معاونت فرهنگی دانشجویی

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی

انتشاراتانتشارات

وام دانشجویی

مشاهده
مجلاتمجلات

نشریات دانشجویی

مشاهده
سامانه نوپاسامانه نوپا

کارت دانشجویی

مشاهده
کتابخانهکتابخانه

کار دانشجویی

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دفتر مشاوره

اطلاعات بیشتر

معرفی معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاویدمعاون دانشجویی و فرهنگی

051-35091160 داخلی 208

الناز ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس امور فرهنگی

051-35091160 داخلی 106

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییکارشناس دانشجویی و تربیت بدنی

051-35091160 داخلی 341

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس صندوق رفاه

051-35091160 داخلی 315

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول مرکز مشاوره

051-35091160 داخلی 103

شیما شریفی

شیما شریفیکارشناس مرکز مشاوره

051-35091160 داخلی 107

تغذیه دانشجویی

دانشجویان می توانند از طریق رزرو غذا یک هفته قبل و دریافت ژتون برای وعده ناهار، غذای گرم تهیه نمایند لازم به ذکر است، مبلغی به عنوان سرانه دانشجویی در غذا توسط علوم پزشکی وارستگان تامین می گردد.
این ژتون را می توان از بوفه دانشگاه فراهم نمایند.

خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه های خودگردان سطح شهر مشهد که از سوی اداره نظارت بر خوابگاه ها مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند، معرفی شوند. شایان ذکر است مرکز در قبال این خوابگاه ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
آدرس: بلوار شهید کلاهدوز- کلاهدوز 30- موسسه آموزش عالی فردوس- ساختمان شماره 2- طبقه چهارم- دفتر اداره نظارت برخوابگاه ها       شماره تماس: 37139180 – داخلی 25

نشریات علمی و فرهنگی دانشجویی