بروز رسانی اطلاعات دانش آموختگان

دانش‌آموخته گرامی در صورتی که اطلاعات شما در قسمت دانش آموختگان ثبت نشده است، یا تغییر کرده است از طریق ایمیل Education@varastegan.ac.ir یا آیدی @prvarastegan اطلاعات بروزرسانی شده خود را به واحد دانش آموختگان ارسال نمایید.