معاونت فرهنگی دانشجویی

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی

معرفی معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر موذن جامی

دکتر عارفه موذن جامیکارشناس امور فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی و مسئول دفتر مشاوره

051-35091160 داخلی 215

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس
صندوق رفاه

051-35091160 داخلی 315

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن علمی کنترل کیفی و بهداشتی

انجمن علمی
کنترل کیفی

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی
علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی علوم تغذیه

انجمن علمی
علوم تغذیه

انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت

انجمن علمی
فناوری اطلاعات سلامت

کانون‌های فرهنگی دانشجویی

کانون انارستان

کانون شعر و ادب
انارستان

کانون گویندگی

کانون گویندگی و اجرا
میکروفون

کانون محیط زیست زمین

کانون محیط زیست
زمین

کانون خیریه تبسم

کانون خیریه
تبسم

کانون تئاتر آپاما

کانون تئاتر
آپاما

لوگوی کانون قرآن و عترت ماوا

کانون قران و عترت
ماوا

کانون موسیقی دل کوک

کانون موسیقی
دل کوک

کانون روانشناسی

کانون روانشناسی

انجمن ورزش و تفریح

 انجمن ورزش و تفریح
joy land

تغذیه دانشجویی

دانشجویان می توانند از طریق رزرو غذا یک هفته قبل و مراجعه به سلف برای وعده ناهار، غذای گرم تهیه نمایند.

کارت دانشجویی هوشمند

جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی، فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی را تکمیل نمایید و به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل دهید.

خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه‌های خودگردان سطح شهر مشهد که از سوی اداره نظارت بر خوابگاه ها مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند معرفی شوند. معاونت دانشجویی فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان مورد تایید اداره نظارت را معرفی می کند و هیچگونه مسئولیتی در قبال خوابگاه‌ها ندارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه مشخصات و امکانات خوابگاه با شماره 05135091160 داخلی 215 (دکتر موذن جامی- کارشناس فرهنگی و دانشجویی) تماس حاصل نمایید.

خوابگاه دخترانه:
1.خوابگاه دخترانه وارستگان (اولویت اول جهت ورودی جدید و قدیم)آدرس: بلوار وکیل آباد ، دندانپزشکان ۸، آرامش۴، پلاک ۲۱ – مسئول خوابگاه: خانم مقدم09359438050
2. خوابگاه دخترانه سجاد: سرپرست خانم بابایی 09156143123 آدرس: سجاد 16، مرجان15، پلاک 56
3. خوابگاه دخترانه هفت تیر: سرپرست خانم مکی 09151644869، آدرس: هفت تیر 2، پلاک 20

خوابگاه پسرانه:
1.خوابگاه آیندگان: سرپرست خانم پور رحیمی 09153184429 آدرس: بلوار سیدرضی، سید رضی 55، پلاک 246
2.خوابگاه راهنمایی: سرپرست خانم مشرقی 09034375180 آدرس: بین میدان راهنمایی و آبکوه 26، پلاک 576ا

انارستان 8

نشریه دانشجویی انارستان
سال دوم، شماره هشتم، تابستان 1401
مدیر مسئول: مریم یوسفی
سردبیر: یگانه تحریرچی

آی تی ژن-3

نشریه دانشجویی آی تی ژن
سال اول، شماره سوم، زمستان 1401
مدیر مسئول: فاطمه پزشکی
سردبیر: یگانه محمدحسین زاده

نشریه اورگانو

نشریه دانشجویی اورگانو
سال اول ، شماره سوم، تابستان 1401
مدیر مسئول: آروین بابائی
سردبیر:علی ضیغمی

لبوسیت 3

نشریه دانشجویی لبوسیت
سال اول، شماره سوم زمستان ۱۴۰۰
مدیر مسئول: امیرحسین عبادی
سردبیر: نگین نجمی

نشریه رضوان 4

نشریه دانشجویی رضوان
سال اول، شماره چهارم، تابستان 1401
مدیر مسئول: امیرحسین محمدبیگی
سردبیر: مهدی حسینی کفشدار