معاونت فرهنگی دانشجویی

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی

معرفی معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر ذوالفقاری

دکتر حمید ذوالفقاریسرپرست معاون فرهنگی دانشجویی

051-35091160 داخلی 343

الناز ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس امور فرهنگی

051-35091160 داخلی 106

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییامور دانشجویی و تربیت بدنی

051-35091160 داخلی 341

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس صندوق رفاه

051-35091160 داخلی 315

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول مرکز مشاوره

051-35091160 داخلی 103

شیما شریفی

شیما شریفیکارشناس مرکز مشاوره

051-35091160 داخلی 107

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی
علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی علوم تغذیه

انجمن علمی
علوم تغذیه

انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت

انجمن علمی
فناوری اطلاعات سلامت

کانون‌های فرهنگی دانشجویی

کانون انارستان

کانون شعر و ادب
انارستان

کانون گویندگی

کانون گویندگی و اجرا
میکروفون

کانون محیط زیست زمین

کانون محیط زیست
زمین

کانون خیریه تبسم

کانون خیریه
تبسم

کانون تئاتر آپاما

کانون تئاتر
آپاما

کانون قران و عترت ماوا

کانون قران و عترت
ماوا

کانون موسیقی دل کوک

کانون موسیقی
دل کوک

کانون روانشناسی

کانون روانشناسی

انجمن ورزش و تفریح

 انجمن ورزش و تفریح
joy land

تغذیه دانشجویی

دانشجویان می توانند از طریق رزرو غذا یک هفته قبل و مراجعه به سلف برای وعده ناهار، غذای گرم تهیه نمایند.

کارت دانشجویی هوشمند

جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی، فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی را تکمیل نمایید و به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل دهید.

خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه‌های خودگردان سطح شهر مشهد که از سوی اداره نظارت بر خوابگاه ها مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند معرفی شوند. معاونت دانشجویی فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان مورد تایید اداره نظارت را معرفی میکند و هیچگونه مسئولیتی در قبال خوابگاه‌ها ندارد.

خوابگاه دخترانه سجاد: سجاد 14- خانم بابائی: 09156143123
خوابگاه دخترانه ناظران: میدان شهدا – 37276468

خوابگاه پسرانه ناظران : میدان شهدا- خیابان عبادی – 09156933498
خوابگاه پسرانه نوید: ایستگاه مترو کوثر- وکیل آباد 10 – 09154800045
خوابگاه پسرانه ولایت: امامت 32 – پلاک 3- 09171671911

انارستان 8

نشریه دانشجویی انارستان
سال دوم، شماره هشتم، تابستان 1401
مدیر مسئول: مریم یوسفی
سردبیر: یگانه تحریرچی

آی تی ژن-3

نشریه دانشجویی آی تی ژن
سال اول، شماره سوم، زمستان 1401
مدیر مسئول: فاطمه پزشکی
سردبیر: یگانه محمدحسین زاده

نشریه اورگانو

نشریه دانشجویی اورگانو
سال اول ، شماره سوم، تابستان 1401
مدیر مسئول: آروین بابائی
سردبیر:علی ضیغمی

لبوسیت 3

نشریه دانشجویی لبوسیت
سال اول، شماره سوم زمستان ۱۴۰۰
مدیر مسئول: امیرحسین عبادی
سردبیر: نگین نجمی

نشریه رضوان 4

نشریه دانشجویی رضوان
سال اول، شماره چهارم، تابستان 1401
مدیر مسئول: امیرحسین محمدبیگی
سردبیر: مهدی حسینی کفشدار