معرفی تیم علوم پزشکی وارستگان

 ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

الناز نظری

الناز نظریمسئول دفتر رئیس و دبیرخانه

شیما حقانی

شیما حقانیکارشناس دبیرخانه هیات امنا

علی خیابانی

علی خیابانیمشاور حقوقی

علی قلی زاده

علی قلی زادهمدیر حراست

نرگس محمدزاده

نرگس محمدزاده

کارشناس نرم افزار و وب سایت

نجمه زارعی مقدم

نجمه زارعی

کارشناس زیرساخت و شبکه

دکتر الهام بهپور

دکتر الهام بهپور

مدیر منابع انسانی و برنامه‌ریزی

 معاونت آموزشی

شکرالله نعمتی

شکرالله نعمتی

مدیر امور آموزشی

دکتر علیرضا غفلتی

دکتر علیرضا غفلتی

عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی

مهناز میرزایی

مهناز میرزایی

کارشناس امور آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس آزمایشگاه

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر ده باشی

دکتر ساناز ده‌باشی

مدیرگروه

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی

عضو هیات علمی

دکتر سپیده حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

عضو هیات علمی

 گروه علوم تغذیه

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

مدیر گروه

پریسا زارعی شرق

دکتر پریسا زارعی شرق

عضو هیات علمی

دکتر نصرتی

دکتر محمد نصرتی

عضو هیات علمی

دکتر علیرضا غفلتی

دکتر علیرضا غفلتی

عضو هیات علمی

 گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی

گروه مدیریت بهداشتی و درمانی

دکتر سارا قاسمی

دکتر سارا قاسمی

عضو هیات علمی

دکتر امین عادل

دکتر امین عادل

عضو هیات علمی

دکتر عارفه پورطالب

دکتر عارفه پورطالب

عضو هیات علمی

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)

دکتر الهام بهپور

دکتر الهام بهپور

کارشناس مهارتکده

نجمه حسینی

نجمه حسینی

عضو مهارتکده

معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر موذن جامی

دکتر عارفه موذن جامیکارشناس فرهنگی و دانشجویی

.

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر پرنیان پزشکیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید مسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر عربیان

دکتر ساجد عربیانمسئول فعالیت های دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت

پریسا زارعی شرق

دکتر پریسا زارعی شرقمسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم تغذیه

دکتر سارا قاسمی

دکتر سارا قاسمیمسئول فعالیت‌های دانشجویی گروه مدیریت بهداشتی و درمانی

مدیریت پژوهش و فناوری

راضیه ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس پژوهش و بین‌الملل

مدیریت مالی و پشتیبانی

مهدی کمساری

مهدی کمساریمشاور مالی

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس امور مالی و اداری

مهدی بشگزی

مهدی بشگزیمسئول امور پشتیبانی

آقای خورشیدی

مرتضی خورشیدیخدمات

آقای غضنفری

مصطفی غضنفریخدمات