معرفی معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

آموزش مجازی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)

استاد مشاور

اساتید مشاور

معرفی اعضا معاونت آموزشی

دکتر میلاد توسلی

دکتر میلاد توسلی

عضو مرکز آموزش مجازی

 

05135091160

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی و کنترل کیفی

051-35091160 داخلی 201

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی گروه علوم تغذیه و HIT
051-35091160 داخلی 204

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه‌ها

051-35091160 داخلی 211

شیما شریفی

شیما شریفی

کارشناس معاونت آموزشی

051-35091160 داخلی 106