الهام اصل شیرین

دانش آموختگان ورودی مهر 90

image

ندا نیری

 • ندا نیری
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: تاسیس کلینیک گفتاردرمانی در شیراز استخدام آموزش و پرورش شیراز
image

آرزو آقاجانی

 • آرزو آقاجانی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: طرح نیروی انسانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
الهام اصل شیرین

الهام اصل شیرین

 • الهام اصل شیرین
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: عضو گروه گفتاردرمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
image

سحر موسوی

 • سحر موسوی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تاسیس کلینیک گفتاردرمانی و نوروفیدبک سیرجان
image

محیا خسروجردی

 • محیا خسروجردی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: مدیر مرکز کم شنوایی در گرگان
image

لیلا اعزازی

 • لیلا اعزازی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: عضو هیئت رئیسه انجمن علمی گفتاردرمانی خراسان حق التدریس گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاربالینی در کلینیک خصوصی
ملیحه روحانی

ملیحه روحانی

 • ملیحه روحانی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در بیمارستان اشتغال در کلینیک خصوصی
image

علیرضا هومن کیا

 • علیرضا هومن کیا
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در کلینیک خصوصی
ماندانا عسگری

ماندانا عسگری

 • ماندانا عسگری
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در کلینیک خصوصی گرگان استخدام در اداره بهزیستی گرگان
image

علی اصغر صباغی

 • علی اصغر صباغی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: طرح دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
image

اسماء ابتدایی

 • اسماء ابتدائی
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: کلینیک ملاصدرا
image

اسماء وفاییان

 • اسماء وفائیان
 • زمان تحصیل: 1390-1392
 • وضعیت اشتغال: درمانگاه شهید شیروده و کلینیک خصوصی

دانش آموختگان ورودی مهر 91

نویده اصغری

نویده اصغری

 • نویده اصغری
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: تاسیس کلینیک گفتاردرمانی حق التدریس گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سجاد حق شناس

سجاد حق شناس

 • سجاد حق شناس
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی-همکاری با دانشگاه بهشتی تهران-ستاد توسعه شناختی ریاست جمهوری
image

زهرا نجاتی

 • زهرا نجاتی
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی شیراز کار در مراکز توانبخشی شیراز
image

صحرا حیدری

 • صحرا حیدری
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: کلینیک خصوصی و کارمند بهزیستی
image

فاطمه محمدی

 • فاطمه محمدی
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: طرح آموزش و پروش اراک
عالیه رضوی پور

عالیه رضوی پور

 • عالیه رضوی پور
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در کلینیک خصوصی مشهد
ریحانه نوروزی

ریحانه نوروزی

 • ریحانه نوروزی
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: عضو گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
image

نفیسه حسینیان

 • نفیسه حسینیان
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: استخدام بهزیستی بابل
image

مرضیه اکبری

 • مرضیه اکبری
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در کلینیک خصوصی کرمان
image

سکینه رحیمی مهر

 • سکینه رحیمی مهر
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: استخدام آموزش و پرورش اهواز شاغل در کلینیک خصوصی اهواز
حمیدرضا روحی

حمیدرضا روحی

 • حمیدرضا روحی
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: ارزیاب گفتار کمیسیون پزشکی اداره بهزیستی همدان همکاری با مراکز شبانه روزی جهت درمان و مشاوره اختلال بلع اشتغال در کلینیک خصوصی
image

عطیه نورائی پور

 • عطیه نورائی پور
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در پلی کلینیک مغز و اعصاب تهران
image

عرفان ادیب فر

 • عرفان ادیب فر
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: تاسیس کلینیک خصوصی اتیسم در تهران
بهناز سلیمانی

بهناز سلیمانی

 • بهناز سلیمانی
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: کارشناس گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاسیس کلینیک گفتاردرمانی
فهیمه آشتاب

فهیمه آشتاب

 • فهیمه آشتاب
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: تاسیس کلینیک خصوصی (سیرجان)
image

سجاد زینلیان

 • سجاد زینلیان
 • زمان تحصیل: 1391-1393
 • وضعیت اشتغال: دفترکار شخصی

دانش آموختگان ورودی مهر 92

بنت الهدی عربی

بنت الهدی عربی

 • بنت الهدی عربی
 • زمان تحصیل: 1392-1394
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در کلینیک خصوصی مشهد
image

زلیخا شادمانی

 • زلیخا شادمانی
 • زمان تحصیل: 1392-1394
 • وضعیت اشتغال: حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی تهرانحق التدریس دانشگاه بهزیستی تاسیس کلینیک خصوصی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!