معرفی تیم علوم پزشکی وارستگان

 ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

الناز نظری

مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه

الناز نظری

دکتر الهام بهپور

مدیر منابع انسانی و برنامه‌ریزی

دکتر الهام بهپور

شیما حقانی

کارشناس دبیرخانه هیات امنا

شیما حقانی

آقای علی قلی زاده

مدیر حراست

علی قلی زاده

نرگس محمدزاده

نرگس محمدزاده

کارشناس نرم افزار و وب سایت

نجمه زارعی مقدم

نجمه زارعی

کارشناس زیرساخت و شبکه

 معاونت آموزشی

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه‌ها

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی

مهناز میرزایی

مهناز میرزایی

کارشناس امور آموزشی

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر ده باشی

دکتر ساناز ده باشی

سرپرست و عضو هیات علمی

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی

عضو هیات علمی

دکتر سپیده حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

عضو هیات علمی

 گروه علوم تغذیه

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

مدیر گروه

دکتر مریم نوری

دکتر مریم نوری

عضو هیات علمی

دکتر طباطبایی زاده

دکتر طباطبائی زاده

عضو هیات علمی

پریسا زارعی شرق

دکتر پریسا زارعی شرق

عضو هیات علمی

زهره حسینی

زهره حسینی

عضو هیات علمی

دکتر نصرتی

دکتر محمد نصرتی

عضو هیات علمی

تصویر زمینه

دکتر علیرضا غفلتی

عضو هیات علمی

 گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی)

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)

دکتر سپیده حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

مدیر مهارتکده

نجمه حسینی

نجمه حسینی

کارشناس مهارتکده

معاونت فرهنگی و دانشجویی

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول مرکز مشاوره

.

شیما شریفی

شیما شریفیکارشناس دفتر مشاوره

.

عارفه موذن جامی

دکتر عارفه موذن جامیکارشناس فرهنگی و دانشجویی

.

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر پرنیان پزشکیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه صنایع غذایی(کنترل کیفی)

دکتر ده باشی

دکتر ساناز ده‌باشیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر فاطمه مقبلی

دکتر فاطمه مقبلیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت

دکتر طباطبایی زاده

دکتر سیدامیر طباطبائی زادهمسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم تغذیه

مدیریت پژوهش و فناوری

راضیه ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس پژوهش و بین‌الملل

مدیریت مالی و پشتیبانی

مهدی کمساری

مهدی کمساریمدیر مالی و اداری

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس امور مالی و اداری

مهدی بشگزی

مهدی بشگزیمسئول امور پشتیبانی

آقای خورشیدی

مرتضی خورشیدیخدمات

آقای غضنفری

مصطفی غضنفریخدمات